Edukacja dziecka w koncepcji humanistycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja dziecka  w koncepcji humanistycznej - strona 1 Edukacja dziecka  w koncepcji humanistycznej - strona 2 Edukacja dziecka  w koncepcji humanistycznej - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Edukacja dziecka w koncepcji humanistycznej
Człowiek traktowany jako:
jednostka aktywna i samodzielna od urodzenia,
zdolny do kierowania swoim losem a dziecko osobą w pełnym tego słowa znaczeniu , wyposażone w indywidualną tożsamość , ma więc prawo do działania własną wolą ,niezależnego myślenia, rozwiązywania problemów, jego prawem jest stać się tym kim może się stać dzięki swoim wew. potencjałom. Zadanie dorosłych stworzyć takie warunki żeby ten potencjał dziecko mogło rozwijać. -Jednostki nie można zmuszać do rozwoju , do realizacji tego potencjału , trzeba stworzyć warunki.
- Relacja między dzieckiem a nauczycielem ma charakter nie dyrektywny. - Wychowanie jest wspomaganiem rozwoju dziecka . Efektem wspomagania rozwoju jest najwyższy poziom samoaktualizacji. Wychowawcy pełnią rolę facylitatorów lub animatorów .Nie ponoszą pełnej odpowiedzialności za powierzone im dzieci.
2) Teoria potrzeb Maslowa: a) założenia:
człowiek jest istotą chcącą a jego potrzeby zależą od tego co już posiadł
ludzie potrzeby zorganizowane są w hierarchie ( kiedy jedna zostaje zapewniona ,pojawia się kolejna)
potrzeby I rzędu są zaspakajane w pierwszej kolejności niezaspokojenie potrzeb wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne
mamy wrodzoną tendencje żeby zaspokajać potrzeby (samorealizacji, szacunku i uznania ,społeczne, bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne.)
3) ważne miejsce orientacja podmiotowa a) Na podmiotowość składa się : - specyficzna tożsamość człowieka
- jego indywidualność oraz fakt ,że jego własna działalność zależy w znacznym stopniu od niego samego
b) podmiotowość - spojrzenie na każdego człowiek jak na jednostkę bardzo indywidualną . Podmiotowość nie Erste stanem stabilnym .Można ją przejawiać albo nie ,aby jednostka mogła być podmiotem swojej działalności musi sprawować kontrole poznawczą nad otoczeniem i sobą . Powinna być świadoma swojego systemu wartości..
c) Regulacja podmiotowa rozpoczyna się od sformułowania przez jednostkę celu czy kierunku aktywności w oparciu o własne wartości i standardy. Formowanie programu czynności - podjęcie działania. Działając jednostka przejmuje kontrole poznawczą nad przebiegiem tego działania . Jeśli brakuje tych elementów….
Poczucie podmiotowości rozumiane jest dwuaspektowo:
- doznanie jednostki
- warunki zew. i wew. , które umożliwiają pojawienie się takich doznań d) poczucie podmiotowości jest tym większe im w większym stopniu działalność jednostki prowadzi do efektu zgodnego z jej oczekiwaniami i w im większym stopniu są one ważne dla jednostki
e) wychowanie podmiotowe tworzone jest przez ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz