Style i strategie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style i strategie - strona 1 Style i strategie - strona 2 Style i strategie - strona 3

Fragment notatki:


tutoring- pozwala dzieciom uczenia się od rówieśników ( rówieśnicy traktowani jako cenne źródło informacji ) 1. Trzy style kierowania klasą szkolną:
a) autorytarny - sposób na opanowanie dzieci
b) demokratyczny- nie boją się pozwolić dzieciom na ponoszenie odpowiedzialności
c) liberalny
2. Zachowania autorytarne:
 stopniowe informowanie uczniów o każdym następnym kroku
 nietolerowane pomysły od uczniów, najlepsze pomysły ma nauczyciel
 wydawanie poleceń - całkowite ich wykonanie
 ucinanie dyskusji w klasie
 nauczyciel kieruję uczniami , nie pozwala na pracę w parach . grupach
Typy stylów autokratycznych :
a) skrajny nauczyciel autokratyczny - kontroluje bieg wydarzeń przy pomocy strachu, może stosować przemoc psychiczną i fizyczną . Nauczyciele są dyktatorami , stosują przemoc, uczniowie traktowani jako przeciwnicy b) nauczyciel rodzicielski - proces edukacji jest kierowany poprzez formę rodzicielską . Życzliwy dyktator. Macierzyński stosunek do uczniów ( w przedszkolu, w szkole podstawowej) dalej stosunek ojcowski . Uczniowie jako naczynie , surowiec , które trzeba napełnić , ukształtować.
c) nauczyciel charyzmatyczny- czar osobisty nauczyciela pełni główną rolę, są liderami , lubiani przez uczniów, otaczają go, uczniowie w roli publiczności , bijących brawo.
d) nauczyciel ekspert - wiedza i wiadomości nauczyciela pełnią główną role , uczniowie wiedzą ,że to co przekazuje jest mądre, wartościowe, traktowany jako mędrzec , uczniowie w roli naczyń wymagających napełnienia wodą ( wiedzą)
e) organizator - wdraża organizuje program, uczniowie mają poczucie niezależności mogą pracować w grupach, indywidualnie ale muszą realizować punkty nauczyciela , program .Wytyczne są zależne od nauczyciela ,który sprawuję role kierującego.
f) nauczyciel konsultant - bierze pod uwagę opinię uczniów , do nauczyciel a należy prawo veta . Uczeń pełni rolę klienta , nauczyciel zapewnia mu najlepsze warunki.
3. Zachowania demokratyczne nauczyciela:
 nauczyciel wskazuję uczniom sposób postępowania w postaci alternatywy , wymienia poglądy z uczniami , ośmiela uczniów do wyrażania własnych opinii , zachęca do podejmowania decyzji
 włącza się do działań podejmowanych przez zespół nie dominuje
 rozproszenie władzy , która powoduję :
- bardziej przyjazny klimat społeczno-emocjonalny klasy
- mniej konfliktów , niepokoju miedzy uczniami
- wzrost samooceny u dzieci oraz wysokiego wzajemnego oceniania się - częstsze interakcje miedzy uczniami - możliwość oddziaływania na innych -więcej inicjatywy ze strony uczniów - więcej osobistej odpowiedzialności


(…)

… niespodziewanych rad i prezentowania ułatwień • nauczyciel syndyk -jest autorem treści programowych ,zna wymagania edukacyjne, podstawę programową, przedstawia różne metody i środki osiągnięcia celów
• nauczyciel w edukacyjnej kooperatywie , podejmuje wspólnie wszystkie decyzje , program działa, jest niezapisaną kartą, grupą zapoznaje się jedynie z zewnętrznymi formami oceny i ich pracy , rola nauczyciela…
… 
 rytuał i rutyna - porządkują życie dzieci w szkołę, kiedy nauczyciel doprowadza tą rutynę i rytuał do skrajności wtedy pojawia się niebezpieczna sytuacja
terapia zajęciowa - uczniowie musza być zajęci bo wtedy mają głupie pomysły
 moralizowanie, uzasadnianie pozwala zapanować nad klasą
 nadzorowanie - koncentracja tylko na tym żeby był porządek w klasie
 humor - pożyteczna strategia ale bywa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz