Rodzina jako grupa społeczna i instytucja - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzina jako grupa społeczna i instytucja - wykład 2 semestr - strona 1 Rodzina jako grupa społeczna i instytucja - wykład 2 semestr - strona 2 Rodzina jako grupa społeczna i instytucja - wykład 2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

Rodzina jako grupa społeczna i instytucja.
Rodzina w perspektywie socjologicznej może być rozumiana jako:
-mała grupa społeczna (małżeństwo)
-grupa pierwotna -uniwersalna instytucja społeczna (utrwalone w tradycji wszystkich kultur)
Funkcje rodziny:
-regulacja zachowań seksualnych
-biologiczne odtwarzanie populacji
-zapewnianie materialnych środków do życia
-socjalizacja nowego pokolenia
-ochrona i wsparcie emocjonalne
-usytuowanie w przestrzeni społecznej i określenie społecznych tożsamości Niejednoznaczności związane z pojęciem rodziny.
Rodzina to:
-zbiór osób, które łączą więzy pokrewieństwa
-osoby zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe
Stałe elementy rodziny:
-rdzeń rodziny - związek kobiety i mężczyzny tj. małżeństwo oraz urodzone w tym związku dzieci
-powszechne tabu kazirodztwa
Rodzina a małżeństwo - cechy i typologie
*forma zawarcia małżeństwa
-porozumienie się partnerów
-umowa rodzin
-małżeństwo a „dar ślubny”
-uwirat i sororat
*liczba partnerów w małżeństwie -homogamiczne
-poligamiczne (poligynia, poliandria)
*dziedziczenie w małżeństwie (rodzinie)
-party linearne - linia męska
- matrylinearne - linia żeńska
- bilinearne - potomkowie
- zasada primogenitury - najstarszy potomek
*miejsce zamieszkania :
-partylokalne -matrylokalne
-neolokalne Dobór małżeński:
- endogamiczne - swoja grupa
- egzogamiczne - inna grupa
Stosunki władzy:
-matriarchat
-patriarchat
-rodzina partnerska
Typy rodzin ze względu na kryteria wielkości (liczebność członków)
-nuklearna (elementarna, mała)
-rodzina rozszerzona (złożona, wielopokoleniowa)
-rodzina wielka (ród)
Ewolucja rodziny
*rodzina w epoce przedprzemysłowej - małżeństwo jako związek rodzin
- Rodzina a ziemie (posiadanie i własność) i stan społeczny * Rodzina w epoce przemysłowej -małżeństwo jako osobisty wybór
-rodzina mała/nuklearna, możliwość planowania rodziny, -konieczność pracy najemnej *Rodzina współczesna
-atomizacja rodziny : związki nieformalne, rodziny nuklearne, rodziny niepełne
-dominacja czynnika pracy zawodowej
-reprodukcja biologiczna jako przedmiot indywidualnej decyzji

(…)

… jako przedmiot indywidualnej decyzji -mała liczba dzieci -rodzina jako związek oparty na potrzebach emocjonalnych Przyszłość rodziny:
-związki nieformalne (konkubinat)
-rodziny niepełne (samotni rodzice)
-rodzina patchwork (rodzina układanka)
-rodzina homoseksualna - pedały
-rodzina zastępcza, rodzina przybrana
-kultura singli - ludzie samotni z wyboru
Rodzina a teoria racjonalnego wyboru:
Rodzinę tworzą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz