Omówione zagadnienia do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Omówione zagadnienia do egzaminu - strona 1 Omówione zagadnienia do egzaminu - strona 2 Omówione zagadnienia do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:


PSYCHOLOGIA- obserwowanie i wyjaśnianie życia psychicznego człowieka, dostrzeganie powtarzających się zależności intrapersonalnych i interpersonalnych;
BARIERY DLA BADACZA: bardzo wiele przejawów życia psychicznego, przejawy są zmienne, trudny dostęp, przedmiot badań jest równocześnie podmiotem (niektórych prawd nie chce się przyjmować do wiadomości, istnieją uczucia pomiędzy ludźmi);
HISTORIA PSYCHOLOGII: introspekcjonizm (można się dowiedzieć o człowieku obserwując siebie), behavioryzm (relacja bodziec-reakcja, zachowaniem człowieka rządzą prawa uczenia się, uwarunkowania klasyczne i instrumentalne), psychoanaliza (zachowaniem człowieka rządzi nieświadomość i tkwiące w nim popędy, Z.Freud), psychoanaliza humanistyczna (zachowaniem człowieka rządzą prawa rozwoju psychicznego i samorealizacji, Maslow, Rogers), psychologia poznawcza (zachowaniem człowieka rządzą procesy poznawcze, istotne są schematy poznawcze czyli względnie trwałe przekonania jednostki oraz charakterystyczne dla niej style myślenia), ujęcie systemowe w psychologii (człowiek jest elementem większego systemu jak np. rodzina; zachowaniem człowieka rządzą relacje zachodzące pomiędzy nim a pozostałymi elementami systemu);
METODY: obserwacja, eksperyment, testy, kwestionariusze, ankiety, rozmowy, wywiady, metody projekcyjne (dotarcie do człowieka z pominięciem jego kontroli nad sobą);
UWARUNKOWANIA: zewnętrzne (przedmiotowe) i wewnętrzne (podmiotowe- wpływ otoczenia, praca nad sobą, elementy odziedziczone);
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZACHOWANIE: motywacja, emocje, procesy poznawcze;
ROLA MOTYWACJI W DZIAŁANIU: inicjatywa/mobilizacja (poruszenie w organizmie), ukierunkowanie, podtrzymywanie;
WARUNKI WZBUDZENIA MOTYWACJI: sens działania, szansa osiągnięcia, aktualny podmiotowy stan psychofizyczny;
CECHY PROCESU MOTYWACYJNEGO: natężenie (siła-jak bardzo motyw wpływa na działania, intensywność- pobudzenie w organizmie, wielkość-jaki rozmiar efektu zaspokoi potrzebę, motyw),
Ukierunkowanie (od czegoś albo do czegoś), rodzaj motywacji (zewnętrzna, wewnętrzna);
ŻRÓDŁA PROCESU MOTYWACYJNEGO: potrzeby, emocje, postawy;
POSTAWY: stosunki do rzeczywistości, własna myśl, emocja, zachowanie, postawa wobec czegoś;
POTZREBY: I.fizjologiczne (świadome, podświadome), II.bezpieczeństwa (człowiek chce czuć się bezpiecznie w świecie, wierzy, że świat jest przewidywalny), III.przynależności (buduję w miarę trwałe relacje), IV.uznania i szacunku (poziom kompensacyjny, nadrabiamy braki wynikające z niezaspokojenia poprzednich poziomów, osoby zbyt skupione na tym poziomie: szybko się irytują, są nierozważne, zwracają na siebie uwagę negatywnie lub pozytywnie, są wrażliwe i wszystko biorą do siebie), V.samorealizacji (efekty podobne jak w poziomie IV ale intencje są inne, robimy cos bo to nas cieszy);


(…)

… TEMPERAMENTÓW WG HIPOKRATESA: melancholik, choleryk, flegmatyk, sangwinik;
TYPY TEMPERAMENTÓW WG EYSENCKA: neurotyzm (zrównoważenie emocjonalne- układ wegetatywny), ekstrawersja, introwersja (CUN- centralny układ nerwowy);
STRES-stan napięcia wywołany niekorzystną relacją pomiędzy spostrzeganymi zasobami a wymogami sytuacji;
POZIOMY REAKCJI NA STRES:* fizjologiczny (np. pocenie rąk), *behawioralny (np. krzyk…
… jest obszar tego co moje;
ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE: postępowanie mające na celu dobro drugiej osoby;
ALTRUIZM: zachowanie mające na celu wyłącznie dobro drugiej osoby, a nie zdobycie wewnętrznych czy zewnętrznych nagród;
SPOSOBY WYJASNIANIA PRZYCZYN PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH: *geny, instynkt -najchętniej pomagamy bliskim *norma wzajemności -ktoś nam pomaga więc my jemy też *teoria wymiany
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz