Teoria wychowania - strona 2

note /search

Typologia rodzin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3080

Cechy rodziny Rodzina nastawiona na osobę Rodzina pozycjonalna Rodzaj kodu komunikacyjnego Kod rozwinięty (otwarty, wypracowany) Kod ograniczony Dominujący kanał przekazu werbalny niewerbalny Rola komunikatów przekazywanie znaczeń indywidualnych, odwoływanie się do doświadczeń przekazywanie...

Uczenie się w dwóch znaczeniach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Uczenie się w dwóch znaczeniach : ● uczenie jest procesem w wyniku którego na podłożu indywidualnego doświadczenia jednostki powstają w jej zachowaniu względnie trwałe zmiany.(to czego nie widzę) ● uczenie się to czynność podejmowana przez jednostkę w celu przyswojenia sobie czegoś -uczenie moż...

Zadania rozwojowe na każdym etapie rozwojowym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Temat: Zadania rozwojowe na każdym etapie rozwojowym. 1) Charakter kompetencji przyswajanych w danym okresie rozwoju nazywamy zadaniem rozwojowym. 2) Pomyślnie zrealizowane zadanie rozwojowe przyczynia się do odczuwania przez jednostkę zadowolenia i jest podstawą prawidłowej realizacji kolejnyc...

Historia wychowania obronnego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Teoria wychowania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4767

WYKŁAD 21.02.2012 Prowadzący: dr Ryszard Bania Zaliczenie z oceną: WYKŁAD 1 21.02.2012 HISTORIA WYCHOWANIA OBRONNEGO - WPROWADZENIE HISTORIA WYCHOWANIA OBRONNEGO - zajmuje się organizacją, uzbrojeniem, sposobem prowadzenia walki, a także wychowaniem żołnierzy na przestrzeni dziejów. Cele: jest to ...

Pedagogika w ujęciu Kunowskiego - wykłady i literatura

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria wychowania
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 12236

5-stronicowa notatka w formacie doc - opis idei Kunowskiego - na podstawie wykładu dr Alicji Żywczok. Niniejsza notatka poświęcona jest następującym tematom: Kunowski S.: pojęcie wychowania, zjawisko rozwoju wychowawczego, grupy definicji wychowania, prakseologiczna, ewolucyjna, sytuacyjna, adaptacy...

Teoria wychowania

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Teoria wychowania
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 8302

Teoria wychowania 2 kwietnia 2012 Psychospołeczne warunki skuteczności wychowania Psychospołeczne- uwarunkowania indywidualne jak i społeczne, `psycho'- predyspozycje jednostki, `społeczne'- uwarunkowania świata w którym żyjemy Podmiotowe traktowanie wychowanka (kontra przedmiotowe traktowanie wyc...

Zagadnienia i opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria wychowania
Pobrań: 1876
Wyświetleń: 5523

przedmiot badań, struktura, metodologia, geneza i rozwój teorii wychowania., zadania oraz znaczenie teorii wychowania w kontekście innych naukowych dyscyplin pedagogicznych, czy pedagogom potrzebna jest nauka teoretyczna? znaczenie teoretycznego przygotowania w sprawnym działaniu, praktyczne wdroże...

Współczesne teorie i nurty wychowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria wychowania
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2471

WSPÓŁCZESNE NURTY I TEORIE WYCHOWANIA - Śliwierski Pedagogika serca Do zasad skutecznego wychowania zalicza się ciągłość, dynamiczność i długotrwałość. Jeżeli więc chcemy wychować człowieka zdrowego psychicznie i fizycznie, musimy zadbać o rozwój jego uczuć, jeszcze przed narodzeniem, w okresie p...

Nagrody i kary w wychowaniu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 945

Temat nr 4 i 5 konarzewski NAGRODY I KARY W PROCESIE WYCHOWAWCZYM I Nagroda 1 Nagroda jest jednym ze świadomie stosowanych zabiegów wychowawczych ; jest to inaczej wyróżnienie moralne lub materialne za położone zasługi, osiągnięte wyniki itp. Z psychologicznego punktu widzenia nagrodą nazywamy ws...

Metody oddziaływań grupowych w procesie wychowania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria wychowania
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3752

Temat 2 metody oddziaływań grupowych w procesie wychowania Jak tworzyć grupę społeczną? Spontanicznie - łączenie się w pary, trójki….., Na mocy decyzji władz Powstawanie grupy na mocy decyzji władz wg zasad: Zasada konsolidacji obok osoby wychowawcy Zasada stawiania zadań zespołowych Zasada k...