Nagrody i kary w wychowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nagrody i kary w wychowaniu - strona 1 Nagrody i kary w wychowaniu - strona 2 Nagrody i kary w wychowaniu - strona 3

Fragment notatki:


Temat nr 4 i 5 konarzewski NAGRODY I KARY W PROCESIE WYCHOWAWCZYM I Nagroda 1 Nagroda jest jednym ze świadomie stosowanych zabiegów wychowawczych ; jest to inaczej wyróżnienie moralne lub materialne za położone zasługi, osiągnięte wyniki itp. Z psychologicznego punktu widzenia nagrodą nazywamy wszelkie skutki zachowań odczuwane jako przyjemne i pożądane; jest ona jednym z regulatorów kształcenia określonych potrzeb i postaw (1). Nagradzanie określamy jako metodę wychowawczą polegającą na tworzeniu atrakcyjnych dla jednostki zdarzeń (czyli dostarczaniu nagród) w następstwie jej określonych czynności. Do zmian oczekiwanych należy przede wszystkim wzrost częstości (prawdopodobieństwa) tej czynności w sytuacjach zbliżonych do tej, w której wychowanek otrzymał nagrodę (2). Krótko mówiąc, nagradzanie jest stosowaniem nagrody w funkcji stymulacji sprzężonej zwrotnie z zachowaniem się jednostki. Stanowi ono bodziec pozytywny, wzmacniający właściwe zachowanie dziecka, zachęcający do solidnej pracy lub nauki, do zachowań znajdujących wysokie uznanie w rodzinie i w innych grupach społecznych . 2 Rodzaje nagród Jest wiele sposobów nagradzania dzieci przez rodziców i wychowawców, które uzależnione są od całokształtu życia rodzinnego i oddziaływań stosowanych wobec pod opiecznych, czyli od systemu wychowania. Możemy jednak wśród nich wyróżnić kilka typowych, tych najczęściej stosowanych do których niewątpliwie należą: a). Nagradzanie uznaniem i pochwałą b). Nagradzanie poprzez sprawianie przyjemności c). Darzenie zaufani em d). Wspólne atrakcyjne spędzanie wolnego czasu e). Nagrody rzeczowe (materialne) Ad. a). Nagradzanie uznaniem i pochwałą Jest ono najczęściej stosowaną nagrodą. Może to być werbalna (słowna) aprobata postępowania dziecka , podziw, że potrafiło ono wykonać zadanie w sposób wyjątkowo udany, uśmiech i radość lub przytulenie dziecka do siebie jeśli wiemy, że sprawia mu to przyjemność. Należy jednak pamiętać o tym, że wyrażane uznanie musi być proporcjonalne do włożonego przez dziecko wysiłku i chęci, aby na nie zasłużyć. Najczęściej uznanie jest wyrażane pochwałą , której wartość zależy od tego, kto i w jakich okolicznościach jej udziela. Dla dziecka jest ona tym bardziej wartościowa, im większy autorytet posiada w jego oczach osoba chwaląca. Nie powinniśmy zapominać również o tym, aby chwaląc naszą pociechę wyjaśnić jej powód naszej radości, powinna bowiem wiedzieć, że nie jest ona uzależniona od dobrego humoru, czy dnia ale od dobrego zachowania i konkretnej rzeczy jaką zrobiła.

(…)

… do nich tzw. reakcje konsumpcyjne (np. jedzenie, picie)
czynniki wtórnie atrakcyjne pojawiają się jako wynik procesu uczenia się (warunkowania klasycznego), zależą od osoby, która w przeszłości wzmacniana pozytywnie uznaje coś za atrakcyjne, a wzmacniana negatywnie za awersyjne
taki sam czynnik (np. sukces szkolny) może zawdzięczać swą atrakcyjność bądź uprzednim doświadczeniem satysfakcji, bądź ulgi
układy ludzkich skłonności i niechęci są skomplikowane, bo nie muszą zależeć tylko od warunkowania klasycznego, istnieje drugi poziom regulacji celowej, gdzie różne obiekty, czynności, relacje mogą stawać się atrakcyjne dlatego, że podmiot spostrzega ich związek z relacją cenionych przez siebie stanów rzeczy
2) ATRAKCYNOŚĆ NAGRODY. czynniki atrakcyjne i awersyjne nie są jednakowo skuteczne…
… przywileju
Ad a) Kary fizyczne (cielesne) Należą do jednych z najbardziej szkodliwych i mało skutecznych , a jednocześnie najczęściej stosowanych. Rodzice stosują je pod wpływem tradycji, przenosząc własny model wychowania , co więcej, niektórzy z nich upoważniają nauczycieli do bicia swoich dzieci za naganne zachowanie.
Stosowanie kar cielesnych wbrew powszechnych opiniom jest jednak mało skuteczne…
…. ukaranie wychowanka przez osobę do której jest przywiązany, może spowodować że wychowanek będzie chciał przywrócić pozytywne stosunki z wychowawcą poprzez określone zachowania, a tym tendencję do skrupulatnego i często demonstracyjnego postrzegania wszelkich zakazów nałożonych przez wychowawcę 3. przywiązanie może wpłynąć na skuteczność karania za pośrednictwem dysonansu poznawczego (?)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz