Opracowane zagadnienia na kolokwium - Rodzina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2898
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na kolokwium - Rodzina - strona 1 Opracowane zagadnienia na kolokwium - Rodzina - strona 2 Opracowane zagadnienia na kolokwium - Rodzina - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia do kolokwium
Rodzina
Definicje pojęć: rodzina, więzy rodzinne, małżeństwo, rodzina nuklearna i poszerzona, monogamia,
poligamia
Rodzina to grupa bezpośrednio spokrewnionych ze sobą osób, której dorośli członkowie przyjmują
odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi.
Więzy rodzinne to związki ustanowione między jednostkami poprzez małżeństwo lub pokrewieństwo
(matki, ojcowie, rodzeństwo, potomstwo itd.)
Małżeństwo można zdefiniować jako uznany i aprobowany społecznie związek seksualny dwojga
dorosłych ludzi.
Rodzina nuklearna składa się z dwojga dorosłych ludzi tworzących wraz z własnymi lub
adoptowanymi dziećmi wspólne gospodarstwo domowe.
Kiedy bliscy krewni, nie tylko małżeństwo z dziećmi, stanowią jedno gospodarstwo domowe albo cały
czas pozostają ze sobą w bliskich stosunkach, mówimy o rodzinie poszerzonej.
Monogamia – prawo zabrania mężczyznom i kobietom zawierania małżeństw z więcej niż jednym
partnerem na raz.
Poligamia – możliwość posiadania przez męża lub żonę więcej niż jednego partnera.
Rodzina w teoriach: funkcjonalistycznej, feministycznych, Beck i Beck-Gernsheim
Funkcjonalizm – zgodnie z tą perspektywą rodzina wypełnia ważne zadania, które zaspokajają
podstawowe potrzeby społeczeństwa i pomagają utrzymać porządek społeczny.
Według amerykańskiego socjologia Talcotta Parsonsa dwie główne funkcje rodziny to socjalizacja
pierwotna i stabilizacja osobowości. Socjalizacja pierwotna to proces, w którym dzieci poznają
normy kulturowe społeczeństwa, w jakim przyszły na świat. Stabilizacja osobowości dotyczy
emocjonalnego wsparcia, jakiego rodzina udziela swoim dorosłym członkom.
Teorie feministyczne – rodzina może być miejscem wyzysku, samotności i rażących nierówności.
Jednym z najważniejszych obszarów zainteresowań feministek był domowy podział pracy, czyli to, jak
różne zadania są rozdzielone pomiędzy członków gospodarstwa domowego. Jeszcze do niedawna w
większości społeczeństw przemysłowych był rozpowszechniony model mężczyzny-żywiciela
rodziny.
Po drugie, feministki zwróciły uwagę na cechujące wiele rodzin nierówności w zakresie posiadanej
przez ich członków władzy.
Trzecią sferą, w której zaznaczył się ważny wkład feministek, są badania czynności opiekuńczych.
Beck i Beck-Gernsheim – w książce The Normal Chaos of Love (1955) Ulrich Beck i Elisabeth BeckGernsheim przyglądają się niespokojnej naturze relacji osobistych, małżeństw I wzorów życia
rodzinnego na tle gwałtownych przemian zachodzących w świecie. W naszym świecie niepewności i
ryzyka prawdziwa jest tylko miłość:
Miłość jest poszukiwaniem siebie, żarliwym pragnieniem kontaktu między mną a tobą, wspólnotą ciał,
wspólnotą myśli, spotkaniem dwojga ludzi, którzy nie mają przed sobą niczego do ukrycia, wyznaniem
i odpuszczeniem, zrozumieniem, potwierdzeniem i pielęgnowaniem tego, co było, i tego, co jest,
tęsknotą za domem i wiarą w pokonanie wątpliwości i niepokojów, w które3 obfituje współczesne
życie. Kiedy nic nie wydaje się pewne i bezpieczne, kiedy świat jest tak ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz