Socjalizacja - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizacja - ćwiczenia - strona 1 Socjalizacja - ćwiczenia - strona 2 Socjalizacja - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA
13.03.2013
SOCJALIZACJA - RODZAJE SOCJALIZACJI, SOCJALIZACJA PRAWNA, OSOBOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, ROLA SPOŁECZNA (ROZDZIAŁ VI)
POJĘCIE SOCJALIZACJI
Jest to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek staje się istotą społeczną.
PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA DLA: psychologów, antropologów społecznych i socjologów.
PSYCHOLOGIA - rozwój indywidualnej osobowości
ANTROPOLOG SPOŁECZNY - socjalizacja jako przekaz kultury
SOCJOLOGIA - rezultat zarówno wpływów zamierzonych (wychowania) i niezamierzonych
W TOKU SOCJALIZACJI CZŁOWIEK POZNAJE I PRZYSWAJA SOBIE:
Umiejętności, które leżą u podstaw interakcji społecznych (zdolność rozumienia znaków, języka, symboli, procedur interpretacyjnych zachowań innych ludzi, itd.), normy, wzory zachowań, określone wzory zaspokajania biologicznych potrzeb, wzory reakcji emocjonalnych
Wartości
Umiejętności posługiwania się różnymi przedmiotami
MECHANIZMY:
Wzmacnianie - zachowania właściwe (są nagradzane), zachowania niewłaściwe (kojarzone z przykrością)
Naśladowanie - naśladujemy zachowania innych ludzi po obserwacjach (np. dzieci rodziców, itd.)
Przekaz symboliczny - mechanizm właściwy uczenia się człowieka (co jest dobre, a co złe, pouczenia słowne ze strony innych ludzi)
OSOBOWOŚĆ
Każdy ma własną osobowość, kształtuje się ona z czasem, nie jest nam dana z góry
Psycholodzy uważają, że podstawowe znaczenie dla jej kształtowania mają doświadczenia z dzieciństwa Osobowość jako pewna całościowa organizacja, która nadaje zachowaniom danego człowieka jednolitość i wewnętrzną spójność w czasie
Sposób na określenie powiązań różnych cech osobowości: rozbudowane badania kwestionariuszowe
TYPY OSOBOWOŚCI:
Osobowość autorytarna - aprobata konwencjonalnych wartości i przyjętych zwyczajów, tendencja do surowego karania osób uznających normy odmienne od przyjętych przez daną osobę, bezkrytyczne podporządkowanie się autorytetom (według psychologów)
Osobowość podstawowa - część powiązanych ze sobą elementów osobowości występujących u przedstawicieli danej kultury i zharmonizowanych z jej instytucjami (najważniejsze dla kształtowania osobowości są doświadczenia z dzieciństwa) - według antropologów
Osobowość modalna - występuje najczęściej w danej populacji. Skupia się uwagę na częstości występowania w danej zbiorowości pewnych cech psychicznych i ich powiązań (według antropologów)


(…)

… (do swojej osobowości)
TOŻSAMOŚĆ
W przypadku psychologii, głównym przedmiotem zainteresowania jest poczucie tożsamości osobistej (perspektywa zdrowia psychicznego) - zaburzenia tożsamości jednostki związane z różnymi wydarzeniami często losowymi (rozwód, śmierć małżonka, narodziny dziecka, itd.)
Tożsamość społeczna jednostki - socjologia: jednostka widzi siebie jako różną od innych i niepowtarzalną (jestem polakiem, lekarzem, my oni)
ROLA KLUCZOWA - wyznacza to, jak człowiek jest postrzegany (tożsamość). Kluczowa rola - rola zawodowa w większości
RODZAJE SOCJALIZACJI
PIERWOTNA - człowiek przechodzi ją w dzieciństwie, dzięki niej staje się członkiem społeczeństwa. Uczy się podstawowych zachowań, gestów, posługiwaniem języka, itd. Przebiega w atmosferze nasyconej uczuciami (dziecko - rodzice). WTÓRNA - po pierwotnej; człowiek nabywa wiedzę niezbędną do poprawnego odgrywania ról występujących w ich obrębie. Uczy się jak być kolegą, uczniem, mężem, ciocią, przyjacielem, fryzjerem, itd.
RESOCJALIZACJA - naśladowanie mechanizmów socjalizacji pierwotnej. Cel: przemiana człowieka

… w zbiorowości). Np. w rodzinie - ojciec, dziecko, matka. W szpitalu - pielęgniarka, lekarz, pacjent. W szkole - uczeń, woźny, nauczyciel, itd.
RODZAJE POZYCJI:
Przypisane - człowiek na ich zajmowanie nie ma żadnego wpływu (wyznaczone bez udziału jego woli wraz z urodzeniem)
Osiągane - człowiek sam je zdobywa, ale mogą być tez narzucane (np. wojsko)
ROLA SPOŁECZNA - zespół praw i obowiązków związanych z daną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz