Historia prawa sądowego - strona 2

note /search

Kodeks Karzący Królestwa Polskiego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

Kodeks Karzący Królestwa Polskiego (1818) Wprowadzony na terenie Królestwa Polskiego. Wzorować miał się na Franciscanie. Wprowadzony został w 1818 roku i w 1847 roku został zastąpiony przez Kodeks Kar Głównych i Poprawczy...

Kodeks Napoleona

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1498

Kodeks Napoleona (KN) 1804r. To pierwszy kodeks cywilny sensu stricto w dziejach europy. Uchwalony w 1804r., od 1807r przyjął nazwę Kodeksu Napoleona, ze względu na znaczące, osobiste zaangażowanie cesarza w prace nad kodyfikacją. Owo za...

Landrecht Pruski

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2128

Landrecht Pruski, cz. cywilna i karna (1794) Landrecht, był kodyfikacją ogólnoprawną prawa materialnego, czyli obejmował wszelkie dziedziny prawa materialnego. (cywilne, karne, handlowe, administracyjne, kościelne, państwowe) Landrecht to...

Historia prawa wykłady - Therasiana

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Theresiana (1768) Był to kodeks karny oparty w dużej części na Carolinie. Ze względu na technikę legislacyjną stała na niskim poziomie ujmując całość prawa karnego, zarówno materialnego jak i procesowego. Theresiana przyjmowała już publicznoprawny charakter przestępstw, utrzymując jednak anachroni...

Historia prawa wykłady - ZBG

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

ZGB(1912r.) Kodyfikacja stojąca na najwyższym poziomie. Uznawana za arcydzieło techniki legislacyjnej i modelową kodyfikacja prawa cywilnego. ZGB był wielokrotnie recypowany w krajach kodyfikujących prawo cywilne. Intencją autorów ZGB było stworzenie dzieła które będzie przystępne i proste w odbior...

Historia prawa - BGB

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2849

BGB (1900r.) Uchwalony w 1896 roku, a wprowadzony w życie w 1900 roku był owocem prac niemieckich pandektystów, czyli znawców recypowanego prawa rzymskiego, szczególne z Corpus Iuris Civilis. Myśl spisania kodeksu cywilnego pojawiła się już w 1814 roku, niejako w odpowiedzi na KN. Idea skodyfikowa...

Historia prawa wykłady- Franciscana

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Franciscana (1803) W 1796 roku zakończyły się pracę, nad nową kodyfikacją prawa karnego. Franciszek II, bo od jego imienia nosi nazwę ta kodyfikacja wprowadził najpierw w 1797 roku kodeks, na ziemie dołączone do monarchii w III zaborze, celem...

Informacje uzupełniające

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Informacje uzupełniające: ALR - landrecht pruski 1794: ALR było całościową kodyfikacją prawa pruskiego - zawierała regulacje dotyczące prawa karnego jak i cywilnego; uznaje się to za typowe dzieło ustawodawcze oświeconego absolutyzmu powstanie kodeksu wiąże się z osobą Fryderyka II Landrecht z ...

BGB - niemiecki kodeks cywilny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 938
Wyświetleń: 6818

BGB - niemiecki kodeks cywilny 1900 (1896 uchwalony) produkt niemieckiej pandektystyki - bazowano na instytucji prawa rzymskiego ale i zasadach prawnonaturalnych; dał ład pod zjednoczoną Rzeszę Niemiecką główne inspiracje i zasady: 1) idea wolności i równości osoby 2) zasada autonomii woli stron ...

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej , kodeksy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1113

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej (II RP) Polska Komisja Kodyfikacyjna w ciągu 20 lat dokonała ogromnego wysiłku przygotowując projekty kodyfikacji najważniejszych dziedzin prawa karnego i cywilnego - większość z nich stała się obowią...