Historia prawa sądowego

note /search

Historia prawa sądowego - notatki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3157

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego. Aleksander I - prace kodyfikacyjne (główna osoba Michał Sperański) → projekt nawiazujący do Kodeksu Napoleona → ostra krytyka → Sperański zesłany na Sybir. Mikołaj I - Sperański wraca z wygnania i podejmuje dalsze prace w komisji kodyfikacyjnej (myśl unifikacji pra...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1694

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO Code penal z 1810 r . Pierwszy klasyczny kodeks karny „triumfującego mieszczaństwa", wzór dla kolejnych. Osiągnięcie z punktu widzenia techniki legislacyjnej. Tylko przepisy karnego materialnego. Wstęp i 4 części (po 2 na ogólną i szczególną), jasny i precyzyjny, trójpo...

Historia prawa sądowego - notatki 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1722

Prusy Landrecht z 1794 r. tytuł XX, cz. II (ponad 1500 art.) technika - niski poziom, kazuistyka, brak odróżnienia norm od wskazówek etycznych. swoiste połączenie feudalno-absolutystycznych koncepcji z elementami ideologii oświeceniowej. Przyjęcie zasady

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 7770

Humanizm prawniczy: w XVI wieku konsyliatorzy stracili na znaczeniu - wraz z reformacją upada mit prawa rzymskiego jako objawionej prawdy; zastępuje ich stojący w opozycji do konsyliatorów - francuski humanizm prawniczy wyróżniamy w nim dwie tendencje: 1) nurt historyczny ( Kujacjusz, Favre) - w...

ABGB, BGB, KN i spadkobranie testamentowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3353

ABGB: wprowadza system paranteli (VI): I dzieci i potomstwo II ojciec i jego zstępni III dziadek i ich potomstwo itd. Potem ograniczono do IV paranteli następujące zasady: 1) małżonek dziedzicząc z: - I i II grupą dostawał: 1/4 w dożywotnie użytkowanie - przy pozostałych grupach: 1/4 na własność...

ABGB w 1911r. - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3073

ABGB (1811r.) Uchwalony został w Austrii w 1811 roku. Praca nad ABGB trwała niemal 100 lat, bo już od czasów sankcji pragmatycznej. Systematyka; Podział na trzy części; I- o prawie osobowym II- o prawie rzeczowym III- o prawach wspólnych prawom osobowym i prawom rzeczowym. (ok. 1500 art.) Pr...

Historia prawa wykłady - Josephina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 665

Josephina (1787) Josephina, kodeks karny materialny cesarza Józefa II, inaczej jak Leopoldina, obowiązywał już na całym obszarze monarchii habsburskiej. Kodeks realizował postulat odejścia od kazuistyki, był oparty o bardzo plastyczny język, z...

Historia prawa wykłady - KK Makarewicza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

KK Makarewicza (1932) Komisja Kodyfikacyjna powołana w 1919 roku, uznała stworzenie nowego jednolitego prawa karnego w miejsce ustawodawstw pozaborczych za jeden ze swoich priorytetów, dlatego także, prawo karne jako jedyne zostało w...

Kodeks Karny Procesowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Kodeks Karny Procesowy (1808) Wprowadzał zmiany w zakresie procesu karnego, rezygnując z pozostałości procesu inkwizycyjnego, wprowadzając na ich miejsce zasady swobodnej oceny dowodów, jawności (wewnętrznej - między stronami procesu, zewnętrznej - dla osób trzecich, publiczności) Proces mieszany ...

Kodeks Karny Pruski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1974

Kodeks Karny Pruski (1851) Kodeks ten powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zniesienia przestarzałych postanowień Landrechtu w dziedzinie prawa karnego. Twórcy KK z 1851 roku wzorowali się szeroko na francuzkim Code Penal z 1810 roku. Przejął między innymi trójpodział przestępstw na zbrodnie, wys...