Skutki małżeństwa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki małżeństwa. - strona 1 Skutki małżeństwa. - strona 2 Skutki małżeństwa. - strona 3

Fragment notatki:

SKUTKI MAŁŻEŃSTWA I CONVENTIO IN MANUM. Podział skutków na:
osobiste
majątkowe.
Skutki osobiste - uzyskanie przez żonę honor matrimonii , dzieci uważane za małżeńskie, żona dzieli stan i zamieszkanie męża, podlega jego władzy o charakterze dyscyplinarnym Brak wpływu małżeństwa na stanowisko kobiety w rodzinie (pozostawała sui iuris lub alien iuris ), ale: od Antonina Piusa pater familias nie miał ínterdictum de liberis exhibendis (lub ducendis) - interdyktu mający służący ojcu, by okzano jego dzieci przed sądem (... exhibendis), a potem sprowadzono do domu (...ducendis) od Dioklecjana mąż uzyskał interdictum de uxore exhibenda ac ducenda - interdykt o okazanie żony przed sądem i nie przeszkadzanie w zabraniu jej do siebie. Oba skierowane przeciwko osobom trzecim, zwłaszcza pater familias. Wierność - obowiązek ten spoczywa tylko na żonie, tylko ona mogła popełnić przestępstwo cudzołóstwa (adulterium). Złapana na gorącym uczynku przez męża, mogła być zabita. Męża w razie niewierności spotykały jedynie sankcje majątkowe przy zwrocie posagu. Dominat - dalsze wprowadzanie ujemnych sankcji za niewierność dla męża. W razie rozwodu z tej przyczyny tracono małżeńskie korzyści majątkowe (lucra nuptialia) Szacunek (reverentia) - obowiązek między małżonkami, wynikały z niego skutki prawne: odrzucono condictio ex causa furtiva (skarga o bezpodstawne wzbogacenie się, w oczekiwaniu na jakieś świadczenie, które nie nastąpiło) i actio furti (skarga o kradzież) wprowadzono actio rerum amotarum - skarga na małżonka, który z powodu rozwodu ukradł rzeczy męża.
Przy actio rei uxoriae (skarga o zwrot posagu) stosowano zasądzenie in id quod facere potest , podobnie od Antonina Piusa przy skargach żony z aktów prawnych, a w prawie poklasycznym także męża
Skutki majątkowe małżeństwa samo małżeństwo nie wywoływało skutków majątkowych.
nie wywoływało skutków majątkowych conventio in manum kobiety alieni iuris coventio in manum kobiety sui iuris powodowało przejście jej majątku na męża lub pater familias małżeństwo bez manus kobiety sui iuris obowiązywała rozdzielność majątkowa - każdy miał własny majątek i odpowiadał tylko za własne długi
jeśli żona pozostawał pod patria potestas to podmiotem prawa był jedynie jej ojciec rodziny
od Q. M. Scaevoli pontifexa - tzw. praesuptio Muciana - domniemanie, że przysporzenie żony pochodzi od jej męża
Zakaz darowizn między małżonkami -

(…)

… tylko dla małżeństwa bez manus. Duże znaczenie praesumptio Muciana.
Zakaz dotyczył donationes wzbogacających obdarowanego (nie dotyczył np. darowania niewolnika w celu jego wyzwolenia). Wyjątki od zakazu np. darowizna mortis causa lub alimentacyjna.
Sankcją zakazu była nieważność, na podstawie oratio divi Severi (206 r. n.e.) następowała konwalidacja darowizny rzeczowej, jeżeli darczyńca zmarł nie odwołując…
… - sporządzano dokumenty posagowe (instrumenta dotalia), zastąpiły dotis dictio i dotis promissio. Justynian dopuścił ustne przyrzeczenia. Dołączano często umowy dodatkowe - o zwrot posagu.
Beneficium competentiae - zachodziło przy obligacyjnym ustanowieniu posagu, mieli je ona i jej ojciec (egzekucja wykonywana była tylko do wysokości posiadanego majątku, nie było egzekucji osobistej lub infamii
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz