Procesy rozwojowe odpowiedzialne za zmiany - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy rozwojowe odpowiedzialne za zmiany - omówienie - strona 1 Procesy rozwojowe odpowiedzialne za zmiany - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Procesy rozwojowe odpowiedzialne za zmiany
Główne obszary zmian aktywności człowieka w ciągu całego życia można ująć w postaci kontinów:
Dyferencjacja  integracja Od stanu globalnej aktywności organizmu przechodzimy do wyspecjalizowanych czynności, czyli do różnicowania , które polega na powiększaniu się doświadczenia indywidualnego, potem następuje porządkowanie, następnie scalenie w większe systemy i struktury , a następnie różnicowanie na kolejnym etapie
Interioryzacja  eksterioryzacja Na początkowym etapie rozwoju źródłem informacji o sobie i o świecie są czynności wykonywane na przedmiotach, w ten sposób gromadzimy doświadczenie i tworzą się reprezentacje umysłowe i następuje interioryzacja (uwewnętrznienie). Dopełnieniem tego jest uzewnętrznienie, czyli przechodzenie od czynności umysłowych do czynności zewnętrznych np. planujemy w umyśle, wykonanie planu
Uświadomienie automatyzacja W miarę jak się rozwijamy wzrasta udział świadomości w kierowaniu różnymi działaniami, z drugiej strony kiedy już coś dobrze opanujemy to robi się ona zautomatyzowania, nie musimy ją kierować świadomie Socjalizacja  indywiduacja W miarę rozwoju człowiek uczy się aby zaspokajać wymagania społeczeństwa w sposób który jest akceptowany, z drugiej strony stara się robi to tak, aby zaspokajać potrzeby własne Zmiany uniwersalne  te, którym ulegają wszyscy ludzie w danej warstwie wiekowej, determinowane są biologicznymi procesami dojrzewania oraz jakością odziaływania otoczenia fizycznego i społecznego. Są przepisanie do wieku, odnoszą się do człowieka w danej grupie wiekowej, wspólne sekwencje zmian, ludzie mają podobne doświadczenia, wynika to z odziaływania zegaru biologicznego i społecznego. Uniwersalność zmian związanych z wiekiem wynika z:
Uniwersalność odziaływania zegaru biologicznego
Uniwersalność doświadczeń wynikających z odziaływania zegara społecznego
Zachodzenia podobnych zmian wewnętrznych, psychicznych Zmiany wspólne  dotyczą ludzi podzielających podobne doświadczenia i przeżycia (efekt wpływu środowiska społeczno-kulturowego w interakcji społeczno-kulturowej w interakcji ze specyficznym momentem czasu historycznego). Zmiany wspólne dotyczą osób, które są w zbliżonym wieku i uczestniczą wspólnie w doświadczeniach. Oczekiwania społeczne zalezą od rodziny, czasu historycznego, społeczeństwa. Zmiany indywidualne  efekt specyficznych, unikatowych zdarzeń życiowych doświadczanych przez jednostkę oraz zdarzeń o charakterze traumatycznym np. rzadkie choroby genetyczne, warunki życia, rozwój nieharmonijny. Przebieg rozwoju kształtuje się dzięki indywidualnym doświadczeniom.

(…)

… kompetencji Zmiany punktualne związane z pojawieniem się zdarzeń zgodnych z zegarem biologicznym (tj. związane z proces biologicznego dojrzewania organizmu) i społeczny (tj. ściśle określonymi oczekiwaniami otoczenia społecznego)
Zmiany niepunktualne  związane z pojawieniem się zdarzeń za wcześnie lub za późno w stosunku do zegara biologicznego lub społecznego. Jednostka może wypaść z właściwego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz