Prawo małżesńkie majątkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo małżesńkie majątkowe - strona 1

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 2 stron.
Prawo małżeńskie majątkowe
-zawsze regulowane przez przepisy świeckie i podlegające sądom państwowym
Intercyzy (umowy przedmałżeńskie)
-zawierane przy zaręczynach
-określały wielkość i rodzaj mienia wnoszonego przez małżonków i regulowały wzajemne kwestie majątkowe między małżonkami w czasie trwania małżeństwa
-uzgodnienia ustne, potem zastępowane pisemnymi tj.:
-listy małżeńskie (Niemcy)
-wpis do ksiąg sądowych (w Polsce w postaci listów wiennych)
-akt notarialny we Francji
Majątek małżeński:
-wyprawa (gerada)
-ruchomości służące do osobistego użytku żony
-po śmierci męża przysługiwało roszczenie o jej zwrot
-z czasem uznana za część posagu
-posag (dos)
-przysługiwał każdej kobiecie, chyba że utraciła do niego prawo np. przez małżeństwo przy braku zgody rodziny
-stanowił należną część spadkową z majątku rodziców
-po śmierci żony przechodził do dzieci a w razie ich braku wracał do jej rodziny
-wiano (contrados)
-podwójna wysokość posagu
-odwzajemnienie męża za posag
-zabezpieczenie żony na wypadek śmierci męża - prawo zarządzania dobrami wiennymi do czasu wypłacenia równowartości wiana i posagu
-po śmierci żony na dzieci a w razie ich braku wracało do męża
Ustroje majątkowe: Wspólność majątkowa - majątek wniesiony i nabyty to jedna całość, którą rozporządzał mąż, niekiedy potrzebując zgody żony Rozdzielność majątkowa - oba majątki rozdzielone i każdy mógł własnym dysponować, ale majątkiem żony zarządzał mąż; w prawie niemieckim System posagowy - posag żony był własnością męża, ale nie mógł się go pozbyć ani obciążyć długami i posag wracał po śmierci męża do żony System rządu posagowego - posag był własnością żony, ale mąż nim zarządzał; żona mogła mieć swój odrębny majątek, którym sama zarządzała - mąż mógł być tylko pełnomocnikiem; w polskim prawie ziemskim
Prawo małżeńskie majątkowe w XIX i XX w.
-ustawowy ustrój majątkowy ma charakter subsydiarny (normy dyspozycyjne)
-w Code civil nie można było zmieniać ustroju majątkowego po małżeństwie ani przekazywać zarządu żonie
-w ABGB i BGB można było zmieniać ustrój majątkowy po małżeństwie
Ustawowe ustroje małżeńskie:
-w Code civil wspólność majątkowa z zarządem męża
-ABGB rozdzielność majątkowa i obowiązek utrzymywania żony
-BGB system zarządu i pobierania korzyści w rękach męża; nie obejmował majątku zastrzeżonego żony (własną pracą); obowiązek utrzymywania męża


(…)

… majątek zarówno odrębny jak i dorobkowy, a po ustaniu małżeństwa majątek dorobkowy dzielono na 2; w razie śmierci małżonka połowa majątku dla spadkobierców innych niż małżonek
-od kodeksu rodzinnego z 1950 r. wspólność dorobku tj. ZSRR
-w Polsce ustawą z 1921 r. polepszenie praw majątkowych żony, która miała własne tzw. dobra wolne
-projekt prawa małżeńskiego majątkowego Lutostańskiego z 1937 r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz