Historia wychowania obronnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4732
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia wychowania obronnego - strona 1 Historia wychowania obronnego - strona 2 Historia wychowania obronnego - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 21.02.2012
Prowadzący: dr Ryszard Bania Zaliczenie z oceną:
WYKŁAD 1 21.02.2012
HISTORIA WYCHOWANIA OBRONNEGO - WPROWADZENIE
HISTORIA WYCHOWANIA OBRONNEGO - zajmuje się organizacją, uzbrojeniem, sposobem prowadzenia walki, a także wychowaniem żołnierzy na przestrzeni dziejów.
Cele:
jest to nauka, która przedstawia i charakteryzuje siły zbrojne w poszczególnych epokach historycznych,
zajmuje się problematyką dyscypliny, która w sposób bezpośredni przekłada się na postawy żołnierzy,
zajmuje się szeroko rozumianym morale żołnierza (jego postawami, systemem wartości itp.).
Źródła, którymi kieruje się ten przedmiot:
ustawy o obronności państwa (statut Wiśnicki z 1347 roku Kazimierza Wielkiego traktujący o sprawowaniu opieki nad upośledzonymi),
edykty, zarządzenia, artykuły hetmańskie i regulaminy żołnierskie,
artykuły hetmańskie, pisma pisane przez hetmanów,
pamiętniki.
Periodyzacja dziejów historycznych:
okres starożytności:
wychowanie i wojskowość starożytnego Egiptu, Persji,
okres starożytnej Grecji (starożytne Ateny - Attyka, Sparta, Macedonia),
starożytny Rzym;
okres wczesnofeudalny:
monarchia frankońska,
okres bizantyński,
Ruś Kijowska;
średniowiecze:
okres monarchii patrymonialnej (996 - 1320/koronacja Władysława Łokietka),
okres monarchii stanowej (1320 - 1456/przywileje nieszawskie);
okres odrodzenia (okres tzw. Rzeczpospolitej szlacheckiej lata 1456 - 1773);
okres oświecenia:
okres monarchii konstytucyjnej: lata 1773 - 1794,
okres Legionów Polskich we Włoszech,
uzyskanie częściowej autonomii - Księstwa Warszawskiego,
autonomia Królestwa Polskiego;
I wojna światowa (1914 - 1918) i okres odzyskania niepodległości (utworzenie państwa polskiego);
lata 1939 - 1945 (okres okupacji niemieckiej);
okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1945 - 1989;
okres III Rzeczpospolitej po 1989 roku.
WYKŁAD 2 17.04.2012
WYCHOWANIE I WOJSKOWOŚĆ W OKRESIE STAROŻYTNYM
EGIPT
Starożytny Egipt powstał około 5000 lat temu. Wskazuje się na trzy okresy w starożytnym Egipcie:
okres Starego Państwa - charakteryzuje się silną władzą Faraona
okres tzw. Średniego Państwa egipskiego - był to okres rozkwitu państwa (największe dokonania Faraonów XI i XII dynastii);
okres Nowego (młodego) Państwa egipskiego (okres między XIII a XX dynastią) - był to okres schyłku państwa egipskiego.
Religia: w starożytnym Egipcie panował dualizm - wiara w dwóch bogów:
Ozyrysa (bóg zaświatów),


(…)

….
W lutym 1945 roku - Jałta - uznanie granicy Curzona - Lwów pozostaje po stronie radzieckiej. Amerykanie chcą, aby ZSRR przystąpił do wojny z Japonią. Alianci zgadzają się na powstanie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, aby przeprowadzono wolne wybory, które miały być nadzorowane. Stalin się nie zgodził, bo sam się tym zajął. Mikołajczyk przystępuje do rządu. Sanacja i obóz po piłsudczykowski krytykują…
… pierścieniem, mógł się ożenić). Podczas aktu mianowania składał przysięgę.
Treści wychowania wojskowego - można je podzielić na trzy obszary:
obszar wychowania fizyczno - wojskowego;
obszar wychowania patriotycznego,
obszar: wychowanie moralne (oparte o wiarę chrześcijańską, głównie katolicką). Wyznacznikiem było bezwzględne posłuszeństwo panu i religii;
obszar wychowania intelektualnego i umysłowego.
W 1364…
… także kary (od nagany do kary śmierci włącznie, była też zbiorowa kara śmierci, pozbawianie racji żywieniowej/picia).
Wojsko rzymskie było niezwykle odporne jeżeli chodzi o zmęczenie fizyczne - widoczne w wojnach punickich:
wojna punicka toczona była na morzu - zwycięstwo odniósł Rzym (walczył z Kartaginą o Sycylię). Pozwoliło to Rzymowi na wybudowanie doskonałej floty. Przez zastosowanie taktyki tzw. kruków Rzymianie zwyciężyli.
wojna punicka: toczona z Kartaginą nad Jeziorem Trazymeńskim; pod Kannami, nad Trebią,
wojna punicka: toczona z Kartaginą pod Bekulą. W wyniku bitwy doszło do całkowitego zniszczenie Kartaginy.
II szyk - był to zmodyfikowany legion:
składał się z kohort (10 kohort tworzyło legion);
centuria została powiększona do 120 żołnierzy.
FEUDALIZM - MONARCHIA FRANKOŃSKA
Państwo…
… ich koloniami;
Anglia: pokonanie Niemiec i zajęcie ich kolonii;
Francja: pokonanie Niemiec oraz odzyskanie Alzacji i Lotaryngii, zajęcie Zagłębia Saary i Ruhry, przejęcie władzy;
Rosja: podporządkowanie państw bałtyckich, opanowanie Cieśniny Bosfor i Dardaneli oraz wyrzucenie Turcji z Europy.
Anglia i Francja miały ten sam cel: przezwyciężenie Niemiec.
Stany Zjednoczone zbyt późno włączyły się do I wojny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz