Relacje małżeńskie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacje małżeńskie - strona 1 Relacje małżeńskie - strona 2 Relacje małżeńskie - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Relacje małżeńskie 1)Cztery Typy małżeństw:
a ) Pary tradycyjne (20%) - poprzez utrzymanie stabilizacji, poprzez ustalone role damsko-męskie, wysoki stopień wzajemnej zależności, tendencja do unikania konfliktów, największa stabilność i zażyłość b) Pary niezależne (22%) - nie przywiązują wagi do tradycyjnych ról płciowych, żyją w bliskości fizycznej ale zachowują dystans emocjonalny ,każdy ma swoje poglądy ,pomysły wizje, nieunikaną konfliktów, satysfakcja ze związku mniejsza
c) Pary rozdzielone (17%) -cenią własną niezależność ,potzrebują więcej przestrzeni osobistej, unikają konfliktów, cechuje je niewielka ekspresja uczuciowa i niski poziom zadowolenia ze związku
d) Pary mieszane (41%) każdy z partnerów preferuje odmienny tryb interakcji (tradycyjno-niezależny) jedno z małżonków odczuwa satysfakcje z związku ,drugie musi się podporządkować. 2) nastawienie komunikacyjne małżonków a) dialogowe - w rodzinach o wysokim nastawieniu dialogowym interakcje miedzy członkami rodziny są częste, spontaniczne, bez ograniczeń czasowych, nie ma tematów tabu,( przekonanie, że dzięki kontaktom życie w rodzinie jest przyjemne)
● rodziny o niskim nastawieniu dialogowym rzadko wymieniają się spostrzeżeniami ,nie ma wspólnych posiłków
b) nastawienie konformistyczne ( stopień w jakim członkowie rodziny porozumiewając się dążą do zachowania jednorodności postaw,wartości i przekonań ● rodzina o wysokim poziomie konformizmu unika konfliktów ,szuka harmonii, ceni zależność, dąży do tego konformizmu
● rodzina o niskim poziomie konformizmu cechuje się nastawieniem na realizacje indywidualnych potrzeb , indywidualny rozwój należy wspierać kosztem interesu rodziny jako całości
3) Jakość małżeństwa -wysoka jakość małżeństwa pozostaje w związku z dobrym przygotowaniem się do ról małżeńskich z odpowiednią komunikacją , z wysokim poziomem małżeńskiego szczęścia ,integracji, i zadowolenia z tego związku.Wpływa to na relacje z dziećmi.
4) Przenikalność granic systemów rodzinnych :
- systemy otwarte (rodziny otwarte)- wymiana energii, każdy może wejść i z niej wyjść , drzwi do tego domu są ciągle otwarte
- systemy zamknięte- nie ma miejsca na wymianę z otoczeniem systemu, granice nieprzenikalne, do domu nie można nikogo przyprowadzić ,obowiązuje pewne tabu, - systemy półotwarte- do pewnego stopnia granice otwarte,
● podsystemy( otwarte, zamknięte, półotwarte)
5) Co zagraża systemowi rodzinnemu?
-destrukcyjny wpływ mają koalicje budowane przez jednego rodzica przeciw drugiemu.
* Zespół cech charakteryzujących koalicje: a)szczególna więź łącząca członków koalicji przymierza

(…)

… rodziny, wyłącznie innych członków rodziny
Koalicje mają najczęściej postać TRIADY.
Relacje mogą mieć charakter - okrążania ( ma miejsce wtedy kiedy rodzice wzmacniają objawy zaburzeń zachowania poprzez wchodzenie z nim w częste i bliskie interakcje - stała koalicja ( dziecko wraz z jednym rodzicem tworzy bliski układ skierowany przeciw drugiemu
- podzielona lojalność- każde z rodziców próbuje przeciągnąć dziecko na swoją stronę
● przekładają się one na funkcjonowanie dziecka po za rodziną) Rodzina jako system dąży do zachowania równowagi/homeostazy rodziny.
6) Zachowania składające się na homeostazę rodziny:
- członkowie systemu starają się zachować równowagę i stałość we wzajemnych relacjach, utrzymują zachowanie równowagi w sposób bezpośredni i pośredni - przejawiają zachowania które dają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz