Teoria poznania - strona 2

note /search

Absolutyzm prawdy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 1 strony. Absolutyzm prawdy Absolutyzm teoriopoznawczy głosi, że prawda jest niestopniowana, niezmienna i niezależna od tego kto ją głosi i w jakich okolicznościach stanowisko to jest uzasadnione Relatywizm prawdy Relatywizm teoriopoznawczy głosi, że praw...

Poznawalność prawdy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 1 strony. Poznawalność prawdy Czym innym jest prawdziwość, a czym innym poznanie, że ja prawdziwie poznałem. Czy ja poznałem, że moje poznanie jest prawdziwe, że jego rezultat jest prawdziwy? Jeżeli chodzi o poznawalność prawdy, można zająć 3 stanowiska: ...

Dogmatyzm - Sykstus empiryk „Zarysy pirońskie”

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1316

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron. Rezultat poznania jest wynikiem poznania. Zdanie w sensie logicznym jest rezultatem poznania. Sceptycyzm- ograniczony do poznania przedmiotów transcendentalnych

Oczywistość obiektywna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1470

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron. Oczywistość obiektywna - cecha świadomości poznającej związana z ujęciem przedmiotu poznawanego, charakteryzująca sposób tego ujęcia. Cecha świadomości poznającej = cecha poznania związana z ujęciem przedmiotu poznawanego i charakteryzująca sposób...

Świadomość - akty poznawcze i niepoznawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Świadomość Określona przez jej przedmiot i sposób odniesienia do niego Przeżycie /stany/ świadome Z momentem nakierowania się na przedmiot  Moment intencji= AKTY ŚWIADOMOŚCI Akty świadomości Chcenie czegoś / Oczekiwanie czegoś /Wyobrażanie sobie czegoś /Spostrzeganie czegoś AKTY POZNAWCZE I ...

Teoria poznania na przestrzeni wieków

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Wczesne chrześcijaństwo Św. Augustyn IV w. Poznanie intelektualne + intuicja Autorefleksja à poznanie prawdy Iluminacja: oświecenie Boże „ Mylę się więc jestem” Średniowiecze Św. Tomasz z Akwinu XIII w. Niczego nie ma w umyśle, czego uprzednio ni było w zmysłach XVI wiek Andreas Vesalius Mózg - ...

Aposterioryzm - pojęcie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Aposterioryzm Łac. posterius - następny Dla człowieka jedynym wiarygodnym poznaniem jest poznanie oparte na doświadczeniu Aposterioryzm skrajny Aposterioryzm umiarkow any Aposterioryzm skrajny Wszelka wiedza ma charakter empiryczny Np. wiedza formułowana językowo wywodzi się z doświadczenia Zas...

Aprioryzm - definicja i podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

Aprioryzm Łac. pirus - pierwszy Ludzkie poznanie w całości lub w części jest niezależne od doświadczenia ujmowanego w poznaniu zmysłowym Parmenides, Pitagorejczycy, Platon, św. Augustyn, Kartezjusz, Kant Aprioryzm skrajny Wartościowe poznani...

George Berkeley, David Hume

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239

George Berkeley To co daje się ująć bezpośrednio podczas obserwacji rzeczywistości, to doznania percepcyjne; np. jabłko w bezpośrednim doświadczeniu jawi się tylko jako układ doznań (kształt, kolor, smak, zapach). Domniemanie, że istnieje coś ponadto, poza doznaniami, domniemanie, że np. jabłko jes...

Hegel i Fichte - poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1792

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Substancjalną bytowość = tylko Absolut Etapami rozwoju Absolutu / manifestacją - przyroda i człowiek Wszystko czasowym przejawem Absolutnego Logosu Opozycyjność materii i ducha zanika w Absolucie Idee i wartości i...