Socjalizacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 3787
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja - strona 1 Socjalizacja - strona 2

Fragment notatki:Efekty socjalizacji:
Komunikowanie się (poznanie języka werbalnego, mowy ciała)
Umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne (relacje z innymi, wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek)
Znajomość ról społecznych (rozumienie, że funkcjonujemy w różnych rolach, znamy różnice między nimi, oddziaływania)
Znajomość wzorów reakcji emocjonalnych
Zaspokajanie potrzeb w społecznie akceptowany sposób (piramida potrzeb Maslova)
Umiejętność posługiwania się przedmiotami

Czynniki socjalizacji:
Rodzina (inaczej: znaczący inni)- odgrywają istotną rolę w kształtowaniu naszej osobowości, tożsamości
Rówieśnicy
Instytucje wychowawcze (np. szkoła, nauczyciele, przedszkole)
Należy zaznaczyć, ze istnieje różnica między wychowaniem a socjalizacją.
Wychowanie- dotyczy zamierzonego wpływu na jednostkę
Socjalizacja- obejmuje szersze zjawisko, zarówno zamierzone jak i niezamierzone wpływy na
jednostkę; socjalizacja zatem obejmuje także wychowanie

2.01.2013r.
Socjalizacja-> długotrwały proces wchodzenia do społeczeństwa (praktycznie przez całe życie):
Nabywanie, zaspokajanie potrzeb społecznie akceptowanych
Opanowywanie ról społecznych
Efekty socjalizacji:
Komunikowanie się (poznanie języka werbalnego, mowy ciała)
Umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne (relacje z innymi, wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek)
Znajomość ról społecznych (rozumienie, że funkcjonujemy w różnych rolach, znamy różnice między nimi, oddziaływania)
Znajomość wzorów reakcji emocjonalnych
Zaspokajanie potrzeb w społecznie akceptowany sposób (piramida potrzeb Maslova)
Umiejętność posługiwania się przedmiotami
Zastosowanie osobowości i tożsamości (koncepcja siebie jednostek, wiedza, świadomość siebie oparta na rolach społecznych)
Internalizacja-> przejęcie i traktowanie wartości jako własne:
Ujęcie behawiorystyczne-> społeczeństwo wzmacnia nasze dobre zachowania za pomocą nagród (akceptacja, miłość, gratyfikacje- nawet pieniężne). W przypadku zachowań negatywnych otrzymujemy karę (społeczna dezaprobata, odrzucenie).
Psychoanaliza Froyda:
I poziom-> id (biologiczne potrzeby i popędy)
II poziom-> ego (jak się rzeczywiście zachowujemy, stanowi równowagę pomiędzy wymogami natury i wymogami kultury)
III poziom-> superego (sumienie)- zinternalizowana kultura, to co wpojone przez społeczeństwo
Pomiędzy I i III poziomem istnieje konflikt, ponieważ kultura ogranicza popęd. Symboliczny interakcjonizm społeczny-> nabywanie przez jednostkę kulturowych wartości, twórcą koncepcji był George Herbert Mead
G.H. Mead wyróżnił także 3 etapy w procesie socjalizacji:
Zabawy-> są to kontakty i interakcje, w których jednostka nie ma żadnej refleksji, co do drugiej jednostki, nie ma świadomości własnej roli i roli partnera w zabawach, są to kontakty przelotne, chaotyczne. Gry-> świadomość własnej roli i roli partnera jest większa niż w I etapie, istnieje potrzeba myślenia, przewidywania działań partnera.
Uogólnionego innego-> najwyższy poziom, wiadomo jakie są społeczne reguły nawet nie będąc w danej sytuacji, roli, ten etap jest zwieńczeniem socjalizacji pierwotnej.
Mechanizm nauczania właściwych zachowań:
System kar i nagród
Naśladownictwo
Komunikowanie się (przekaz symboliczny)- najważniejszy dla człowieka
Czynniki socjalizacji:
Rodzina (inaczej: znaczący inni)- odgrywają istotną rolę w kształtowaniu naszej osobowości, tożsamości
Rówieśnicy
Instytucje wychowawcze (np. szkoła, nauczyciele, przedszkole)


(…)

…, etatyzacji. Resocjalizacja-> powtórna socjalizacja, konieczność nabycia na nowo tych wzorów zachowań (wcześniej nabytych), dotyczy np. jednostek, które złamały prawo (jednostki kontrkultury), a także jednostek, które zmieniły środowisko i nabyte wartości nie odpowiadają tej nowej, dlatego musi nabyć wartości właściwe dla nowego środowiska.
Społeczne funkcje socjalizacji:
Mechanizm przekazywania kultury…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz