Socjalizacja - Osobowość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja - Osobowość - strona 1 Socjalizacja - Osobowość - strona 2

Fragment notatki:

6. Socjalizacja (Szacka) a) Pojęcie socjalizacji - to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości , norm oraz wzorów zachowań , obowiązujących w danej zbiorowości . Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie w społeczeństwie . Największą rolę na tym etapie odgrywają jego rodzice , później także wychowawcy i rówieśnicy oraz instytucje (takie jak szkoła czy kościół ). Na drodze socjalizacji człowiek uczy się podstaw interakcji społecznych , poznaje społeczne normy postępowania, wartości , nabywa umiejętność posługiwania się przedmiotami i kształtuje swoją osobowość .
b) Osobowość osobowość to element człowieka zależny od celu zbiorowości, w której funkcjonuje, ale jednocześnie podmiot działania i zmian społecznych. W klasycznym ujęciu psychologii "termin osobowość" jest używany dla oznaczenia zorganizowanej struktury cech indywidualnych i sposobów zachowania ,które decydują o sposobach przystosowywania się danej jednostki do jej środowiska.
Osobowość podstawowa to część powiązanych ze sobą elementów osobowości występujących u przedstawicieli danej kultury i zharmonizowanych z jej instytucjami. Jest ona podłożem postaw uczuciowych i systemów wartości wspólnych dla członków danej zbiorowości. Stanowi rodzaj kanwy, na której tworzą się zindywidualizowane formy osobowości.(Kardiner 1975;86) Osobowość modalna: typ osobowości występujący najczęściej w danej populacji. Jest w każdym razie może być kategorią empiryczną, drogą zaś do jej poznania są analizy statystyczne .Badając osobowość modalną, skupia się uwagę na częstotliwości występowania w danej zbiorowości pewnych cech psychologicznych i ich powiązań. Osobowość jako przedmiot zainteresowania socjologii. Wielu socjologów w tym także socjolog polski Florian Znaniecki tworzył rozmaite typologie osobowości. Były to zazwyczaj konstrukty teoretyczne, wyrosłe wprawdzie z obserwacji świata społecznego ,lecz oparte głównie na intuicji. Zainteresowanie socjologiczne osobowością nie ogranicza się do jej genezy i powiązania różnic osobowości z odmiennością społeczeństw oraz ich wewnętrznym zróżnicowaniem. Socjolodzy interesują się osobowościami również jako podmiotem działania i zmian społecznych.
Osobowość jako przedmiot zainteresowania antropologii społecznej. Niewątpliwą zasługą tego kierunku jest zwrócenie uwagi na relacje miedzy kultura a osobowością ,a także na rolę socjalizacji w formowaniu osobowości człowieka i upodabnianie się osobowości kształtujących się w podobnym otoczeniu. Do zasług tych badaczy zaliczyć można również wprowadzenie pojęć osobowości podstawowej i osobowości modalnej.
c) Rola społeczna ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz