Poznanie cudzej psychiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznanie cudzej psychiki - strona 1 Poznanie cudzej psychiki - strona 2

Fragment notatki:

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 2 stron.
Ingarden : istnieje bezpośrednie spostrzeżenie cudzej psychiki. Nie twierdzi, iż nigdy nie mamy do czynienia z powyższym poznaniem cudzej psychiki. Twierdzi jedynie, iż nie można zaprzeczyć istnieniu bezpośredniego poznania cudzej psychiki . Argumenty za: ar gumenty negatywne (istnieją takie przypadki poznania ludzkiej psychiki, o których nie mówią 4 teorie poznania stanów psychicznych)
stwierdza, że kiedy poznajemy cudzy stan psychiczny, np. że ktoś się cieszy/ smuci, coś przeżywa; i w różny sposób wyrażamy nasze poznanie to nie ujawnia się w naszej psychice żadna z wyżej przytoczonych czynności (4 teorii),
wszystkie te teorie zakładają uprzednie wobec poznania cudzej psychiki poznanie ciała drugiego człowieka. Dostrzegając cudze stany psychiczne nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wygląda ciało (zmiany) drugiego człowieka.
argumenty pozytywne mimo niewystępowania pośredników zdajemy sobie sprawę (poznajemy) z cudzych stanów psychicznych i to również takich, które nie są naszym udziałem.
Przebieg: poznanie cudzych stanów psychicznych dokonuje się na podłożu spostrzeżenia cudzego ciała, tzn. że to ciało (drugiej osoby) jest czynnikiem wyrażającym pewne przeżycie psychiczne, które jest wyrazem. Poznanie cudzej psychiki dokonuje się na podłożu spostrzeżenia cudzego ciała, ale to poznanie jest od tego spostrzeżenia niezależne. Poznanie to jest ufundowane w spostrzeżeniu zmysłowym zewnętrznym cudzego ciała. Poznanie ufundowane nie może zaistnieć bez poznania fundującego, ale nie jest jednocześnie zależne od niego poznawczo (Spostrzeżenie cudzej psychiki nie może odbyć się bez spostrzeżenia cudzego ciała- musi być przeżycie fundujące).
Możemy poznać jedynie te, przeżycia psychiczne, które wyrażają się w ciele, nie można poznać przeżyć psychicznych, które są przeżyciami w pełni duchowymi i nie wyrażają się w ciele. Są to przeżycia poznawcze i wolitywne.
Przeżycie cudzych stanów psychicznych może być błędne. Jego rzetelność zależy od 2 czynników :
doświadczeń podmiotu, ale też od podmiotu przeżyć, który może je ukrywać. Możliwość poznania drugiego jako pewnego podmiotu stanów psychicznych jest możliwością przezwyciężania solipsyzmu na rzecz intersubiektywizmu.
Istnieje bezpośrednie poznanie stanów psychicznych, ale nie zawsze jest ono prawdziwe, proste do przeprowadzenia, dokonuje się na podłożu spostrzeżenia zmysłowego, które jest fundujące- funduje spostrzeżenia cudzych stanów psychicznych.
Proces poznawczy nie jest monosubiektywny- biorą w nim udział liczne podmioty poznające. Przypomnienie Jest źródłem wiedzy o przeszłości, przy czym trzeba odróżnić przypomnienie jako akt poznawczy od pamięci (która jest albo określoną władzą zmysłową, albo sposobem funkcjonowania intelektu):


(…)

…. Jest poznaniem czysto intelektualnym. Już Kartezjusz zwrócił na to uwagę, w „Medytacjach...”.
Rezultat poznania wyrażony w języku jest tylko fragmentem tego co poznane, a to jest tylko fragmentem tego co się wydarzyło. Intuicja intelektualna- to poznanie czysto zmysłowe, jej rezultatem jest pojęcie. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz