Czy istnieją emocje podstawowe?

Nasza ocena:

5
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4186
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czy istnieją emocje podstawowe? - strona 1 Czy istnieją emocje podstawowe? - strona 2 Czy istnieją emocje podstawowe? - strona 3

Fragment notatki:


Czy istnieją emocje podstawowe?
Nie Averill, Scherer, Shweder Scherer nie istnieją emocje podstawowe
uniwersalne są pewne elementy emocji, ale nie całe wzorce tworzące emocje
teoria etapowej oceny zdarzeń
emocje modalne
nie ma biologicznych wyznaczników takich emocji jak gniew, strach, smutek
istnienie biologicznego podłoża wielu elementów, których kombinacje tworzą emocje
Averill przeciw użyteczności pojęcia emocji podstawowych
prototypowość
temat i wariacje
pewne emocje można uznać za podstawowe
powinny być one- uniwersalne u ludzi, obserwowalne u innych naczelnych itp.
uznaje biologiczne podstawy niektórych emocji- nie wierzy, że te właśnie emocje mają w jakimś sensie charakter podstawowy
Shweder kwestionuje pogląd, że emocje istnieją we wszystkich kulturach czy społeczeństwach
emocje nie są obiektami naturalnymi, lecz wykraczającymi poza doświadczenie schematami czy skryptami interpretacyjnymi
nie ma biologicznych wyznaczników takich emocji jak gniew, strach, smutek
Tak Panksepp „podstawowy”- odnoszący się do ujawniania się potencjału genetycznego
geny stanowią magazyny informacji dynamicznie reagujące na specyficzne oddziaływania środowiska
odróżnia takie emocje jak strach, gniew, smutek od stanów bardziej odruchowych jak wzdrygniecie się i od bardziej uwewnętrznionych sentymentów
opowiada się za koncentracja wysiłków na badaniu najbardziej reprezentatywnych emocji takich jak gniew czy strach
istnienie ograniczonej liczby emocji, z których każda stanowi rezultat ewolucji i ma uniwersalny charakter
Ekman wszystkie emocje są podstawowe w tym sensie, że zarówno specyficzne cechy emocji jak i ich cechy podzielane z innymi emocjami oraz funkcje zostały ukształtowane przez ewolucję
osiem cech - 7 można znaleźć we wszystkich emocjach (z wyjątkiem specyficznego sygnału)
rodziny emocji- temat +wariacje
istnienie ograniczonej liczby emocji, z których każda stanowi rezultat ewolucji i ma uniwersalny charakter
Co odróżnia emocje od nastroju, temperamentu i innych pojęć afektywnych?
wszyscy odróżniają nastrój od emocji, choć na podstawie nie zawsze tych samych kryteriów
Czas trwania Ekman i Kagan Lazarus - zarówno emocja jak i nastrój mogą być przeżywane w postaci czasowych nawrotów
Ekman i Kagan

(…)

gołym okiem, ale można ją wykryć za pomocą pomiaru ich potencjałów elektrycznych
Zdarzenia poprzedzające
Ekman
zdarzenia poprzedzające emocje są z reguły lepiej uświadamiane nastroje zaś mogą być następstwem albo intensywnych emocji albo autonomicznych zmian w przebiegu procesów neurochemicznych
Frijda
rozróżnienie między intencjonalnymi i nieintencjonalnymi stanami afektywnymi, czyli ukierunkowanymi…
… pojawiających się we wczesnych fazach rozwoju ontogenetycznego
Goldsmith
temperament- charakterystyczne różnice indywidualne pod względem wyrażania i przeżywania emocji podstawowych
większość uznaje też, że temperament przynajmniej częściowo jest dziedziczny
Kagan
znaczenie pojęcia teoretycznego jest zawsze uzależnione od metod jego mierzenia
w wypadku temperamentalnej lękliwości podłożem są prawdopodobnie…
… jak i kulturowych
istotnym wyznacznikiem emocji jest poznawcza ocena zdarzenia bodźcowego nie zaś samo zdarzenie
Scherer
w przypadku emocji prostych (wstręt, smutek, gniew i strach) więcej jest podobieństwa między badanymi z różnych krajów niż w przypadku emocji bardziej złożonych (wstyd, poczucie winy)
wstyd i poczucie winy to emocje, w które uwikłane są sądy moralne, wskutek czego pozostają one pod stosunkowo…
… jest zdolność zdarzeń do wywoływania afektu pozytywnego lub negatywnego nie zaś do wywoływania emocji o określonej treści Frijda
zgadza się z Ellsworth, że wrodzony charakter ma wartościowość zdarzeń wzbudzających emocje sama wartościowość nie prowadzi do emocji, lecz jedynie do oznakowanego stanu afektywnego
Lazarus, Scherer i Ellsworth
podkreślają rolę poznawczej oceny zdarzeń każde z nich przedstawia pewien…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz