Teoria poznania

note /search

Spostrzeżenie wewnętrzne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 2 stron. spostrzeżnie wewnętrzne (poznanie własnych przeżyć psychicznych) p. atematyczne = nierefleksyjne (świadomość prosta): zdaję sobie sprawę z tego, co aktualnie przeżywam p. refleksyjne = tematyczne, wyraźne (gdy dokonujemy aktu refleksji nad przeż...

Poznanie cudzej psychiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 2 stron. Ingarden : istnieje bezpośrednie spostrzeżenie cudzej psychiki. Nie twierdzi, iż nigdy nie mamy do czynienia z powyższym poznaniem cudzej psychiki. Twierdzi jedynie, iż nie można zaprzeczyć istnieniu bezpośredniego poznania cudzej psychiki . Argum...

Pojęcie-znaczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron. Pojęcie Pojęcie Odpowiednikiem pojęcia w języku jest nazwa (wyrażenie nazwowe). Pojęcie jest znaczeniem nazwy. Odnosi się do przedmiotu w sposób ogólny i nienaoczny- co pozwala nam o przedmiotach myśleć i mówić pod nieobecność owego przedmiotu. Uj...

Sąd jako rezultat poznania i protokół

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron. Sąd (rezultat poznania) ≠ Sąd (protokół poznania ) Sąd (rezultat poznania) - stan rzeczy (przedmiot poznania); może być rezultatem bezpośredniego, lub pośredniego poznania. Wszelkie poznanie pośrednie zakłada rozumowanie. Sądy takie opierają się n...

Spór między racjonalizmem i irracjonalizmem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1498

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 2 stron. . Spór między racjonalizmem i irracjonalizmem Umieszczony jest w kontekście rozważań nad różnymi rodzajami aktów poznawczych. Spór o to co jest ostateczną instancją (co jest ostateczną ins...

Spór o przedmiot poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1540

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron. Spór o przedmiot poznania Co poznajemy? Same rzeczy coś, co wytwarzamy podczas poznania (w związku z naszym odniesieniem się do świata materialnego) Spór między idealizmem, a realizmem Podstawa tego sporu tkwi w tym jak rozstrzygamy inny spór- ...

Spór między realizmem i antyrealizmem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1813

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 4 stron. Spór między realizmem i antyrealizmem Deummet : Spór miał być programem metafilozoficznym. Celem była unifikacja. Przeświadczenie że fil. języka jest centralną dyscypliną filozoficzną. W ostateczności jest to spór o teorię znaczenia- co to jest zn...

Podmiot poznania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron. Podmiot poznania 5 zagadnień interesujących teorię poznania: istnienie podmiotu poznania (chodzi o istnienie krańca relacji poznawczej, czy my poznajemy rzecz taką jaka ona jest, czy tylko poznajemy wytwory naszej świadomości; czy w jakiś sposób u...

Język a poznanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 2 stron. Język - pewien skodyfikowany system znaków mający charakter konwencjonalny (względny) i służący porozumiewaniu się między ludźmi. Nie ma dowolności i arbitralności, bo nie moglibyśmy się porozumieć. Słownik Zasady składni Relacja między językiem, ...

Koherencyjna definicja prawdy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2121

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 1 strony. koherencyjna definicja prawdy Definicja pragmatystyczna (James) Zdanie jest prawdziwe, gdy oparte na tym zdaniu działanie przynosi oczekiwany skutek. Prawdziwość polega na użyteczności praktycznej. Uważał, że klasyczna df. jest nieużyteczna. Nie ...