Emocje i motywacja najważniejsze pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Emocje i motywacja najważniejsze pojęcia - strona 1 Emocje i motywacja najważniejsze pojęcia - strona 2 Emocje i motywacja najważniejsze pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Afekt - ogólna kategoria obejmujące wszystkie stany lub doznania emocjonalne, emocje i nastroje. Terminologia psychiatryczna: bardzo silne doznanie emocjonalne
Kryteria podziału emocji i nastrojów:
czas trwania: Ekman, Kagan, Watson i Clark
odmienność zdarzeń poprzedzających emocje: Ekman, Frijda, Davidson
odmienność biologicznego podłoża: Panksepp
sposób w jaki stany te wzajemnie na siebie oddziałują: Ekman, Panksepp
obecność wyrazu mimicznego: Ekman
odmienność konsekwencji: Davidson, Frijda
Styl afektywn y - różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym. Davidson: moduluje sposób reagowania na zdarzenia wywołujące emocje
Sentyment - emocjonalna reakcja na dany obiekt(Frijda, Lazarus)
Cecha emocjonalna - indywidualna tendencja do doświadczania określonych stanów emocjonalnych(Watson i Clark)
Temperament - zjawisko charakteryzujące emocjonalną naturę jednostki: podatność na wzbudzenie emocjonalne, siła, szybkość, dominujący nastrój(Allport)
Eysenck : skłonność do przeżywania afektu negatywnego- neurotyzm, pozytywnego- ekstrawersja
Tellegen : neurotyzm- wrażliwość na kary, ekstrawersja- wrażliwość na nagrody
Uczucia - składnik procesu emocjonalnego, związany ze świadomym odczuwaniem emocji(Lazarus, Scherer, Frijda, Pribram)
Mandler - emocje organistyczne/mentalistyczne
Stanowisko motywacyjne : gotowość do działania, Frijda, emocje- zmiany gotowości do działania, podłoże-wartości, emocje- odp. na znaczące zdarzenia, procesy poznawcze stanowią rdzeń emocji
Zasady funkcjonowania emocji(prawa)- Frijda: znaczenia sytuacyjneg o - emocje powstają w odp. na znaczenie sytuacji; zgodne z interesami- emocje pozytywne, niezgodne- negatywne
ważności - emocje powstają w odpowiedzi na zdarzenia ważne dla celów jednostki
rzeczywistości - tylko kiedy zdarzenia wydają się realne, im bardziej realne się wydają, tym bardziej intensywne emocje
zmiany, przyzwyczajenia i porównywania uczuć - im większa zmiana warunków otoczenia, tym silniejsze emocje
hedonistycznej asymetrii - przyjemność zanika, bo zachodzi przyzwyczajenie, przykrość utrzymuje się stale, stany negatywne odczuwamy stale, bo musimy je zmienić
zachowania emocjonalnego impetu(momentu) - reakcja emocjonalna na dany bodziec jest zawsze taka sama, wyjątek: przyzwyczajenie lub inne zdarzenie- bodziec przeciwny
zamknięcia - procesy poznawcze nie oddziałują na odczuwanie emocji
zważania na konsekwencje - droga dolna(bodziec I) + droga górna(bodziec II)
minimalnego obciążenia- jeśli możemy ocenić daną sytuacje to oceniamy ją tak żeby była jak najmniej negatywna


(…)

…; czuciowe i ruchowe obszary kory mózgowej
Canon i Bard- uszkodzenie podwzgórza uniemożliwia występowanie reakcji emocjonalnych
Papez- teoria kręgu emocjonalnego(podwzgórze, jądra przednie wzgórza, zakręt obręczy, hipokamp)
McLean- układ limbiczny
Herzyk- 3 systemy mózgu: struktury pnia mózgu, ukł. limbiczny, obszar kory mózgowej
Ciało migdałowate- brzuszna część płatów skroniowych; LeDoux- „komputer emocjonalny”, LeDoux- droga dolna, podkorowa, bez analizy, droga górna, korowa, analiza inf.
Podwzgórze- brzuszna część międzymózgowia
Śródmózgowie- istota szara okołowodociągowa- koordynacja zachowań obronnych, istota szara- emocje negatywne, cz. brzuszna- ukł. nagrody
Hipokamp- cz. korowa węchomózgowia, pamięć deklaratywna, skojarzenia
Jądra przednie wzgórza, ciała suteczkowate, zakręt obręczy(moim zdaniem CZĘŚC kręgu Papeza)
Obszary kory mózgowej w płacie czołowym, ciemieniowym i skroniowym- wygaszanie nieuzasadnionych reakcji emocjonalnych
System przyjemności- okolice przegrody podwzgórza, jądra półleżące, ok. kory czołowej
System strachu- podwzgórze, istota szara okołowodociągowa, ciało migdałowate, kora przedczołowa
System gniewu i wściekłości- bardziej szczegółowe obszary niż system strachu(Panksepp)
System paniki- przodomózgowie(jądra podstawy, przegroda), wzgórze, istota szara okołowodociągowa
Neurotransmitery- dopamina, noradrenalina, adrenalina i serotonina
Hormony: gniew- testosteron, noradrenalina, adrenalina; strach- noradrenalina, adrenalina, kortyzol; smutek- kortyzol
Funkcje emocji: Levenson- uruchamianie mechanizmów zapewniających dobrostan, skrótowe przetwarzanie ind.; Clark i Watson…
…; Eysenck- neurotyczność, ekstrawersja, psychotyzm
Nasilona negatywna emocjonalność: ++: ciało migdałowate, obszar grzbietowo- bocznej kory przedczołowej, przedni zakręt obręczy, -: hipokamp
Pozytywna emocjonalność: +: jądra półleżące przodomózgowia, przedni zakręt obręczy, lewy obszar grzbietowo- boczny kory przedczołowej ++: poziom dopaminy
Zbliżanie behawioralne- nagroda; hamowanie- kary + bodźce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz