Funkcje emocji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 4620
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje emocji - strona 1 Funkcje emocji - strona 2 Funkcje emocji - strona 3

Fragment notatki:


Jaką funkcję pełnią emocje? James R. Averill- Doniosłość emocji wyjaśnienia funkcjonalne- polegają na określeniu konsekwencji, do jakich wyjaśniana reakcja ma doprowadzić w danych warunkach środowiskowych
konsekwencje takie są empirycznie sprawdzalne, choć często trudne do bezpośredniego zaobserwowania
wyjaśnienia funkcjonalne świadczą raczej o pomysłowości badacza niż mówią cokolwiek o badanym zjawisku
Od jednego do wielu wyjaśnienie funkcjonalne polega na określeniu konsekwencji, do jakich wyjaśniana reakcja ma doprowadzić w danych warunkach
Rodzaje konsekwencji konsekwencje zamierzone i niezamierzone nie wszystkie konsekwencje są funkcjonalne
np. wizyta u dentysty- konsekwencja niezamierzona- ból
Oatley i Jenkins- funkcją emocji jest zmiana priorytetów w hierarchii celów jednostki
2) konsekwencje krótkofalowe i dłu g o f alowe zachowanie funkcjonalne na krótka metę może być niefunkcjonalne a nawet dysfunkcjonalne w dłuższej perspektywie czasowej i na odwrót
np. wybuch gniewu na zonę
3) konsekwencje szcz ególne i typowe typowe następstwa gniewu nie mają tak agresywnego charakteru ( jak np. fizyczna przemoc)
o funkcji gniewu powinniśmy wnioskować na podstawie jego typowych następstw nie zaś krańcowych a więc rzadkich
4) konsekwencje indywidualne i grupowe emocja może być funkcjonalna z punktu widzenia:
jednostki- konsekwencje psychologiczne
gatunku- konsekwencje biologiczne
społeczeństwa- konsekwencje społeczne
ta sama emocja może być zarazem funkcjonalna i dysfunkcjonalna w zależności od tego czy bierze się pod uwagę perspektywę jednostki, gatunku czy społeczeństwa
każda emocja musi zostać zanalizowana oddzielnie- analiza żałoby
Zahamowanie a wyrażanie emocji jeśli wyrażanie danej emocji w jakimś kontekście będzie funkcjonalne to zahamowanie jej ekspresji w tym samym kontekście będzie afunkcjonalne lub wręcz dysfunkcjonalne
większość rozważań nad dysfunkcjonalnością niewyrażania emocji koncentrowało się na możliwych konsekwencjach przedłużającego się pobudzenia fizjologicznego, włącznie z zahamowaniem funkcjonowania układu immunologicznego
gdy emocja pozostaje niewyrażona owocuje to brakiem zmian sytuacji a w konsekwencji- szkodliwymi następstwami dla jednostki lub grupy
przedłużające się pobudzenie fizjologiczne może również być źródłem problemów, choć prawdopodobnie nie jest ono tak ważne jak to się powszechnie zakłada
zdrowie fizyczne i psychiczne wiąże się nie tyle z ekspresją emocji lub jej zahamowaniem ile z plastycznością człowieka w tym względzie


(…)

… dysfunkcjonalnie przedłużone spowolnienie normalnie cyklicznego systemy emocjonalności pozytywnej- zbliżania się
cyklofrenia- psychoza maniakalno- depresyjna- okresy dysfunkcjonalnej nadaktywności
lit- wpływa na przebieg dobowego rytmu aktywności ciała
depresja jednobiegunowa- biologiczne podstawy są słabiej poznane
zaburzenia lękowe i depresyjne często ze sobą współwystępują
typowa sekwencja reakcji na stresor
… ograniczają dwa krańce- od wysokiego do niskiego poziomu energii
Czy istnieją dysfunkcjonalne emocje?
to nie emocja same w sobie są dysfunkcjonalne, lecz tylko ich pewne właściwości jak nasilona częstość, natężenie i czas trwanie emocji negatywnych bądź też osłabienie tych parametrów w wypadku emocji pozytywnych
Zaburzenia lękowe
reakcje te mają charakter normalny i adaptacyjny o ile w jakiś rozsądnych…
… do zmian uwagi, przesunięć w hierarchii i reakcji oraz do aktywizacji sieci skojarzeniowych w pamięci
w sensie fizjologicznym emocje prowadzą do szybkiego zorganizowania reakcji różnych systemów biologicznych (wyraz mimiczny, napięcie mięśniowe, głos, autonomiczny układ nerwowy, układ hormonalny) i pojawienia się zmian umożliwiających organizmowi skuteczne zachowanie
emocje przechowują też wrodzone…
… nad zachowaniem jednostki
pewne przejawy emocji zdają się nie pełnić żadnej funkcji, a nawet są szkodliwe i trudno je zinterpretować w języku funkcjonalnym
emocje afunkcjonalne- smutek, żal
apatyczny smutek pokrywa się z „wyuczoną bezradnością
oszczędzanie energii i zasobów łatwiej byłoby osiągnąć poprzez spokojne przeczekanie krytycznej sytuacji
emocje dysfunkcjonalne- fobie i ataki paniki, poczucie winy bez…
… dla zespołu wyczerpania a wyczerpanie możliwości radzenia sobie z sytuacją prowadzi do dysfunkcjonalnego wzorca wyuczonej bezradności
konflikt między dwiema wykluczającymi się tendencjami do działania
reakcje niefunkcjonalne- reakcje, które w pewnych warunkach są bezużyteczne, choć spełniają wyraźnie funkcje w innych warunkach
czy reakcja okaże się funkcjonalna czy nie zależy od macierzy wypłat za reakcje…
… szczegółowe analizy zjawisk emocjonalnych, takie jak morfologiczna analiza zachowania ekspresyjnego
żadne zjawisko emocjonalne nie ma charakteru atawizmu bezużytecznego dla współczesnego człowieka w jego obecnych warunkach życiowych
afunkcjonalne i atawistyczne mogą być niektóre interesy decydujące o emocjonalnym znaczeniu zdarzeń
wielokrotne występowanie emocji ma charakter afunkcjonalny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz