Socjologia zmiany - wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia zmiany - wykład 6 - strona 1 Socjologia zmiany - wykład 6 - strona 2 Socjologia zmiany - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


Kontrolowanie zmiany Zmiana systemowa w Polsce Kontrolowanie zmiany Koncepcje ładu społecznego Koncepcje funkcjonalne - T. Parsons rozwój, ewolucja to stały proces wyłaniania się nowych struktur, rozwój społeczeństwa wyraża się we wzroście jego zdolności adaptacyjnych wobec otaczającego środowiska Zmiany kontrolowane - stabilność społeczeństwa Ład społeczny Systemy aktywne z jednej strony stale przystosowują się do wymagań zmieniającej się sytuacji
z drugiej - dążą do zachowania wewnętrznej równowagi Systemy otwarte - sprzężenia zwrotne, wzajemne uwarunkowania systemów,
spełniają wobec siebie funkcje
Każdy system musi spełniać funkcję wobec środowiska jak i elementów składowych
(zapewni stabilności każdego systemu) AGIL zewnętrzne i wewnętrzne adaptacyjna A, osiągania celu G, kultywowania wzorów i usuwania napięć L,
integracyjna I
r anga poszczególnych funkcji jest różna w różnych systemach działania Generalny system działania funkcja motywacyjna, proces organizacji i kontroli Kultura może spełniać funkcje kontrolne dzięki temu, że jej elementy wchodzą w skład struktury pozostałych systemów, mechanizmy kontroli - instytucjonalizacja, interpersonalne sankcje i gesty, sektory systemów odpowiedzialne do użycia siły, struktury reintegracyjne system kultury - normatywne wzory kultury system społeczny - zinstytucjonalizowane osobowość - zinternalizowanie organizm Kontrolowanie zmiany w warunkach konfliktu R. Dahrendorf
Struktury zwierzchnictwa
Quasi-grupy (interesy ukryte)
1. Warunki techniczne, polityczne, społeczne
2. Zmiana strukturalna (raptowność i radykalizm)
Całkowita wymiana członków (rewolucyjna)
Zmiana ewolucyjna, częściowa wymiana
Brak zmian personalnych (zmiana struktury bez zmiany członków)
Natężenie - wydatkowanie energii i stopień uwikłania stron w konflikcie
Gwałtowność - przejawy konfliktu
Natężenie - polityczne warunki organizacji
- deprywacja względna
Gwałtowność
- polityczne warunki
- pluralizm - nakładanie się konfliktów
- deprywacja absolutna Regulacja konfliktu - gwałtowności
Skutecznie regulowany konflikt prowadzi do zmian stopniowych,
ograniczenia raptowności Regulacja konfliktu uznanie potrzeby regulacji przez obie strony, uznanie sytuacji konfliktowej, słuszności roszczeń oponenta


(…)


wypowiedzi L. Balcerowicza, T. Mazowieckiego, partie centrowe i centroprawicowe, Program PO
Rozwój zależny - ostrzeżenie przed niekontrolowanym bezkrytycznym procesem, ugrupowania lewicowe, radykalne ugrupowania prawicowe, eksponowanie negatywnych następstw
Rozwój alternatywny - działacze związkowi po 89 roku, oddolny proces oparty na wewnętrznych, oddolnych siłach społecznych, tożsamość kulturowa, K…

Polaków lat 90-tych cechuje skłonność do równoczesnego akceptowania dwu niezgodnych aksjologii społecznych: aksjologii rynku i aksjologii socjalistycznych przywilejów
postawa roszczeniowa
homo sovieticus homo duplex E. Hałas - transformacja w wyobraźni zbiorowej, transformację jako okres przejściowy szczególnie cechuje upolitycznienie symboli i konflikty o właściwą interpretację znaczeń, symboliczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz