Grzesiuk (Efektywne porozumiewanie się)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Grzesiuk (Efektywne porozumiewanie się) - strona 1 Grzesiuk (Efektywne porozumiewanie się) - strona 2 Grzesiuk (Efektywne porozumiewanie się) - strona 3

Fragment notatki:

kontaktu i umiejętności interpersonalnych. Uczelnia, z której pochodzi notatka to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajęcia prowadzi dr Anna Tyszko. Notatka składa się z 7 stron.
Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
L. Grzesiuk Umiejętności menedżera: Efektywne porozumiewanie się. Życie człowieka Sen Jawa porozumiewanie się (70% czasu) - 32% mówienie - 42-57% słuchanie inne czynności (30% czasu) Komunikacja - to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy.
Komunikacja jednostronna - sposób porozumiewania się polegający na pełnieniu przez jednostkę jednej z dwóch ról komunikacyjnych: nadawcy lub odbiorcy. Występuje on głównie w przypadku kontaktów z mass mediami i wtedy, gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu z odbiorcą i nie oczekujemy informacji zwrotnej.
Do aktu komunikacji dojdzie jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
informacja zostanie przekazana w języku zrozumiałym dla obu komunikujących się stron,
zaistnieje skuteczny nośnik tej informacji,
przekaz pozostanie czysty od zniekształceń przez czynniki zewnętrzne (tzw. szum),
przekaz spotka się z odbiorem,
informacja w założeniu będzie przeznaczona dla danego odbiorcy.
Komunikacja dwukierunkowa - sposób porozumiewania się, występujący zawsze w przypadku kontaktów bezpośrednich, gdy oprócz komunikatów werbalnych, wysyłamy sygnały niewerbalne. nadawca kodowanie kanał komunikacji dekodowanie odbiorca
Bariery komunikacyjne Czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi (o charakterze fizycznym i psychologicznym).
utrudnienia percepcyjne
wybiórczość uwagi
brak umiejętności decentracji (przyjęcie perspektywy rozmówcy)
różnice kulturowe
stereotypy (chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym)
samopoczucie
komunikacja równoległa - rozmówcy prowadzą równocześnie dwa wątki rozmowy, nie słuchając siebie nawzajem.
Bariery utrudniające słuchanie Nie słuchamy, gdy stosujemy:
1. filtrowanie - słuchamy wybiórczo, filtrujemy informacje
2. po równywanie - oceniamy czy porównujemy siebie z rozmówcą
3. skojarzenia - treść wypowiedzi rozmówcy wywołuje skojarzenie, w które się zagłębiamy
4. przygotowywanie odpowiedzi - myślimy, co za chwilę odpowiedzieć, choć staramy się wyglądać na zainteresowanych
5. domyślanie się - usiłujemy zgadnąć, co rozmówca ma "naprawdę" na myśli


(…)


- dotyk profesjonalny - np. badanie lekarskie
- dotyk miłosno-intymny - np. trzymanie się za ręce, pocałunki
- dotyk seksualno-pobudzający - służący zaspokojeniu potrzeb seksualnych
Funkcje dotyku (USA):
- wspieranie, pocieszanie
- władza - częstotliwość dotykania i bycia dotykanym jest wskaźnikiem pozycji i siły; przywilej dotykania posiadają osoby silne i władcze;
- afiliacyjne - dotyk traktowany…
… ma charakter nieświadomy;
- komunikacja niewerbalna może zastępować wypowiedzi słowne, uzupełniać je i wzmacniać
- pewne zachowania niewerbalne bp. Rytuały przywitania, pożegnania, podtrzymują i wzmacniają więzi między ludźmi
- są źródłem wiedzy o stanach emocjonalnych rozmówców oraz ich cechach indywidualnych np. pewność siebie, pochodzenie społeczne, pozycja
- zachowania niewerbalne są uwarunkowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz