Wykład - filozofia a religia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - filozofia a religia - strona 1 Wykład - filozofia a religia - strona 2 Wykład - filozofia a religia - strona 3

Fragment notatki:

FILOZOFIA, A DOKTRYNA RELIGIJNA
I. ZWALCZANIE SIĘ (Nitzsche, Marus, Foyerbach, Tacjan, Tertulian)
Zwalczanie się obu stron: filozofia przeciw teologii, teologia przeciw filozofii.
Tertulian- „Wierzę, bo to jest głupie. Wierzę, bo to jest absurdalne.”
Wróg syntezy między myślą chrześcijańską, a myślą grecką.
II. UDAWANIE, ŻE DRUGIEJ STRONY NIE MA
Charakterystyczne dla polskiej religijności wyparcie problemów filozoficznych i refleksji religijnych.
III. DĄŻENIE DO UTOŻSAMIENIA (Plotyn- twórca neoplatonizmu, fascynował się myślą indyjską- ceniącą
intelektualizm, podejście logiczne)
IV. WSPÓŁPRACA (PRZY ŚWIADOMOŚCI GRANIC, RÓŻNIC)
Przy uznaniu autonomii pomiędzy myślą filozoficzną, a religijną.
• Filozofia ma swój przedmiot, który nie pokrywa się z przedmiotami badań innych nauk!!! .
Co to jest teoria poznania? Omów podstawowe problemy i niektóre stanowiska.
TEORIA POZNANIA miała różne nazwy. Używano słów:
EPISTEMOLOGIA (episteme- poznanie naukowe)
GNOZEOLOGIA (gnosis- wiedza)
LOGIKA (logos- umysł, słowo), Arystoteles nazywał ją organem, czyli narzędziem dochodzenia do prawdy.
Filozofia jako jajko.
• Teoria poznania- dyscyplina filozoficzna, która zajmuje się prawdziwością poznania. Tezy tej dyscypliny dotyczą też jej samej.
• Filozoficzny problem poznania- zainteresowanie problematyką poznania poprzez ciekawość. Analiza błędów i pułapek prowadzi do Próby zbadania założeń nauk.
• Nauki zajmujące się teorią poznania:
- historyczne: zajmują się historycznymi uwarunkowaniami procesów poznawczych.
- ewolucyjne (psychologia ewolucyjna)
- socjologiczne (psychologia społeczna)
• Teoria poznania musi zbadać podstawy wszystkich nauk, w tym psychofizjologii i sprawdzić na ile prawomocne jest poznanie empirystyczne.
• Dla teorii poznania praktyka życia i nauk niczego nie dowodzi. Gdybyśmy starali się mówić o poznaniu nauk wpadlibyśmy w błędne koło.
• Poznanie przez nauki (mające przecież założenia) jest przyjmowaniem tych założeń w sposób milczący. • Teoretyk poznania musi chronić przed kontrabandą filozoficzną (przemytem ukrytych założeń naukowych).
• Trzeba umieć dokonać zawieszenia naturalnej postawy umysłu.
• Teoria poznania musi mieć punkt wyjścia, założenia. Wśród grupy założeń istnieje takie: ISTNIEJE
POZNANIE
• Założenie Gordiasza :P


(…)

… poznania. Istnieje poznający- ten, który poznaje.
• Słowo „poznanie” ma zawartą w sobie dwuznaczność:
- proces poznawania- proces dochodzenia do poznania
- efekt procesu poznawania- to, co jest w umyśle, w podmiocie poznającym.
Teoretyków poznania bardziej interesuje efekt procesu poznawania.
• PUŁAPKI POZNAWCZE, BŁĘDY POZNAWCZE (prowokują do uprawiania teorii poznania)- problematyka pytań: jakie pytanie- taka odpowiedź. Pytania nie są do końca niewinne, zawierają w sobie pułapki i założenia. Potrafią wprowadzić w ślepą uliczkę.
• PROBLEMY TEORII POZNANIA (jak kształtują się konflikty filozoficzne?; zagadnienie źródeł poznania)
Aprioryzm
(prio- pierwszy)
Aposterioryzm
(posterio- drugi, następny)
Podmiot poznający wyprowadza wiedzę sam z siebie.
Natywizm- posiadanie wiedzy wrodzonej (stanowisko Platona) Anamneza- poznanie jako przypomnienie sobie
Racjonalizm- podmiot poznający wyprowadza wiedze ze swojego wnętrza
• Wrodzone dyspozycje, które od podstawowych prawd doprowadzają nas do reszty wiedzy
• Podmiot poznający musi wiedze otrzymać z zewnątrz. ( można sprowadzić do słowa empiryzm)
Empiryzm- wiedza w umyśle znajduje dopełnienie pojęciowe wiedzy ogólnej (stanowisko Arystotelesa)
• Wiedza dochodzi…
…- prawda polega na wewnętrznej zgodności systemu; znajduje zastosowanie w śledztwach.
Koncepcja pragmatyczna- związana z pragmatyzmem (twórcą William James- starał się wskazać na prawdy,
które pomagają żyć)
- Prawda to coś, co sprzyja praktyce- odcień parareligijny
- Pojęcie drabinki przekonaniowej- „Filozofia Wszechświata”
pierwszy szczebel- chciałoby się, żeby coś było prawdziwe
drugi szczebel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz