Wykłady Teoria wychowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 5194
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady Teoria wychowania - strona 1 Wykłady Teoria wychowania - strona 2 Wykłady Teoria wychowania - strona 3

Fragment notatki:
...WYCHOWANIE -wpływanie na sferę emocji woli i motywacji, kierunku odpowiedzialności za własny rozwój i aktywności pozytywnej, konstruktywnej.
CEL WYCHOWANIA – stymulowanie rozwoju osobowości. Wdrażanie do samo aktualizacji, odpowiedzialności za własny rozwój.
OSOBA – ktoś jedyny, niepowtarzalny.
Osobie przynależą PRAWA:
1. Do rozwoju osobistego we wszystkich sferach
2. Do własnego terytorium, granic
3. Do życia
4. Do wolności
5. Do godności
6. Do szacunku
7. Do akceptacji (bezwzględnej i bezwarunkowej) .......NEUTRALNE (opisowe, od 11rż):
- polega na zapoznawaniu dzieci i młodzieży z różnymi sposobami postępowania moralnego bez sugerowania jednoznacznej oceny
- wychowankowie sami mają ocenić czy oczekiwane przez nich zachowanie zasługuje na aprobatę moralną i dlaczego, w celu pogłębienia świadomości moralnej
- dużą wagę przywiązuje się do rozwijania umiejętności racjonalnego uzasadniania norm i wartości moralnych, oraz posługiwania się językiem etyki i psychologii
- nie ma tu reguł, jest to aby nie wyręczać żadnego z wychowanków w ocenianiu różnego rodzaju problemów natury moralnej, wymaga się wręcz od wychowawców aby nie ujawniali danego stanowiska (swojego) POTRZEBA WYCHOWANIA MORALNEGO:
- odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, gdyż:
1. dający o sobie znać kryzys moralny, korupcja, morderstwa
2. pilne zapotrzebowanie na wychowanie moralne – niedosyt wiedzy o wartościach moralnych
Normy i wartości moralne nie zawsze są przyjmowane i akceptowanie wyłącznie na mocy swej oczywistości...

Wykład 1
WYCHOWANIE -wpływanie na sferę emocji woli i motywacji, kierunku odpowiedzialności za własny rozwój i aktywności pozytywnej, konstruktywnej. CEL WYCHOWANIA - stymulowanie rozwoju osobowości. Wdrażanie do samo aktualizacji, odpowiedzialności za własny rozwój. OSOBA - ktoś jedyny, niepowtarzalny. Osobie przynależą PRAWA: 1. Do rozwoju osobistego we wszystkich sferach 2. Do własnego terytorium, granic 3. Do życia 4. Do wolności 5. Do godności 6. Do szacunku 7. Do akceptacji (bezwzględnej i bezwarunkowej) Człowieka od przyrody wyróżnia posiadanie wolnej woli, wolności. Presja - uruchamia opór wewnętrzny („musisz”) IDEAŁ WYCHOWANIA - wysoki poziom samo aktualizacji. Osoba w najwyższym stopniu odpowiedzialna za siebie i innych, autonomiczna, z poczuciem własnej tożsamości, kreatywna ,twórcza, empatyczna, świadoma
ROZWÓJ - przekroczenie własnych ograniczeń, praca nad wolną wolą. Stymulowanie własnych możliwości jest powinnością moralną człowieka. Człowiek jak się nie rozwija to cierpi, czuje dyskomfort. Człowiek jest „skazany” na rozwój. Rozwój jest powinnością moralną człowieka. Koniecznym elementem rozwoju są kryzysy, dezintegracje. *K. Dąbrowski - „dezintegracja pozytywna”. Jak się komuś nie uda zintegrować to „idzie w dół”. integracja -> dojrzałość. UCIEKAMY W:  Człowiek ucieka w rozwój: o w alkohol narkotyki, papierosy o frustracja, stres -> przyczyny agresji o autoagresja (samo okaleczanie) Wychowanie jest uwikłane w całokształt procesów społecznych. Co to jest TEORIA WYCHOWANIA JAKO NAUKA: - stanowi element dydaktyki - jest nauką praktyczną i empiryczną (odwołuje się do doświadczeń) - odkrywa prawa związane z wychowaniem - każda nauka zasługuje na tą nazwę o ile jest uprawiana w sposób teoretyczny - w obrębie nauki o wychowani dąży się nią nie tylko do poznania ogólnych prawidłowości charakteryzujących przebieg wychowania, lecz także do wypracowania szczegółowych dyrektyw prakseologicznych mów

(…)

… i innych - wewnątrz sterowalność - brać odpowiedzialność za swoje decyzje HUMANISTYCZNA KONCEPCJA EDUKACJI. Carl Rogers - 1902-1987 - uczeń John Dewey Istnieją takie prawa, które gdybyśmy odkryli, to bylibyśmy społeczeństwem bez konfliktów Rogers chciał odkryć te prawa (empatia, akceptacja, samoświadomość w interakcji). Warunkiem powstania bezpieczeństwa jest: 1. akceptacja 2. samoświadomość „Podstawę zmian…
… w interakcji 4. umiejętność nie przenoszenie do interakcji doświadczanych emocji i uczuć, jeżeli przyczyną nie jest osoba, z którą jesteśmy w interakcji Nie empatyczność nauczyciela prowadzi do negatywnych emocji. Eyseng wskazuje na to, że osobowość ma 3 typy: 1. ekstrawersja (char. dla każdego) 2. introwersja (char. dla każdego) 3. neurotyzm - char. dla twórców, naukowców, artystów WAŻNE: Nauczyciel…
… nauczycielskiej wyraża się to w bezwarunkowej akceptacji i rozumieniu empatycznym uczniów, zajmowaniu wobec nich postawy empatycznej i postawy wolnej od lęku. WARUNKI SPOSOBU KOMUNIKACJI -> POSTAWY: 1. empatia 2. atmosfera wolna od lęku, akceptacja - akceptacja, empatia, samoświadomość WARTOŚCI WYCHOWAWCZE (uniwersalne): 1. Tolerancja 2. Altruizm Wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają, stanowią trwałą postawę…
… pojęta zezwala na przeciwstawianie się złu, ale w sposób nieuwłaczający godności jego sprawcy Tolerancję należy w sposób świadomy i celowy zaszczepiać w procesie wychowania ! AD. 2 Altruizm - szczera troska o dobro drugiego człowieka i to najczęściej ... (coś tam ) Łączy się z czynieniem dobra innemu. Troska polega na wyświadczaniu przysługi w sposób świadomy, bezinteresowny i dobrowolny. Altruizm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz