Wykład o motywacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o motywacji - strona 1 Wykład o motywacji - strona 2 Wykład o motywacji - strona 3

Fragment notatki:

MOTYWACJA Motywacja jako funkcja kierowania W nauce i praktyce funkcjonuje wiele różnych definicji słowa „motywacja” . Wyróżniamy dwa podstawowe:
podejście rezultatowe określa motywację jako pewien stan napięcia objawiający się chęcią działania, wywołany motywem, czyli prawdopodobnym pozytywnym efektem i prawdopodobieństwem jego wystąpienia.
podejście czynnościowe określa motywację jako proces celowego i świadomego oddziaływania na innych ludzi poprzez wywołanie u nich chęci działania.
Teoria organizacji i kierowani wychodzi z podejścia czynnościowego i traktuje motywację jako jedną z podstawowych czynności w organizacji.
Środki motywacji: perswazja - przekonywanie polegające na kształtowaniu postaw i nawyków podwładnych;
warunki motywacyjne - warunki wspólne dla wszystkich pracowników powodujące chęć działania;
bodźce motywacyjne - środki kształtujące poziom zaspokojenia potrzeb pracowników.
Potrzeby i ich zaspokajanie jako przesłanki zachowań ludzkich Czynnik ludzki to podstawowy i najistotniejszy czynnik każdej organizacji. Dla ukierunkowania działalności pracownika na potrzeby organizacji istotne jest zaspokojenie potrzeb ludzkich. Szansa zaspokojenia potrzeb uruchamia ludzkie działania. Rozeznanie w tych potrzebach stanowi punkt wyjścia w budowaniu systemu motywacyjnego.
Potrzeba jest to subiektywnie odczuwany stan braku czegoś co jest niezbędne lub przydatne do utrzymania życia, zdrowia oraz funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku naturalnym.
Koncepcja Maslow'a: Potrzeby niższego rzędu pojawiają się z momentem urodzenia. Na najniższym poziomie są to potrzeby fizjologiczne , które warunkują prawidłowe funkcjonowanie organizmu (głód, pragnienie, potrzeba odpoczynku). Mogą one warunkować przetrwanie dlatego mają charakter elementarny. Drugi szczebel to potrzeba bezpieczeństwa , przede wszystkim potrzeba bezpieczeństwa osobistego lub szerzej jako potrzeba bezpieczeństwa socjalnego (obawa o utratę pracy, degradacja jeśli chodzi o rodzaj pracy). Rodzi się ona z momentem kształtowania się osobowości człowieka. Potrzeby niższego rzędu nie są potrzebami gorszymi, tylko podstawowymi.
Potrzeby wyższego rzędu pojawiają się w momencie rozwoju psychofizycznego człowieka - trzy szczeble:
potrzeby społeczne - człowiek przejawia chęć przynależności do grupy, a obawa przed wykluczeniem z grupy może być silnym czynnikiem motywującym;
potrzeby psychologiczne , np. potrzeba społecznego uznania i prestiżu - dążenie do poczucia własnej wartości, własna satysfakcja i szacunek do samego siebie (potrzeba władzy i autonomii - władza nad innymi i własna niezależność);


(…)

… dla wszystkich i sprawia, że osoby będące w organizacji pragną w niej pozostać, a osoby z zewnątrz dostać się do niej (np. poziom świadczeń socjalnych, sytuacja ekonomiczna). Stanowi to o atrakcyjności całej organizacji. Mogą to być również stosunki międzyludzkie („dobry klimat”), jak również warunki fizyczne - poziom bezpieczeństwa pracy, porządek organizacyjny. Czynniki te kształtują pozytywny wizerunek danej…
… dla wszystkich i sprawia, że osoby będące w organizacji pragną w niej pozostać, a osoby z zewnątrz dostać się do niej (np. poziom świadczeń socjalnych, sytuacja ekonomiczna). Stanowi to o atrakcyjności całej organizacji. Mogą to być również stosunki międzyludzkie („dobry klimat”), jak również warunki fizyczne - poziom bezpieczeństwa pracy, porządek organizacyjny. Czynniki te kształtują pozytywny wizerunek danej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz