Spór o przedmiot poznania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spór o przedmiot poznania - strona 1 Spór o przedmiot poznania - strona 2 Spór o przedmiot poznania - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Jan Krokos. Notatka składa się z 3 stron.
Spór o przedmiot poznania Co poznajemy?
Same rzeczy
coś, co wytwarzamy podczas poznania (w związku z naszym odniesieniem się do świata materialnego)
Spór między idealizmem, a realizmem Podstawa tego sporu tkwi w tym jak rozstrzygamy inny spór- między aprioryzmem i aposterioryzmem. Spór realizm- idealizm dotyczy przedmiotu poznania. Ma swoją mutację w sporze realizm- antyrealizm. Jest także spór metafizyczny. Rodzaj sporu zależy od tego, jak rozumiemy termin i „dea”. Idea- jest to określony przedmiot (metafizykalnie), coś, co jest związane ze strukturą naszego poznania, z naszym poznaniem (charakter teoriopoznawczy). W znaczeniu metafizycznym: idea to samodzielny byt duchowy, nierealny, istniejący poza umysłem poznającego (jako przedmioty obiektywne)
Pl aton : tożsame ze sobą, niezmienne, doskonałe same w sobie przedmioty istniejące w świecie idei
Ployn : zespół bytów istniejących między jednią, a sferą rzeczy poznanych zmysłami Hegel : idea Tomyśl absolutna, lub byt sam w sobie, z którego na drodze dialektycznej wyprowadzane są duch i natura
Fenomenolodzy : przedmioty istniejące obiektywnie, irrealnie
Teoriopoznawcze znaczenie słowa idea: 1. Idea to wytwór aktu poznania; może być rozumiany dwojako:
Jako rzecz poznana- czyli to co poznaliśmy (idea ogólna, jeśli dotyczy ona wszystkich jednostek danego gatunku, szczegółowa, jeżeli dotyczy jednostki)- medium quod Formalne pojęcie danego przedmiotu (species)- medium quo różnica: W pierwszym mówimy o idei jako medium quo- to jest to co poznajemy; w drugim medium quo- to dzięki czemu poznajemy
2. Idea to obraz wysyłany przez przedmiot i przyjmowany przez zmysły
Aprioryczne czynniki które biorą udział w naszym poznaniu, forma naszego spostrzeżenia, wyobrażenia.
U Kartezjusza : rzecz pomyślana, która istnieje w umyśle.
U Locka : Idee to rezultat doznań zmysłowych (idee proste), oraz pojęcia (idee złożone)
U Berkeleya : Idee to wyobrażenia zmysłowe
U Hume'a : Idee to mniej żywe wrażenia, zubożone.
U Kanta : Idee transcendentalne to niektegorialne (nie odnoszące się do kategorii) pojęcia rozumu, w których przedmiot nie może być dany w doświadczeniu (nie wynikające z doświadczenia):
Idea duszy antopologia
Świata kosmologia
Boga
Idee wrodzone, jako poznane, albo wpisane w ludzką duszę przez sam akt stworzenia
2rozumienie: Idea jako coś związane z poznaniem, co uwidacznia się w samej strukturze poznania
Druga odmiana dot. tego czy przyjmuje się istnienie odmiennego bytu, jakim są idee


(…)

…)- my w naszych aktach poznawczych nie możemy wykroczyć poza immanencję naszego strumienia świadomości- poznajemy to, co jest wewnątrz tego strumienia (Berkeley). Przeczy różnicy między świadomością, a jej przedmiotem. idealizm ten jest nie do utrzymania
Idealizm transcendentalny- utrzymuje że poznajemy nie tylko to, co immanentne w naszej świadomości, ale poznajemy również to, co jest przez ową świadomość wytworzone…
…, jakim są idee
W zależności od rozumienia idei spór między realizmem i idealizmem przyjmuje charakter:
Teoriopoznawczy
Metafizyczny
Realizm- Realizm metafizyczny głosi, że istnieje byt niezależnie od tego, czy jest on poznawalny, czy nie
Realizm teoriopoznawczy głosi, że byt niezależny w swym istnieniu i treściwym uposażeniu od świadomości poznającej jest poznawalny co do swego istnienia i niektórych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz