Dziedziczenie beztestamentowe - porządki dziedziczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie beztestamentowe - porządki dziedziczenia - strona 1 Dziedziczenie beztestamentowe - porządki dziedziczenia - strona 2 Dziedziczenie beztestamentowe - porządki dziedziczenia - strona 3

Fragment notatki:

3) ochrona praw spadkowych najbliższych krewnych: a) zachowek - wywodzi się z Rzymu, upowszechnił się w XVI wieku - polega na tym, że ustawowy dziedzic w przypadku dziedziczenia testamentowego, może domagać się 1/2 tego co normalnie by mu przypadło - ma to charakter roszczenia, a więc jest gorsze, aniżeli rezerwa b) rezerwa - niemożliwość dysponowania przez spadkodawcę jakąś konkretną częścią majątku - np. we Francji - lepszy niż zachowek, bo nie trzeba o to zabiegać 4) niegodność dziedziczenia - w średniowieczu nie znano konstrukcji wydziedziczenia: a) gdy ktoś dokonał krewnobójstwa b) gdy ktoś zgodził się na porwanie c) gdy doszło do mezaliansu d) proskrypcja - wywołanie za jakieś przestępstwo 5) puścizna - kaduk - monarcha dziedziczył po szlachcie, senior po wasalu, a pan po chłopie Dziedziczenie beztestamentowe dzisiaj nazwalibyśmy je ustawowym (wtedy wynikało z prawa zwyczajowego) w przypadku ruchomości: - po ojcu w pierwszej kolejności synowie lub inni krewni męscy - po matce - córki lub siostry matki
w przypadku dziedziczenia nieruchomości (wykształca się później) - ograniczenia mogły wynikać z prawa bliższości za życia właściciela i z istnienia dziedziców koniecznych - w postaci najbliższych krewnych męskich porządki dziedziczenia: 1) kręgi 2) parantele 3) porządek rzymski 4) porządek polski - bardzo wysoka pozycja kobiety i naturalnych dzieci (przyrodnie rodzeństwo na tych samych prawach co dzieci z ostatniego związku) - zasada wyobrażenia (w miejsce zmarłego syna wchodzą wnukowie; w przypadku wydziedziczenia syna, wnukowie dalej mają prawa spadkowe) - nie znana w feudalnym prawie Europy Kręgi Parantele Porządek rzymski Porządek polski I: dzieci, rodzice, rodzeństwo (zmarłego) II: rodzeństwo ojca i matki, babcie oraz wnuki III: dalsi krewni (do XII w komutacji rzymskiej)
I: dzieci, wnukowie, prawnukowie II: krewni wywodzący się od ojca III: krewni wywodzący się od dziadka (i tak do VI paranteli, wcześniej nawet do VIII)
I klasa: zstępni - spadkobiercy (dzieci, wnuki) II: wstępni i ich rodzeństwo (rodzice) III: przyrodnie rodzeństwo i ich dzieci IV - pozostali krewni (do X stopnia, rzymskiej/kanonicznej)
I klasa: zstępni II: rodzeństwo naturalne i przyrodnie III: wstępni IV: krewni w linii bocznej do VIII stopnia kr
Krewni bliżsi wykluczali dalszych (w obrębie kręgu), prawo do spadku gasło na różnym stopniu pokrewieństwa (zależnie od szczegółowej regulacji) - chodziło o ograniczenie kaduków (przejmowanie majątku przez państwo) występowanie: początkowo Europa Zachodnia
Konkretna parantela wykluczała dalsze i w obrębie też chodziło o utrzymanie rodziny kognacyjnej - liczy się rodzina z krwi występowanie: Europa Zachodnia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz