Emocje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje - strona 1 Emocje - strona 2 Emocje - strona 3

Fragment notatki:


EMOCJE Emocja powstaje w wyniku zaburzenia równowagi organizmu i jest odzwierciedleniem stosunku jednostki do przedmiotów i zjawisk otaczającego świata oraz zjawisk zachodzących w nim samym, który jest uwarunkowany ich zgodnością z potrzebami człowieka. Trzy komponenty procesu emocjonalnego:
Pobudzenie
Znak
Treść Emocje to system trójskładnikowy obejmujący: o składnik fizjologiczny o składnik behawioralny
o składnik poznawczy. Emocja Składnik poznawczy Składnik fizjologiczny Składnik behawioralny Strach
Przekonanie, że jest się w niebezpieczeństwie
Pobudzenie współczulne
Unikanie
Gniew
Frustracja lub poczucie krzywdy
Pobudzenie współczulne i przywspółczulne
Atak
Depresja
Przekonanie o bezradności, beznadziejności, braku wartości
Pobudzenie przywspółczulne
Bierność, skłonność do autodestrukcji Właściwości wspólne dla emocji (Frijda):
Istotą emocji jest uruchomienie gotowości do realizacji programu działania;
Emocja jest doświadczana jako szczególny rodzaj stanu psychicznego;
o Emocja jest często wynikiem oceny zdarzenia jako istotnie wpływającego na cele lub interesy podmiotu. Emocja - subiektywny stan psychiczny uruchamiający priorytetowy dla tego stanu program działania. Odczuwaniu emocji towarzyszą zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz zachowania. Teorie emocji Teoria Jamesa-Langego Obwodowa teoria emocji, źródłem emocji są działania, zmiany napięcia mięśni i zmiany w narządach wewnętrznych. Teoria Cannona-Barda Talamiczna teoria emocji, mózgowe przetwarzanie informacji o zdarzeniach zewnętrznych owocuje równolegle przebiegającymi reakcjami somatycznymi i psychicznymi. Teoria dwuczynnikowa (Schachtera-Singera) Emocja jest skutkiem poznawczego zinterpretowania przyczyn przeżywanego pobudzenia, zawiera dwa składniki: pobudzenie fizjologiczne i jego interpretację. Teoria poznawcza (Lazarusa) Emocje to procesy, które stanowią wynik specyficznej relacji między organizmem a środowiskiem. Ocena pierwotna - proces determinujący to, czy emocja się pojawi i jaka będzie jej walencja; Ocena wtórna - rozważenie, w jaki sposób można uporać się z problemem samym w sobie i emocjonalnymi konsekwencjami wystąpienia tego problemu. Szczęście - zdarzenie oznacza osiągnięcie celu przez podmiot; Nadzieja - szansa na osiągnięcie pozytywnego celu pod pewnymi warunkami, stwierdzenie, że posiada odpowiednie zasoby; Smutek - nie widzi możliwości uporania się z problemem (niski stan zasobów);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz