psychologia w pracy menadżera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5516
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
psychologia w pracy menadżera  - strona 1 psychologia w pracy menadżera  - strona 2 psychologia w pracy menadżera  - strona 3

Fragment notatki:


Motywowanie pracowników Teorie motywacji do pracy oparte na zaspokajaniu potrzeb. Teoria potrzeb Maslowa
Na pytanie, co motywuje człowieka do działania, odpowiada, że: niezaspokojone potrzeby tworzące hierarchię od potrzeb niższego rzędu do potrzeb wyższego rzędu. Klasyfikacja Maslowa obejmuje następujące grupy potrzeb: Potrzeby fizjologiczne - uwarunkowane funkcjami organizmu ( zaspokajanie głodu, sen, itp.) Jeżeli potrzeby te nie są zaspokajane, dominują nad wszystkimi, wypierając je na dalszy plan. Praca nie zaspokaja potrzeb w sposób bezpośredni, lecz pośredni poprzez: zarabianie pieniędzy i organizację pracy i zabiegi ergonomiczne, zapewniające komfort pracy. Potrzeby bezpieczeństwa - ujawniają się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska żywiołowa, utrata pracy); w pracy potrzeba bezpieczeństwa pracownika jest zaspokajana nie tylko przez tradycyjne zapewnienie ”bezpiecznych i higienicznych” warunków, ale również przez gwarancje stałości zatrudnienia, opiekę lekarską, uzyskanie emerytury. Potrzeby społeczne ( przynależności) - manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości, przynależność do grup społecznych. W środowisku pracy potrzeba ta przejawia się w postaci przynależności do grup społecznych formalnych i nieformalnych, funkcjonujących na terenie firmy. Potrzeba samorealizacji - polega ona na dążeniu jednostki do zajmowania się tym, co lubi najbardziej, co ją pasjonuje. W środowisku pracy zaspokajanie tej potrzeby następuje przez zapewnienie pracownikom możliwości stałego i wszechstronnego rozwoju, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. 5*) potrzeba wiedzy i rozumienia, potrzeby estetyczne
Kształtowanie motywacji pracowników wymaga:
- badania (poznawania) potrzeb pracowników,
- wartościowania potrzeb,
- zaspokajania potrzeb pracowników,
Klasyfikacja Laskowskiego
-potrzeby dotyczące:
Czasu pracy
Metod i sposobu wykonywania pracy
- potrzeby wynikające z relacji
Pracownik - inni pracownicy
Pracownik - przełożeni
Pracownik - zakład pracy
Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga
Herzberg przeprowadził serię badań wśród księgowych oraz inżynierów. Na podstawie rozmów z 200 pracownikami wyciągnął następujące wnioski. Czynniki motywujące pracowników do pracy można podzielić na dwie grupy: czynniki higieny (czynniki zewnętrzne) i motywatory (czynniki wewnętrzne). Czynniki higieny nie prowadzą bezpośrednio do satysfakcji z pracy, jednak wpływają na poziom niezadowolenia z pracy. Do tej grupy czynników można zaliczyć przede wszystkim:

(…)

… określany jest, jako syndrom zachowania, które ujawnia się, gdy zachowanie jednostki jest oceniane. Syndrom ten obejmuje: pragnienie osiągnięcia czegoś, podejmowanie działań zmierzających do osiągnięć, antycypowanie sukcesu lub niepowodzenia, odczuwanie przyjemności lub przykrości w zależności od wyniku, itp.
Teoria warunkowania instrumentalnego Skinnera (teoria wzmocnień)
Teoria używa trzech kluczowych…
… określana jest mianem modyfikacji zachowań. Według tego poglądu dobrowolne zachowanie (reakcja) danej osoby wobec danej sytuacji lub bodźca prowadzi do określonych skutków (teoria warunkowania instrumentalnego). Teoria ta odnosi się do problemu trwałości niektórych zachowań w czasie oraz zmienności innych. Opiera się ona na założeniu, iż ludzie postępują tak, jak postępują, gdyż nauczyli się w przeszłości…
… wewnętrzne). Czynniki higieny nie prowadzą bezpośrednio do satysfakcji z pracy, jednak wpływają na poziom niezadowolenia z pracy. Do tej grupy czynników można zaliczyć przede wszystkim: politykę przedsiębiorstwa, zarządzanie, stosunki międzyludzkie, wynagrodzenie, bezpieczeństwo pracy, życie osobiste, warunki pracy, zajmowaną pozycję. Motywatory natomiast prowadzą do satysfakcji z pracy. W skład tej grupy…
… jak: postrzeganie sprawiedliwości, zdolności pracownicze. Nowością jest też dynamika modelu, w którym relacje między zmiennymi, wskazują na zależność typu przyczynowego. Model ten łączy teorie: potrzeb, uczenia się, ról społecznych, wartości oczekiwanej, sprawiedliwości nagradzania i motywacji wewnętrznej. Wyuczona bezradność- termin oznaczający utrwalenie przekonań o braku związku przyczynowego między własnym…
… pracy w formie ustalonej prowizji, zbliżona od strony prawnej do umowy o dzieło.
Bonusowa
Reguły motywowania pieniądzem.
Nagradzanie jest skuteczniejsze od karania. Konieczny jest bezpośredni związek przyczynowo-czasowy między wykonanym zadaniem a uzyskaną gratyfikacją.
Należy określić minimum i maksimum wynagrodzenia pieniężnego.
Trzeba pozostawić wolny wybór gratyfikacji pieniężnych.
Strategia…
… pracowników pokrywają się z interesami firmy jako całości. Koła jakości to dobrowolnie zorganizowana grupa pracowników, poszukująca i rozwiązująca problemy pojawiające się w pracy. Ich metoda to usystematyzowany sposób uzyskania wysokiej produktywności i jakości wyrobów lub usług poprzez wykorzystanie tkwiącej w pracownikach inicjatywie.
Motywacyjna rola elastycznego czasu pracy. Dwa podstawowe modele…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz