Historia prawa sądowego - strona 4

ZGB - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1603

ZGB: stowarzyszenia: regulacje dotyczące stowarzyszeń są mniej szczegółowe i jest ich mniej w mniejszym stopniu są regulowane drogą decyzji administracji, a zatem możemy mówić o liberalizmie wszystkie bowiem (stowarzyszenia naukowe, religijne, polityczne, kulturalne) podlegają systemowi rejestr...

Tametsi (po 1563)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

Tametsi (po 1563) jest to kolejna - bardziej restrykcyjna wersja małżeństwa kościelnego akt, który wychodzi w ramach soboru trydenckiego - jest odpowiedzią na zaprzeczenie przez protestantów jakoby małżeństwo było sakramentem Tametsi c...

Typ wyznaniowy i warunki zawarcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Typ wyznaniowy polega na przejęciu przez prawodawcę - regulacji norm praw wyznaniowych i wyłącznej jurysdykcji sądów wyznaniowych w sprawach małżeńskich ślub był tylko możliwy dla wyznaniowców przetrwał w Rosji do 1917 i w Polsce właś...

Prawo dekretowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Prawo dekretowe: *dekret o prawie małżeńskim 1945: typ laicki, małżeństwo jako umowa u Lutostańskiego zaręczyny wywoływały skutki prawne, tutaj brak skutków prawnych, ale nadal można domagać się zwrotu poniesionych kosztów pod ślub cztery warunki konieczne by zawrzeć ślub: 1) zdolność do działań...

Prawo małżeńskie majątkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253

PRAWO MAŁŻEŃSKIE MAJĄTKOWE Epoki feudalnej: prawo małżeńskie majątkowe zawsze było regulowane przez prawo świeckie prawo małżeńskie majątkowe dobry feudalnej cechuje mnogość ustrojów → brak jakichkolwiek praw narodowych, a zwyczajowych, na różnych terenach, różne systemy (w samej Europie 2000 sys...

Ustrój małżeński majątkowy obowiązujący na ziemiach polski XIX i XX wi...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1295

ABGB 1811: system ustawowy - małżeństwo nie wywołuje zmiany w dotychczasowych stosunkach majątkowych (co do zasady) wyjątek: mężowi przysługuje prawo zarządzania majątkiem żony w charakterze jej ustawowego pełnomocnika każdemu z małżonków przysługuje majątek dorobkowy mąż ma obowiązek utrzymani...

Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady) Ogólnie: hipoteka - zastaw nieruchomy bez dzierżenia, jest ograniczonych prawem rzeczowym ustanowionym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu długu pieniężnego (kredytu) w formie wpisu wierzytelności do ksiąg wieczystych; hipoteka jak...

Doktryny prawa własności XIX i XX wiek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

Doktryny prawa własności XIX i XX wiek Kościół - w rerum novarum 1891 (Leon XII) podkreślona nietykalność prawa do własności, ale zaznaczono, iż właściciel z racji tego, że nim jest ma obowiązki - ma tak z niej korzystać by przynieść pożytek og...

Prawo dekretowe - etapy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Prawo dekretowe: I Etap: skutki tych dekretów odczuwamy do dziś - nie przeprowadzono ustawy reprywatyzacyjnej Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej 1944 - cel: likwidacja ziemiaństwa, zabranie ziemi, parcelacja i oddanie chłopom - na cele ...

Dziedziczenie beztestamentowe - porządki dziedziczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

3) ochrona praw spadkowych najbliższych krewnych: a) zachowek - wywodzi się z Rzymu, upowszechnił się w XVI wieku - polega na tym, że ustawowy dziedzic w przypadku dziedziczenia testamentowego, może domagać się 1/2 tego co normalnie by mu przypad...