Motywacyjna funkcja wynagrodzeń

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń - strona 1 Motywacyjna funkcja wynagrodzeń - strona 2 Motywacyjna funkcja wynagrodzeń - strona 3

Fragment notatki:

Jest to praca na seminarium, które odbywają się na Krakowskiej Akademii, a prowadzi je dr Halina Smutek.

Notatka składa się z 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: sposoby motywowania pracowników, rodzaje motywacji, podstawowy proces motywacji, czy wynagrodzenie pieniężne jest wciąż najważniejszym motywatorem do pracy.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: jak skutecznie i efektywnie motywować, motywacja finansowa nie zawsze skuteczna.

KRAKOWSKA AKADEMIA
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing
Motywacyjna funkcja wynagrodzeń
Kraków 2012
Spis treści
Wstęp
Motywacja to proces regulujący zachowania człowieka tak, aby można było osiągnąć określony wynik. Jest mechanizmem regulującym i uruchamiającym zachowanie danej osoby. Motywowanie jest zespołem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób, ukazując różne reakcje. Jest to sposób podejmowania działań przez pracownika do których skłaniają pewne motywy. Jednym z nich jest zapewne wynagrodzenie. Jednak nie dla wszystkich ludzi pieniądze okażą się najlepszą motywacją. Ludzie różnią się od siebie dlatego potrzebują różnych czynników motywacyjnych. Pragną i potrzebują różnych rzeczy, dlatego dla jednego człowieka pieniądze mogą okazać się najlepszym czyli najskuteczniejszym czynnikiem motywującym, który skłoni go do przychylnego nam działania, a dla drugiego - niekoniecznie. Są różne sposoby motywacyjne. Możemy tutaj zaryzykować stwierdzeniem, że finansowa motywacja pracowników jest jedną z najpopularniejszych technik motywacyjnych.
Rozdział 1. Sposoby motywowania pracowników
Każdy pracodawca chciałby aby jego podwładni pracowali jak najwydajniej i jednocześnie byli zadowoleni. Sposobem na osiągnięcie tego kompromisu jest odpowiednia motywacja pracowników. Motywacja to inaczej ukierunkowanie pracowników na realizacje konkretnego celu, zadania poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu nagród i kar. Pisząc tutaj słowo odpowiedniego mamy na myśli, tak dobranego aby w odpowiednim stopniu motywował i skutecznie skłaniał do podjęcia określonych zadań. Motywacja pracowników może przyjmować najróżniejszą formę. Może to być zarówno forma finansowa, forma materialna jak również forma niematerialna.
Za pomocą środków finansowych można zmotywować pracowników na kilka sposobów. Jednym z nich może być system premiowy. W systemie tym oprócz regularnie wypłacanego stałego wynagrodzenia dodatkowo wypłacane są również premie za dobre wyniki. Pracownik, który będzie wiedział o możliwości otrzymania dodatkowego dochodu będzie zmotywowany do bardziej efektywnej pracy, realizacji naszych zadań i celów. Zmotywowany, ponieważ pojawi się przed nim możliwość zrealizowania własnych marzeń i pragnień poprzez wcześniejsze zrealizowanie naszych zadań jak najlepiej. Podobnym do systemu premiowego jest system prowizyjny w którym pracownik oprócz wynagrodzenia otrzymuje dodatkowo odpowiednio ustalony procent z zysku firmy. Innym sposobem motywacji finansowej może być system płacowy w całości oparty o wyniki. W tym systemie wielkość wynagrodzenia uzależniona będzie od efektywności pracy, czyli im więcej, lepiej, skuteczniej wykonamy powierzoną nam pracę tym więcej zarobimy.


(…)

… w osiąganiu tych wartości. Zakłada się również, że wartości, które człowiek ceni, mobilizują go do wydajnej pracy wtedy i tylko wtedy, gdy ma on pewność, że efektywna praca jest najskuteczniejszym sposobem ich zdobywania.
Bibliografia:
Huczek M., „ Zachowania ludzi w organizacji”, Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna, Bielsko-Biała 2001
Webber R.A., „Zasady zarządzania organizacjami”, PWE, Warszawa, 1992
http://www.edukateria.pl/praca/motywacja-do-pracy/
http://motywacja.infoabc.pl/rodzaje-motywacji/
http://www.mbaportal.pl/artykuly/Motywowanie_i_coachingowy_styl_zarzadzania_26.html
Marian Huczek, „ Zachowania ludzi w organizacji”, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2001, str.58

… pieniądza i staną się motorem napędowym.
Nieskuteczność motywacji wynika często z nieznajomości hierarchii potrzeb pracowników lub z nadawania nadmiernej rangi potrzebom i środkom ich zaspokojenia, które pracownicy oceniają, jako drugorzędne.
W latach siedemdziesiątych model motywacji oparty na potrzebach zastąpiono modelem opartym na wartości. Według tej teorii punktem wyjścia motywowania do pracy…
… może również przyjmować różne formy. Może to być przykładowo udostępnienie pracownikowi na własny użytek służbowej komórki, samochodu bądź też komputera. Może to być również wręczanie pracownikom drobnych upominków z różnych okazji. Mogą to być na przykład kosze słodyczy, kwiaty bądź też np. karnety na siłownię lub basen.
Niematerialna motywacja pracownika to przede wszystkim sprawienie, aby czuł się on doceniany…
… rodzaje motywacji: motywację wewnętrzną, zewnętrzną, motywację osiągnięć i motywację związaną z obrazem samego siebie.
Motywacja wewnętrzna oznacza tendencję do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na samą jego treść. Z motywacją zewnętrzną mamy do czynienia wówczas, gdy działanie realizowane jest ze względu na określone czynniki zewnętrzne (np. nagrodę i karę).
Motywacja osiągnięć związana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz