Zarządzanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie  - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: kontrowersje współczesnej teorii osobowości, zagadnienia psychologii osobowości, sposoby badania osobowości, podstawowe metafory opisujące osobowość.

Zachowania organizacyjne . zagadnienia do samodzielnego opanowania:1. Co nazywamy osobowością - typy i rodzaje osobowości.2. Główne podejścia teoretyczne do procesu osobowości.3. Wady i zalety podejścia eksperymentalnego do badania osobowości.
osobowość jednostki a zachowania w organizacji - wybór zagadnień
Skąd pomysł osobowości? Ludzie od wieków zastanawiali się.......
Na czym polega specyfika nauki o osobowości?
pozwala badać szczególność jednostek, jak i poszukiwać tego, co wspólne; współcześnie to nie tylko wiedza o zjawiskach czy właściwościach, ale też procesach.
koncepcje osobowości były obecne w: systemach filozoficznych teoriach socjologicznych antropologii kulturowej literaturze pięknej, muzyce, sztukach plastycznych wizje osobowości tworzone w filozofii i tradycja literacka często wyprzedzały naukę to coś na kształt przekonań o tym, jaka jest natura człowieka psychologia osobowości - przełom XIX i XX wieku (narodziny psychoanalizy) jako nauka empiryczna skupiona na studiowaniu niepowtarzalności jednostki - lata 30-te XX wieku Główne kontrowersje współczesnej teorii osobowości 1. osobowość - konstrukt teoretyczny czy coś co istnieje realnie? 2. motywacja świadoma czy nieświadoma? 3. natura czy kultura?  
4. osoba czy sytuacja?
5. programy realizowane przez człowieka biologiczne czy intencjonalne?
6. podobieństwa czy różnice? Ważne zagadnienia psychologii osobowości
Filozoficzne ujęcie osoby - natura człowieka Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty zachowań (dziś nacisk na interakcje osoba-sytuacja)
Sytuacyjna i czasowa spójność zachowania Jedność zachowania a obraz siebie Zmieniające się stany świadomości; pojęcie nieświadomości (narkotyki, religie Wschodu)
Relacje pomiędzy poznaniem, afektem a zewnętrznym zachowaniem Wpływ przeszłości, teraźniejszości, przyszłości na zachowanie Przedmiot psychologii osobowości - definicje osobowości
OSOBOWOŚĆ (Oleś, 2003) spójność myśli, uczuć i zachowań człowieka, ujawniająca się w różnych sytuacjach sytuacjach podlegająca określonym zmianom na przestrzeni czasu.
….. choć w różnych teoriach nieco różne rozumienie OSOBOWOŚĆ (Allport, 1937) dynamiczna organizacja wewnątrz jednostki tych psychofizycznych systemów, które determinują unikalne przystosowanie do środowiska. OSOBOWOŚĆ (Pervin) złożona całość myśli, emocji i zachowań, nadająca kierunek i wzorzec (spójność) życiu człowieka. Podobnie jak ciało, osobowość składa się zarówno ze struktur, jak i procesów, i odzwierciedla działanie zarówno natury, jak i środowiska. Pojęcie osobowości obejmuje również aspekt czasowy funkcjonowania człowieka, zawiera bowiem wspomnienia przeszłości, reprezentacje mentalne teraźniejszości oraz wyobrażenia i oczekiwania co do przyszłości

(…)

…”
osobowość jako źródło znaczeń obraz samego siebie - centralny składnik osobowości SPOSOBY BADANIA OSOBOWOŚCI
Badania kliniczne i studia przypadków ważne w początkowym stadium rozwoju teorii (badania pacjentów, żołnierzy podczas wojny), obszerne opisy poszczególnych osób Przedstawiciele (1)
Jean Charcot klinika neurologiczna w Paryżu pacjenci z objawami histerii stosował hipnozę Pierre Janet zaburzenia histeryczne leczenie hipnozą stwierdził, że nieraz pacjenci przypominają sobie coś, czego na jawie nie pamiętają histeria - rozszczepienie psychiki, brak kontroli niektórych elementów Mormon Prince badał osobowość wieloraką Przedstawiciele (2)
Zygmunt Freud Henry Murray TAT, „Exploration in Personality”
próba połącznia podejścia klinicznego z eksperymentalnym Carl Rogers teoria samoaktualizacji nacisk…
…, czy różnice indywidualne są dziedziczne, stosował testy, skale ocen, mierzył zdolności intelektualne, doszedł do wniosku, że istnieje związek między pokrewieństwem a uzdolnieniami, wprowadzł pojęcie współczynnika korelacji (Person kontynuował)
Przedstawiciele (2)
Reymont B. Catell uważał, że należy stworzyć taksonomię cech na wzór układu okresowego pierwiastków chemicznych, opracował listę terminów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz