Motywacja jako funkcja zarządzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 1 Motywacja jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 2 Motywacja jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Motywacja jako funkcja
zarządzania
Część V
Dr Andrzej Stańda
Motywacja jako funkcja zarządzania
• Istota motywacji
• Movere – uruchamiać, wprawiać w ruch
• Motywacja – proces, który określa wybór między różnymi
aktywnościami; teoria motywacji powinna objaśniać, dlaczego
człowiek preferuje określony wariant, tzn. jest motywowany do
tego, aby nim się kierować
• Motywacja to psychologiczny stan przyczyniający się do
stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje
• Motywowanie to proces kierowniczy polegający na wpływaniu
na zachowania ludzi, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co
powoduje takie, a nie inne postępowanie człowieka
Szczegółowe cele motywacji
• Realizacja powierzonych zadań na poziomie
akceptowanym przez organizacje
• Skłanianie do dodatkowego wysiłku pozwalającego
przekraczać zadania pod względem ilości i jakości
• Poszanowanie tych wartości, które organizacja
uznaje za cenne, a które tworzą jej zasoby kulturowe
• Rozwój osobowy i zawodowy
• Podejmowanie trudniejszych i bardziej
odpowiedzialnych ról organizacyjnych
Schemat procesu motywacji
Poszukiwanie
sposobów
zaspokojenia
potrzeby
Potrzeba
(brak),
napięcie
Wybór zachowania
pozwalającego
zaspokoić potrzeby
Realizacja
Określenie
przyszłych potrzeb
i poszukiwanie
sposobu ich
zaspokojenia
Ocena stopnia
zaspokojenia potrzeby
Podstawowe modele motywacji
Model tradycyjny
Stosować zachęty
płacowe
Model stosunków współdziałania
Uwzględniać społeczne
potrzeby pracowników
Model zasobów ludzkich
Zwiększanie zakresu
odpowiedzialności
Modele motywacji
Założenia
• Model tradycyjny
– Dla większości ludzi nauka i praca są z natury nieprzyjemne
– Mniej ważne jest to co się robi, od tego, ile za to się zarabia
– Niewielu ludzi chce i potrafi wykonać prace wymagającą
twórczości , samokierowania i samokontroli
• Model stosunków współdziałania
– Ludzie chcą czuć się użyteczni i ważni
– Ludzie pragnę przynależności i poczucia, że są
indywidualnymi jednostkami
– Te potrzeby maja większe znaczenia niż pieniądze w motywacji
• Model zasobów ludzkich
– Praca nie jest z natury nieprzyjemna
– Większość ludzi stać na więcej twórczości, samokierowania i
samokontroli, niż tego od nich wymaga praca
Modele motywacji
Zasady postępowania
• Model tradycyjny
– Ściśle nadzorować i kontrolować podwładnych
– Rozkładać zadania na proste operacje, łatwe do wyuczenia
– Wprowadzać szczegółowe instrukcje i procedury robocze oraz
sprawiedliwie, ale stanowczo wymuszać ich przestrzegania
• Model stosunków współdziałania
– Zapewnić każdemu pracownikowi poczucie przydatności i
znaczenia
– Informować podwładnych o swoich planach i wysłuchiwać ich
uwag
– Zwiększać zakres samokierowania i samokontroli w
rutynowych sprawach
• Model zasobów ludzkich
– Spożytkować nie w pełni wykorzystane zasoby ludzkie
– Tworzyć środowisko, w którym każdy może wnieść swój wkład
aż do granic swoich możliwości
– zachęcać do pełnego uczestnictwa w ważnych sprawach,
wciąż rozszerzając zakres samokierowania i samokontroli
podwładnych
Modele

(…)

…. C Alderfer, D. McClelland, D.
McGregor)
• Teorie procesu – oparte na przeświadczeniu, że działanie
człowieka wynika z logicznych i rozumnych przesłanek, a
dość często oparte jest na racjonalnej kalkulacji (V.Vroom, E.
Lawler i L.Porter, J.Adams)
• Teoria wzmocnienia – wyprowadzona z badań I.Pawłowa i
opiera się na założeniu, że niezmienne zdarzenia w otoczeniu
pociągają za sobą względnie niezmienne…

– Elastyczny czas pracy
– System dzielenia etatów
Telepraca

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz