Autoagresja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autoagresja - strona 1 Autoagresja - strona 2 Autoagresja - strona 3

Fragment notatki:


Autoagresja w telewizji – stymulant do zachowań agresywnych i autoagresywnych?  Ważnym  pytaniem,  jakie  powinniśmy  sobie  zadać  podczas  rozważania  problemu  agresji  w  mediach,  jest  problematyka  promowania  zachowań  autoagresywnych.  Jednym  z  fundamentalnych czynników podnoszących oglądalność jest pokazywanie scen związanych z  niebezpiecznymi  wyczynami  kaskaderskimi,  samookaleczeniem  i  wypadkami.  Czy  przedstawianie obrazów tego typu wpływa na odbiorców i wytwarza u nich tendencje wzrostu  agresji? Hipotezę rozwiniemy na przykładzie dwóch programów emitowanych na stacji MTV,  a mianowicie „ Jackass ” i „ Niemożliwe! ”.    Wyjaśnienia  wymaga  najważniejsze  pojęcie  tego  akapitu;   autoagresja .  Jest  to  działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody.  Wyróżnia się następujące typy autoagresji:    Bezpośrednią, – gdy dochodzi do  samookaleczenia, samooska rżania.    Pośrednią, – gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych.    Werbalną, – polega na zaniżaniu  samooceny, k rytykę siebie i swojego zachowania.    Niewerbalną, – to samookaleczenia, uszkadzanie ciała.    Anna  Suchańska1  z  kolei,  formułując  definicje  autoagresji  kładzie  nacisk  na  jej  charakterystykę behawioralną pisząc, i za autoagresję uznać możemy zachowania dobrowolne  i  celowe,  podejmowane  mniej  lub  bardziej  refleksyjnie,  doprowadzające  do  powstania  zagrożenia  dla  zdrowia  jednostki.  Są  to,  zatem  zachowania  o  wyraźnie  autodestrukcyjnym  charakterze.  Określimy  jeszcze  formułę  programów,  które  posłużyły  do  przeprowadzenia  analizy  zjawiska.  W  ramówce  figurują  pod  etykietą  „rozrywkowe”,  przeznaczone  są  dla  widzów  powyżej  szesnastego roku  życia  a  ich  czas  emisji  przypada  na  późne  godziny  wieczorne  (zazwyczaj po 23:00). Tożsamą cechą obu medialnych produktów jest przemoc pojawiająca  się w każdym epizodzie. Wystawianie własnego ciała na szwank czy samookaleczanie się to  nieodzowna  część  widowiska.    Program  „Jackass”  jest  pionierem  tej  „rozrywkowej  niszy”  emitowany  od  2000  roku  znalazł  rzeszę  imitatorów,  pokazał  wielu  twórcom,  że  wypadki  i  niebezpieczne wyczyny przyciągają widzów. Drugi omawiany obraz to właśnie jedna z tych  wariacji.  W  „Niemożliwe!”  zobaczyć  można  amatorskie  filmy  video  pokazujące  nieudane                                                             

(…)

… i
niebezpieczne wyczyny przyciągają widzów. Drugi omawiany obraz to właśnie jedna z tych
wariacji. W „Niemożliwe!” zobaczyć można amatorskie filmy video pokazujące nieudane
1
Anna Suchańska - psychologia, specjalność: psychologia kliniczna UAM – Instytut Psychologii w Poznaniu.
próby kaskaderskich akrobacji. Czynnikiem, który znacząco wpływa na nasilenie agresji jest
poziom testosteronu, dlatego programy…
… chłopcy (wiek uczestników nieco niższy
niż ten ukazany w badaniach internetowych – przeważała grupa ok. 7-13 lat) próbowali
naśladować kaskaderów, niejednokrotnie raniąc się przy tym. Przekierowanie nadmiaru
energii, emocji na poszukiwanie niebezpiecznych doznań, w myśl definicji można nazwać
zachowaniem autoagresywnym. Niebagatelną rolę odgrywa tu także znaczący wzrost
poziomu testosteronu w okresie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz