Uczenie się w dwóch znaczeniach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uczenie się w dwóch znaczeniach  - strona 1 Uczenie się w dwóch znaczeniach  - strona 2 Uczenie się w dwóch znaczeniach  - strona 3

Fragment notatki:


Uczenie się w dwóch znaczeniach :
● uczenie jest procesem w wyniku którego na podłożu indywidualnego doświadczenia jednostki powstają w jej zachowaniu względnie trwałe zmiany.(to czego nie widzę) ● uczenie się to czynność podejmowana przez jednostkę w celu przyswojenia sobie czegoś
-uczenie może być niezamierzone, przygodne, sporadyczne, jest cechą również zwierząt
* proces w przedszkolu -celowy tylko dla człowieka - nauczanie -organizowanie uczenia się polega na wyzwalaniu uczenia ( zainteresowanie tematem) i ukierunkowaniu ucznia . Organizowanie uczenia może dotyczyć innych osób ( hetero edukacja) albo samego siebie (autoedukacja) . O nauczaniu mówimy wtedy kiedy oddziaływania pedagogiczne dotyczą sfery poznawczej i wykonawczej . Wskaźnikiem skuteczności nauczania będzie wiedza i umiejętności. NIE KAŻDA WIEDZA I UMIEJETNOŚCI ŚWIADCZĄ ,KTÓRE SIĘ ZDOBYWA ŚWIADCZĄ O ZMIANIE. -wiedzę jednostki należy traktować jako powstającą w umyśle osoby uczącej się reprezentacje świata i własnej osoby. -wiedza nie stanowi sumy elementów . -powiązania między elementami decydują o strukturze wiedzy człowieka . Struktura wiedzy każdego z nas jest inna. - 3/4 rok życia -pytania związku z tzw. „lukami” w strukturze wiedzy,bardziej dociekliwe pytania. Wiedza staje się coraz bardziej zróżnicowana. -spójny proces nauczania -uczenia się.
I element- ten kto uczy ,naucza (osoba organizująca proces uczenia się) np.nauczyciel. II element- ten kto się uczy ,dziecko, uczeń -ten kogo uczymy. III element- treści, elementy wiedzy, czego się dziecko uczy.
Proces nauczania-uczenia przybiera dwie formy:
-uczenie ekstensywne- dotyczy sytuacji w których możliwe jest uczenie się , kontakt z mediami z prasą. -uczenie intensywne , typowo szkolne, szkoła, kursy, studia, (program nauczania, kontrola i ocena)

(…)

… w których możliwe jest uczenie się , kontakt z mediami z prasą. -uczenie intensywne , typowo szkolne, szkoła, kursy, studia, (program nauczania, kontrola i ocena) ● kilka rodzajów uczenia się intensywnego:
-nauczanie metodologiczne- gdzie oprócz pewnych wiadomości z konkretnych przedmiotów wprowadzamy dziecko do samodzielnego docierania do wiedzy (badania eksperymentalne) -nauczanie informujące -podajemy wiadomości ,informacje…
…! -relacja wychowawcza między wychowawcą a wychowankiem określana jest mianem stylu wychowania. Wyróżniamy style: liberalny demokratyczny autorytarny
○ socjalizacja -kształtowanie dojrzałości społecznej ,nabywanie kompetencji społecznych . Dziecko socjalizowane jest przez:
-swoją rodzinę
- rówieśników
- okres szkolny -szkoła, rówieśnicy, wpływ mediów, inne środowiska socjalizujące . ● pojęcie inkulturacji- przyjmowanie przez jednostkę dziedzictwa kulturowego poprzednich pokoleń . Proces socjalizacji i inkulturyzacji towarzyszy procesowi wychowania ale nie ejst z nim tożsamy. Wychowanie jest działalnością świadomą jest procesem zaplanowanym i przewidywalnym.
Opieka- przez opiekę rozumie się zaspokojenie pilnych potrzeb człowieka ,których nie jest on w stanie zaspokoić we własnym zakresie . Opieka jest pierwotna…
… czego dziecko chce i jakie ma aspiracje ,co wybiera z różnych możliwości ,jakimi motywami się kieruję ,do czego dąży w jaki sposób angażuje się w to co robi. Obejmuje wszystkie oddziaływania na człowieka ,które wpływają na jego osobowość(oddziaływania rodziny, szkoły ,grupy rówieśniczej, sąsiedztwa)wpływają na postępowanie jednostki ,na decyzje, na konstruowanie własnego Ja. Wychowanie zawiera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz