Byt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Byt - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest byt. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak:
wyobraźnia, teoria poznania, rozumność człowieka, psychika człowieka, czas konkretny, przedmioty realne.


Byt jest to to, co istnieje. Mamy do czynienia z istnieniem i z istotą tego co istnieje . Istnienie jest istnieniem czegoś, tzn. istnieniem jakiegoś bytu Nauka o bycie, zwana metafizyką i ontologią, obejmowała kosmologię, w skład której wchodziła filozofia przyrody, nauka o duszy i o Bogu, psychologię i teologię.
Wyobraźnia jest władzą duchową umożliwiającą tworzenie przedstawień (wyobrażeń) rzeczy lub innych przedmiotów czyli sytuacji przedmiotowych. Funkcją wyobraźni jest tworzenie wyobrażeń na podstawie posiadanej przez człowieka „obrazowej” (czyli : zmysłowej )wiedzy o przedmiotach czy sytuacjach przedmiotowych. Wyobraźnia jest ważną potencjalnością a wyobrażenie sytuacji przedmiotowych ich rozwoju czy zmian odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka.
W dualistycznych opisach człowieka przyjmowane są rozmaite założenia od autononizmu , w którym układ nerwowy i dusza działają niezaleznie poprzez paralelizm w którym psychiczne przeżycia i biofizykochemiczne procesy cielesne są synchronizowane ale nie są od siebie zależne ,aż po interakcjonalizm , w którym mózg (czyli układ nerwowy ) jest bytową podstawą psychiki , ale nie jest przez nią sterowany. W koncepcji dualistycznej szczególną uwagę zwrócona jest na psychikę i oddziaływanie na procesy cielesne. Dzięki temu koncepcja dualistyczna wykorzystuje opisy monistyczne wzbogaca je i uzupełnia o obszerne charakterystyki psychiki człowieka. Pomimo założenia o obustronnych powiązaniach pomiędzy psychika a ciałem człowieka dotychczas nie sformułowano na konkretnie te związki te polegają i jak są realizowane i jaki maja charakter. Zakłada się że obejmuje ona to co w człowieku nie jest materialne . Zagadnienia filozofii techniki pojawiły się w XIX wieku, gdy zaczęto mechanizować pracę, a stały się palące w XX wieku, gdy automatyzowano wiele czynności, które dotychczas były zastrzeżone wyłącznie dla ludzi, a następnie zastępowano ludzi w procesach pracy robotami, które jak się to powszechnie ujmuje, są wyposażone w układy tzw. „sztucznej inteligencji”. Powstała konieczność możliwie najogólniejszego opracowania tych zagadnień, gdyż technika zaczęła zmieniać sposoby życia ludzi i całych społeczeństw.
a)technika narzędzi praczłowieka
b)technikę rzemieślniczą wysokich kultur
c)technikę maszynową z wykorzystaniem występujących w przyrodzie postaci energii z automatyzacją aż do robotyzacji i cybernetykę Aksjologia filozoficzna, czyli teoria wartości, obejmuje etykę i estetykę i ma głównie charakter normatywny. Z doświadczenia, uzyskiwanego w obrębie nauk szczegółowych, nie można wyprowadzić norm ani oceny wartości. Dlatego aksjologia ma filozoficzny charakter. Etyka zajmuje się normami moralnymi, jakimi należy kierować się w działaniu. Estetyka przez długi okres zajmowała się abstrakcyjnym ideałem piękna, a potem przeszła do badań sztuki jako istniejącego w realnym świecie zjawiska oraz do badań estetycznych przeżyć człowieka .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz