Socjologia zmiany - wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia zmiany - wykład 5 - strona 1 Socjologia zmiany - wykład 5 - strona 2 Socjologia zmiany - wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:


Analiza historycznych zmian społecznych w określonych sferach życia społecznego - praca Praca działania celowe,
w trakcie których człowiek przekształca środowisko, informacje, przedmioty (za pomocą narzędzi),
zgodnie ze swymi pragnieniami i potrzebami
Celem bezpośrednim lub pośrednim pracy jest pozyskiwanie środków służących podtrzymaniu egzystencji gatunku ludzkiego i świata, zwiększanie szans na przeżycie w danym środowisku przez jego opanowanie i przetwarzanie
To co jest a co nie jest pracą jest silnie uwarunkowane historycznie i kulturowo Społeczeństwa pierwotne Społeczności zbieracko-łowieckie Typ organizacji oparty na zbieractwie - kobiety/ mężczyźni, udział Praca ma charakter nieciągły, 4-5 godzin dziennie Praca nie tworzy odrębnego subsystemu oddzielonego od innych aktywności Mimo istnienia podziału zadań między płcie nie istnieje specjalizacja Rewolucja neolityczna Na początku przejścia - ryzyko głodu, choroby, mała wydajność Początki specjalizacji Wydajność, nadwyżki Egalitarne systemy plemienne - zastępowane przez systemy wodzowskie Na obszarze Bliskiego Wschodu 6 tysięcy p.n.e. Od tamtego czasu - Podział na tych którzy pracują i tych którzy nie pracują Imperia Mezopotamii - pojawienie się zalążków specjalizacji Na początku - mało liczne osady wiejskie potem rozpoczyna się handel i powstanie państw-miast
Sumerowie - pierwsze państwo miasto - 3 tys. p.n.e. Złożone systemy organizacji społecznej - pojawia się rozwinięta specjalizacja Konieczność współpracy - rzeki
rozwój sztuki, rzemiosła, zarządzający, działalność gospodarcza jest zcentralizowana,
opiera się na systemie biurokratycznym
Pracę wykonują zespoły, kierowane przez odpowiednie urzędy
Pracują wszyscy, nawet drużyna władcy, między wyprawami wojennymi jest odsyłana do
prac związanych z utrzymaniem sieci kanałów i wznoszeniem budowli Starożytna Grecja i Rzym Grecka polis podwójne wykluczenie : jest klubem mężczyzn i obywateli
Niewolnicy w Mezopotamii - w Grecji W Grecji - pracować znaczyło być zniewolonym Praca zajęcie zwierzęce, pogarda dla pracy, znużenie fizyczne, praca jest karą Rzymianie - zarobkowanie jako niegodne wolnego człowieka
W Rzymie wolni obywatele podzieleni na stany , znaczenie posiadania i pochodzenia
pracowali ludzie niskiego stanu a wyższego sprawowali funkcję kierowniczą
Te zajęcia nie były określane jako praca

(…)

…)
Nie uznawane za uchybienie roli
Rodziny mało ruchliwe - ale duża ruchliwość jednostek między rodzinami
Rodzina w społeczeństwie przemysłowym
Źródłem utrzymania stawała się praca najemna poza domem
Znaczenia nabiera kapitał finansowy i ludzki Szanse zdobycia środków utrzymania
Pozycje osiągane
Indywidualizm
Czynniki demograficzne - wydłużenie długości życia i spadek umieralności
Wielkość - zmniejszała się do elementarnej, z rodziców i dzieci, o krewnych, służbę, Ruchliwe przestrzennie
Nowoczesne społeczeństwo przemysłowe wyłania, wyodrębnia rodzinę elementarną
Obniżenie wieku zawierania małżeństw, wzrost stopy zawieranych małżeństw
Małżeństwo - zawierane osobiste decyzje Boom demograficzny
Ale jednocześnie brak stabilności, ryzyko, ziemia była stabilną podstawą
W pierwszej fazie społeczeństwa nowoczesnego
… złożoności gospodarki, zaczęły zajmować fabryki
Płace w towarach, żelazne prawo płacy, tzw. naturalna ceny pracy - równowartość dóbr i
usług niezbędnych do regeneracji zdolności do pracy
„naturalizuje” przedsiębiorstwo Henry Ford
Symbolem społeczeństwa przemysłowego stała się taśma produkcyjna
Praca - oznakowana ścieżka kariery, rutyna
W 1908 roku stworzono pierwszą fabrykę forda wykorzystującą wysoce…
… masowej do pomasowej (wolność i technika informacyjna) Rzeczywistość kreowana
Pokolenie komputerkinder (Peter Kemp)
Analiza historycznych zmian społecznych w określonych sferach życia społecznego - rodzina
Rodzina w społeczeństwie tradycyjnym
Rodzina w społeczeństwie przemysłowym
Rodzina współczesna
Społeczeństwo pierwotne
Niesamodzielność rodziny elementarnej
Pokrewieństwo wyznacza relacje w grupie…
…, lub obejmowało czynności wymagających wysiłku
fizycznego to nie było to pracą jeśli osoba ta pochodziła ze szlachetnego rodu
Do średniowiecza …
najazdów kolejnych fal barbarzyńców
zniszczenie miast, regres, głód, ruralizacja, dżuma, VIII wieku rozpoczyna się kształtowanie społeczeństwa feudalnego praca jest traktowana jako aktywność o jednoznacznie niskim statusie
Życie kontemplacyjne
Duchowieństwo, szlachta…
… i ich rodzin
Eksperci, nauki wkraczają - medycyna, farmacja, środki antykoncepcyjne, ruchy różnego rodzaju „profesjonaliści”
Pomoc rodzinie, reperacja rodzin
Rozluźnienie związku między życiem seksualnym, małżeństwem i reprodukcją
Powrót do rodziny elementarnej jako bytu niesamodzielnego - powrót do rzeczywistości plemiennej
Dostarczanie „nagich ludzi” nieodgrywanie już takiej jak kiedyś roli w reprodukcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz