Posag i wiano - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posag i wiano - omówienie  - strona 1 Posag i wiano - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Posag i wiano:
pozycja żony: głową rodziny był mąż, żona zobowiązana była do posłuszeństwa i wierności mężowi
stosunki majątkowe - oparte były na wkładach obu stron: wyprawa / szczebrzuch - wnoszona przez żonę: ruchomości do jej osobistego użytku i przedmioty gospodarstwa kobiecego; posag - część majątku rodzinnego, jaka należała się córce - otrzymywała go od ojca dziewczyna wychodząca za mąż; kobieta nie miała już prawa do spadku po rodzicach
wiano - zabezpieczenie posagu przez męża i odwzajemnienie się za niego - składało się z 2 równych części - 1. zabezpieczenia sumy posagu podjętego przez męża; 2. wiano w znaczeniu ścisłym (przywianek)
list wienny - zapisywano nim wiano, wpisywano go do ksiąg sądowych od XIV wieku
Stosunki majątkowe między małżonkami:
Systemy prawa majątkowego małżeńskiego:
wspólnota majątkowa - majątek męża i żony stanowił całość, w wypadku śmierci małżonka przechodził na drugiego
rozdzielność majątkowa - przez cały czas trwania majątek męża i żony jest rozdzielony
jedność zarządu - mąż administrował majątkiem żony przy istnieniu majątku rozdzielonego (rząd posagowy), dobra pozostawały jej własnością
dobra wienne - zarząd męża, nie mogły być obciążone długiem męża, wcześniejsza śmierć żony - dziedziczyły dzieci lub wracał do rodziny
Stanowisko majątkowe żony:
odznaczało się samodzielnością - wdowa rozporządzała swoim posagiem i wianem, mogła na równi z synami zarządzać majątkiem po zmarłym mężu do czasu swojej śmierci lub powtórnego małżeństwa
Pokrewieństwo naturalne i sztuczne. Wspólnoty rodzinne:
pokr.w linii prostej - jedna osoba pochodzi od drugiej, linia zstępna-od rodziców do dzieci, wstępna-od rodziców w górę
w linii bocznej - bracia, siostry, bratankowie, siostrzeńcy
pokrewieństwo sztuczne - powstaje w wyniku aktu prawnego: przysposobienie (adopcja)
wspólnota domowa - tworzyła ją rodzina: ojcowska - na czele ojciec lub dziad, reprezentował wspólnotę na zewnątrz, wewnątrz decydował w sprawach gospodarstwa; braterska - należeli tu krewni boczni - równość członków tej wspólnoty, starszy niedziału reprezentował wspólnotę na zewnątrz
Opieka:
włądza ojcowska nad potomkami niedojrzałymi, albo nad dorosłymi, ale stukniętymi lub chorymi fizycznie
opieka naturalna - opieka nad potomkami po śmierci ojca - najpierw wdowa, a po jej śmierci lub powtórnym zamążpójściu najbliżsi krewni - opiekun pobierał dochody z majątku pupila, ale miał obowiązek utrzymywania tej osoby


(…)

… zapisana - od Statutu Warckiego ojciec został zobowiązany do wyznaczenia opiekuna na wypadek śmierci
opieka nadana - w szczególnych przypadkach ustanawiana przez króla lub jakiś urząd
kuratela - inaczej opieka nad podeszłymi wiekiem - osoba starsza lub chora przybierała sobie opiekuna, któremu oddawała się w opiekę i obronę wraz z całym majątkiem
Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa:
poligamia - panowała na ziemiach pogańskich, korzystali z niej tylko możni
monogamia - wprowadzona po chrzcie Polski, wymuszana poprzez stosowanie kar za poligamię
zawarcie małżeństwa - w średniowieczu wystarczyło tylko wspólne zamieszkanie + oświadczenie woli zawarcia małżeństwa, kobieta musiała uzyskać zgodę rodziny, wdowa już nie, dodatkowo zawierano dwie umowy:
zmówiny - przedślubna umowa między dwoma rodzinami, określano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz