Dogmatyzm - Sykstus empiryk „Zarysy pirońskie”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dogmatyzm - Sykstus empiryk „Zarysy pirońskie” - strona 1 Dogmatyzm - Sykstus empiryk „Zarysy pirońskie” - strona 2 Dogmatyzm - Sykstus empiryk „Zarysy pirońskie” - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron.
Rezultat poznania jest wynikiem poznania. Zdanie w sensie logicznym jest rezultatem poznania. Sceptycyzm- ograniczony do poznania przedmiotów transcendentalnych
dogmatyzm Stanowisko teoriopoznawcze, które głosi, że poznajemy prawdę (przedmioty) i poznajemy prawdziwie. Można dogmatyzm rozumieć:
Bezkrytycznie - wszelkie rezultaty naszego poznania należy przyjąć jako prawdziwe
Krytycznie - jako prawdziwe należy przyjąć tylko te rezultaty naszego poznania, które posiadają racje swojej prawdziwości
Nieporozumieni a: Krokos : poznajemy prawdę (broni sensu terminu „prawda”, nie samej prawdypoznajemy prawdziwie i poznajemy, że poznaliśmy prawdziwie)
Zewnętrzne rozumienie dogmatyzmu: przyjmuje się pewne tezy bez uzasadnienia (np. „na wiarę”) Sheler W dogmatyzmie krytycznym chodzi o uzasadnienie
Dyskusja między fundamentalizmem i antyfundamentalizmem (fundacjonalizmem i antyfundacjonalizmem): Czy istnieją jakieś nieweryfikowalne przekonania epistemiczne? Fundamentalizm (fundacjonalizm): TAK- przekonania dotyczące rodzaju poznania
Antyfundamentalizm (antyfundacjonalizm): NIE- analiza teorii naukowych- kategoria prawdziwości wiąże się z sądem. Teoria nauk, to połączone sądy. Teorie są najczęściej wyjaśniane (dlaczego?) Wyjaśnienia nie są dane bezpośrednio. Jeśli coś jest dane bezpośrednio, to nie trzeba tego wyjaśniać. Czy dwie różne teorie wyjaśniające przyjmują te same akty wyjściowe? Jeśli te same, to zmienia się tylko wyjaśnienie teorii, a nie afirmacja pewnych faktów. Fundamentaliści twierdzą, że posiadają pełną wiedzę o czymś. Krokos opowiada się za klasyczną definicją prawdy i za dogmatyzmem. - problem - kryterium prawdy
Po czym poznajemy, że nasze poznanie jest prawdziwe. Kryterium = transcendentny wzór (norma) czegoś; = ocena, sąd polegający na stwierdzeniu spełniania przez coś owej normy; = własność/ cecha diagnostyczna czegoś, pozwalająca rozpoznać, że temu czemuś przysługuje to, czego owo coś jest kryterium Istnieje kryterium zewnętrzne/ wewnętrzne prawdy. Konieczność kryteriów prawdy:
Ajdukiewicz : Przy klasyfikowaniu definicji prawdy nie jest potrzebne kryterium prawdy
Kryterium jest konieczne. Agnostycyzm, sceptycyzm. Kryterium jest Konieczne, ale jest niemożliwe (nie istnieje A, nie daje się uzasadnić S nie daje się stosować- Sceptycy, pragmatyści)
Kryterium prawdy nie jest konieczne, ale można je stosować.
Istnieje jedno ogólne kryterium prawdy
Istnieją cząstkowe kryteria prawdy
Kryterium jest dobrze/ źle uzasadnione (zawodne)
Czy kryterium prawdy jest potrzebne? Sama def. Prawdy mówi co to jest prawda- na czym polega, że sąd jest prawdziwy, ale nie mówi po czym poznać że sąd jest prawdziwy. Odrzucając kryterium prawdy popadamy w relatywizm- stanowisko agnostyczne, lub sceptyczne.


(…)

… przeciwne, które twierdzą, że kryterium prawdy jest niemożliwe.
1) Sykstus empiryk „Zarysy pirońskie”- przeprowadził dowód przemawiający za nierozstrzygalnością sporu o kryterium prawdy. Był to dowód nie wprost: „Przypuśćmy, że spór o kryterium K jest rozstrzygalny” 1. przesłanka „Jeżeli spór o kryterium K jest rozstrzygalny, to istnieje kryterium L potrzebne do jego rozstrzygnięcia” 2. przesłanka „Albo L…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz