Historia prawa sądowego - strona 3

Prawo dekretowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Prawo dekretowe: unifikacja prawa cywilnego została przeprowadzona przez Krajową Radę Narodową w latach 1945-1946, a owoc ich pracy - jednolity system prawa cywilnego stał się obowiązujący od 1.01.1947 przyczyny uchwalenia nowego p...

Pomniki prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Inne pomniki prawa, które trzeba znać: Księga elbląska najstarszy spis polskiego prawa zwyczajowego, odkryta w XIX wieku przez F. Neumanna powstanie datowane na XIII wiek (gdyż opisuje typowe dla tamtych czasów sądy boże jeszcze z udziałem duchownych) zbiór powstał na potrzeby zakonu krzyżackie...

Kształtowanie się prawa miejskiego w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Pytania które wystąpiły w poprzednich latach: Źródła: Źródła prawa miejskiego w Polsce (2) Kształtowanie się prawa miejskiego w Polsce: w okresie wczesnośredniowiecznym istniało jednolite prawo zwyczajowe od XIII w. rozwój systemu filialnego - nowo zakładane miasta („miasta córki” wzorowały swó...

Proces inkwizycyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2632

Zdolność prawna, do czynności prawnych i osobowości prawne: (kursywa - przerobione na ćwiczeniach u Szafrana) Zdolność prawna w kodeksach z XIX i XX w. Wpływ płci na status prawny jednostki Wpływ wieku na status prawny jednostki Zdolność prawna w prawie feudalnym Zdolność do czynności prawnych w ...

Geneza i znaczenie procesu mieszanego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1841

Geneza i znaczenie procesu mieszanego (3) Geneza: reformy procedury karnej w XIX wieku wynikały z ducha państwa prawa, którego koncepcja zakładała ochronę praw i wolności jednostki w tym prawa do nietykalności i wolności osobistej oraz poszanowania jej godności zasady procesu inkwizycyjnego, nie...

Okres feudalny i partykularyzm prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2975

Prawo karne: Wpływ szkoły socjologicznej na polskie prawo karne XX-lecia Zasady odpowiedzialności karnej w feudalizmie Zasady odpowiedzialności karnej w socjalizmie (2) Cele kary w epoce feudalnej Odrębności prawa karnego w dobie nowożytnej albo: Szkoły prawa karnego w XIX w. albo: Nowe kary i po...

Zdolność prawna - pytania na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1365

Zdolność prawna Pytania, które mogą wystąpić na egzaminie: Zdolność prawna i jej ograniczenia w epoce feudalnej Instytucja śmierci cywilnej Porównanie zdolności prawnej w ujęciu landrechtu pruskiego (ALR) i ABGB Zdolność prawna w ujęci...

Zdolność prawna w BGB

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1106

Zdolność prawna w BGB: na kształtowanie się prawa cywilnego w BGB ma wpływ szkoła pandektystyczna następuje doprecyzowanie pojęć - pierwszy raz pojawia się termin 'zdolność prawna'; nie występuje tutaj jednak (podobnie jak dzisiaj) defini...

Zdolność do czynności prawnych w KN

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1064

Zdolność do czynności prawnych w KN: pełnoletność od 21 roku życia i wtedy uzyskuje się pełną ZDCP poza prawem małżeńskim instytucja dodania lat przez małżeństwo: - mężczyzna może wziąć ślub po ukończeniu 18 roku życia, kobieta po 15 i uzyskuje pełnoletność - król może nawet obniżyć ten wiek (ale...

Fundacje (substrat majątkowy) w czasach feudalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Fundacje (substrat majątkowy) w czasach feudalnych: akt fundacyjny → fundator → majątek → cel → sposób administrowania 1) fundacje kościelne są to fundacje na rzecz kościoła, a nie tworzone przez kościół chodzi o testamentowe przekazanie na kościół majątku → stąd powstają posiadłości feudalne r...