Psychologia - strona 2

note /search

Autoagresja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1554

Autoagresja w telewizji – stymulant do zachowań agresywnych i autoagresywnych?  Ważnym  pytaniem,  jakie  powinniśmy  sobie  zadać  podczas  rozważania  problemu  agresji  w  mediach,  jest  problematyka  promowania  zachowań  autoagresywnych.  Jednym  z  fundamentalnych czynników podnoszących 

Oddziaływania psychologiczne a oddziaływania pedagogiczne

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1155

ODDZIAŁYWANIA PSYCHOLOGICZNE A ODDZIAŁYWANIA PEDAGOGICZNE zadania psychologa wychowania a zadania pedagoga Obszary działań wspólnych: - profilaktyka, - terapia pedagogiczna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży z AD...

Przestępczość młodzieży

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Przestępczość młodzieży - aspekt rozwojowy - najwyższą przestępczość stwierdza się wśród 15-16 latków - tendencję spadkową zachowań przestępczych notuje się u osób powyżej 18 roku życia. Czynniki wpływające na przestępczość adolescentów: - uwarunkowania rodzinne, wpływ

Dyspraksja

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Dyspraksja - Dyspraksja to schorzenie zwykle postrzegana jako ograniczenie lub niedorozwój organizacji/koordynacji ruchu. - Dotyka ona mniej więcej 10% dzieci, przy czym chłopców czterokrotnie częściej niż dziewczynki. - Słowo dyspraksja trafił...

Rodzaje zaburzeń zachowania

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Rodzaje zaburzeń zachowania (DSM IV) Typ dziecięcy - ten typ zaburzeń zachowania zostaje zapoczątkowany w dzieciństwie i obejmuje zaburzenia ujawnione przed 10 rokiem życia dziecka. Dzieci z tym rodzajem zaburzeń zachowania to głównie chłopcy. Ujaw...

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

Zaburzenia obsesyjno - kompulsywne - osoba doświadcza częstych, silnych i niewłaściwych obsesji (niechcianych wciąż pojawiających się myśli) i/lub przymusowych zachowań (powtarzających się, nierzadko bezsensownych czynności lub procesów myślowych) - osoba nie ma kontroli nad swoimi obsesjami i zacho...

Zaburzenia opozycyjno-buntownicze - charakterystyka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Zaburzenia opozycyjno - buntownicze Kryteria diagnostyczne zaburzeń opozycyjno - buntowniczych: 1. Zbiór negatywnych, wrogich i buntowniczych zachowań trwających przez co najmniej pól roku i zawierających w sobie cztery lub więcej z wymienionych poniżej objawów: - często traci nad sobą panowanie, - ...

Zaburzenia semantyczno-pragmatyczne - objawy, charakterystyka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 966

Zaburzenia semantyczno-pragmatyczne: są to zaburzenia zdolności komunikacji uniemożliwiając przetwarzanie całości otrzymywanych intonacji, tradycyjne zalicza się te do spektrum zaburzeń autystycznych. Zaburzenia S-P objawy: `dorosły' - głos, płynna mowa, ale tylko podczas wypowiedzi na wybrane ...

Zaburzenia zachowania - geneza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1092

Zaburzenia zachowania (CD - conduct disorder) - stanowią złożony zespół problemów emocjonalnych oraz dotyczących ogólnego postępowania dzieci i młodzieży. Cechuje je występowanie nieprawidłowych zachowań nieadekwatnych do wieku dziecka, będących niezgodnymi z oczekiwaniami społecznymi. Do tych zacho...

Zespół Aspergera - charakterystyka, diagnostyka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1036

Zespół Aspergera Zespół Aspergera (ang. Asperger's Syndrome, AS) - całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim: - upośledzenie umiejętności społecznych, - trudności w akceptowaniu zmian, - ograniczoną elastyczność myślenia przy braku ...