Pedagogika w ujęciu Kunowskiego - wykłady i literatura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 12467
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika w ujęciu Kunowskiego - wykłady i literatura - strona 1 Pedagogika w ujęciu Kunowskiego - wykłady i literatura - strona 2 Pedagogika w ujęciu Kunowskiego - wykłady i literatura - strona 3

Fragment notatki:

5-stronicowa notatka w formacie doc - opis idei Kunowskiego - na podstawie wykładu dr Alicji Żywczok. Niniejsza notatka poświęcona jest następującym tematom: Kunowski S.: pojęcie wychowania, zjawisko rozwoju wychowawczego, grupy definicji wychowania, prakseologiczna, ewolucyjna, sytuacyjna, adaptacyjna, dynamizmy zewnętrzne, nurty życiowe, kulturalny, podkulturalny, trzy możliwości w wychowaniu, istota wychowania jako wytworu, rozwój ilościowy, rozwój jakościowy, teoria konwergencji, współbieżności, teoria rozwoju Arystotelesa, czynniki rozwoju w pedagogice socjalistycznej, czynnik natywistyczny, nauczania i wychowania, środowiskowy, aktywności własnej, wychowanie jako rozwój biosu, warstwicowa teoria wychowania (W. Flitner), podłoża wychowania, formy aktywności własnej, wstrząs kulturalny, przeżycie światopoglądowe, temperament, indywidualność, typy osobowości, wychowanie jako wpływ sytuacji społecznych etosu, znaczenie środowiska w wychowaniu, środowisko życiowe, sytuacje wychowawcze jako układy bodźców, atmosfera rodzinna, funkcja sanare, funkcja educere.

Kunowski S.: Pojęcie wychowania. Zjawisko rozwoju wychowawczego
30. Nowonarodzony człowiek jest bardzo słabo wyposażony przez naturę, posiada instynkty i mechanizmy pozwalające utrzymać się przy życiu oraz porozumieć z otoczeniem. Okres rozwojowy trwa u człowieka bardzo długo, zajmuje 1/3 całego życia a sensem tegoż życia jest osiągnięcie wszechstronnie rozwiniętego człowieczeństwa. Wychowanie jest więc koniecznością biologiczną, która pomaga prawidłowo ukształtować człowieka. 31. Wychowanie to działalność wychowawcza, dzięki której jednostka staje się lepszym człowiekiem. W działaniu wychowawców występują warunki i bodźce, cel i stan osiągany(wynik i wytwór tego działania). Dla osiągnięcia zamierzonego wyniku należy wywołać zmiany w wychowanku, czyli doprowadzić do procesu rozwojowego. Wychowanie: a) Działanie wychowawcze- czynności wychowawców
Warunki, okoliczności i bodźce- sytuacje wychowawcze
Wynik, wytwór działań i warunków
Zachodzące zmiany- całkowity proces wychowawczy rozwoju człowieka
Grupy definicji wychowania: a) Prakseologiczna- wychowanie jako opiekuńcze, kształcące, świadome oddziaływanie ludzi dojrzałych na dojrzewających
b) Ewolucyjna- swobodny wzrost dziecka, samorzutny rozwój wrastanie jednostki w społeczną świadomość c) Sytuacyjna- przygotowanie do życia przez życie, organizowanie przeżycia wspólnotowego poprzez pracę, zabawę, rozmowy i inne, nieświadomie działające wpływy zajęć oraz działań
d) Adaptacyjna- przysposobienie wychowanka na pełnoprawnego uczestnika życia społecznego, wywołanie w dziecku stanów, jakich domaga się od niego społeczeństwo
Podsumowując- „wychowanie jest zawsze społecznie uznanym systemem działania pokoleń starszych na dorastające celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowania wg określonego ideału nowego człowieka do przyszłego życia”.
32. Składniki (dynamizmy) wychowania: społeczne działanie wychowawcze naturalny rozwój wychowanka
wychowawcze zbliżenie wychowanka do ideału nowego człowieka ukształtowanie postawy wychowanka wobec przyszłego życia
Dynamizmy zewnętrzne:
Bios- podstawowa siła działająca w wychowaniu, pęd życiowy do naturalnego, psychologicznego rozwoju organizmu. Wyraża się on w rozmachu życiowym. Jest siłą napędową całego procesu wychowawczego. Etos- siła społeczna obyczajowości i moralności zbiorowej, urabia kształt biosu przy pomocy przymusu i presji opinii publicznej. Jego poziom można mierzyć poprzez

(…)

… pierwotnej natury człowieka, instynkty: samozachowawczy i gatunkowy, popędy: pożądanie i bojowość, bunt, gniew, objawy patologii, nurt ten jest przyczyną upadku i wykolejenia. 34. Podkultura to „patologiczny społecznie zespół wartości i postaw właściwych dla środowisk nieprzystosowanych i przestępczych”.
35. Istota wychowania jako wytworu
Trzy możliwości w wychowaniu: rozwój wzwyż- rozwój do ideału człowieka, ekstaza w górę prowadząca do heroizmu
rozwój utrzymujący się na pewnym osiągniętym poziomie swych zadatków
rozwój w dół- proces wykolejenia , prowadzi do alienacji rozwojowej, do wynaturzenia człowieka i do jego bestialstwa.
Degresja wychowawcza- zahamowanie rozwoju i obniżenie się jego poziomu. To przedmiot badań pedagogiki specjalnej, leczniczej i klinicznej. Uwstecznienie- rozwój inwolucyjny…
…, geniczne- dziedziczność biologiczna, wrodzoność cech nabytych w okresie prenatalnym, stany somatyczne organizmu zewnętrzne, środowiskowe- wpływy zewnętrzne niezamierzone oraz celowe
osobowościowe, duchowe- duchowość rozumna, zdolna do wartościowania i oceniania, wolna, twórcza, przekracza granice zmysłowego doświadczania.
Czynniki rozwoju w pedagogice socjalistycznej:
czynnik natywistyczny- biologiczne…
… przekazywanie kultury
historyczny proces wprowadzenia wychowanka do świata wartości
duchowy proces powstawania w nim moralno-religijnego życia Szczegółowa teoria wszechstronnego rozwoju wyjaśnia proces progresji wychowawczej wraz z możliwością zastoju(degresji) oraz rozkładu i dezyntegracji w procesie wykolejenia (regresji). 39. Podłoża wychowania tworzone są ze zróżnicowanych rodzajowo i spontanicznie…
…, pytania o byt, genezę, cel świata i życia. 43. Temperament- podział:
sangwinik- żywe zmienne reakcje
choleryk- wybuchy silnych emocji
melancholik- powolność, łagodne usposobienie flegmatyk- obojętność uczuciowa, nieruchawość. Typy temperamentu uzależnione są od:
budowy ciała (astenik, pyknik, atletyk, dysplastyk) przewagi tkanek (endomorfia, mesomorfia, ektomorfia)
układu nerwowego i przewagi pobudzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz