Prawo małżeńskie majątkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo małżeńskie majątkowe - strona 1 Prawo małżeńskie majątkowe - strona 2 Prawo małżeńskie majątkowe - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO MAŁŻEŃSKIE MAJĄTKOWE Epoki feudalnej: prawo małżeńskie majątkowe zawsze było regulowane przez prawo świeckie prawo małżeńskie majątkowe dobry feudalnej cechuje mnogość ustrojów → brak jakichkolwiek praw narodowych, a zwyczajowych, na różnych terenach, różne systemy (w samej Europie 2000 systemów) → łączą się one i tworzą różne wariacje
nie można zmieniać ustroju podczas trwania małżeństwa
majątek małżeństwa to zawsze: a) wniesiony przez męża (masa majątkowa męża) b) wniesiony przez żonę c) dorobek
należy znać trzy instytucję: a) wyprawa - ruchomości służące do osobistego użytku żony, po śmierci żony, jej rodzina może domagać się zwrotu tych przedmiotów (najczęściej wysokość wyprawy wynikała z umowy) b) podarek poranny - prezent męża dla żony - ofiarowany po nocy poślubnej i traktowany jako cena za utracone dziewictwo (występuje jeszcze w ALR) c ) posag - składał się z pieniędzy, nieruchomości lub ruchomości; realizacja funkcji spadkowej - był w prawie feudalnym częścią majątku przypadającego córce po śmierci rodziców (i był równoznaczny z działem spadku, jaki otrzymałaby w drodze dziedziczenia) męscy potomkowie mogą go wykupić za sumy posagowe, po śmierci żony przechodzi na dzieci (nie na męża) d ) wiano - pieniądze albo nieruchomości jako zabezpieczenie na wypadek śmierci męża - wieniec - przypada wyłącznie wdowie, która nie dostała wiana (instytucja wieńca wprowadzona przez prawo - rodzina męża musi zapłacić wdowie tyle ile wynosi kara za gwałt - zadośćuczynienie za utratę dziewictwa) - po bezpotomnej śmierci żony, wracało do rodziny męża Ustroje małżeńskie majątkowe: System rzymski System normandzki Polski rząd posagowy Do kogo należy posag? Posag służył pokryciu „ciężarów małżeństwa” staje się więc własnością męża
Posag pozostaje we władaniu żony, ale użytkuje go mąż na potrzeby gospodarstwa domowego
Posag pozostaje własnością żony, ale zarządza nim mąż (niekoniecznie na użytek gospodarstwa domowego) Zarząd posagiem? Mąż nie może sprzedać, ani obciążać posagu
Posag wynosi 1/3 dóbr rodziny panny młodej
Jeśli posag był w pieniądzu, to mąż zabezpieczywszy to może nim obracać (żona staje się wierzycielem męża - hipoteka na nieruchomość na której stoi dom małżonków) Posag po śmierci? Po śmierci męża wraca do żony
Po śmierci przypada spadkobiercom żony
Ruchomości i nieruchomości nabyte przed małżeństwem lub w trakcie w wyniku spadku lub darowizny - zarządzane i rozporządzane są przez żonę Odrębny majątek żony Żona mogła mieć odrębny majątek którym zarządzała


(…)

… sobie na pytania: 1) w jakim stopniu dopuścić swobodę doboru ustroju 2) jaki ma być ustawowy ustrój majątkowy, a jaki fakultatywny 3) czy strony mają być traktowane równo
rozwiązania: 1) ustalono, że będzie swoboda doboru ustroju 2) ustawowy ustrój ma mieć charakter subsydiarny 3) brak równouprawnienia 4) zmienialność ustroju podczas trwania małżeństwa - ABGB, BGB - tak, CC - brak
3.1. Ustrój rozdzielności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz