Dziedziczenie beztestamentowe - System agnacyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziczenie beztestamentowe -  System agnacyjny - strona 1 Dziedziczenie beztestamentowe -  System agnacyjny - strona 2

Fragment notatki:

DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE
Dziedziczenie beztestamentowe - bonorum possessio ab intestato - zachodzi wówczas gdy spadkodawca umarł nie pozostawiając ważnego testamentu, lub też gdy testament przez niego pozostawiony stracił moc wiążącą po śmierci spadkodawcy z jakiego kolwiek powodu.
W prawie rzymskim wyróżnić można trzy systemy dziedziczenia beztestamentowego: system agnacyjny ( ustawowy ) system agnacyjno - cognacyjny ( dziedziczenie wg. Prawa pretorskiego ) system cognacyjny ( oparty na Nowellach justyniańskich ) Agnacja - więzy krwi - naturalne pokrewieństwo
Cognacja - przysposobienie - np.: adopcja I ) System agnacyjny - wyróżnia trzy stopnie bliskości: sui heredes - osoby znajdujące się pod władzą spadkodawcy - dziedzice konieczni
synowie
córki
żona z małżeństwa cum manu
dzieci po zmarłym synu ( wnukowie )
Dziedziczenie odbywało się według: głów ( in capitia )
szczepów ( in stripes ) - jeśli byli powołani „sui” kilku stopni następował podział na szczepy, a dział majątkowy przypadający na dany szczep dzielono w równych częściach pomiędzy członków szczepu ( wg. Głów ? )
proximi agnati - najbliższy boczny krewny pozostający ze spadkodawcą w najbliższym stopniu pokrewieństwa
brat
siostra
syn emancypowany
Dziedziczenie odbywało się według: głów ( in capita ) - jeżeli było kilku gnatów tego samego stopnia pokrewieństwa to dzielą oni spadek na równe części wg. Głów
Również kobieta mogła dziedziczyć jako najbliższa krewna agnacyjna.
gentiles - osoby należące do tego samego rodu co spadkodawca. Mieli wspólnego przodka i nosili to samo nazwisko rodowe.
II ) System agnacyjno - cognacyjny - dziedziczenie to następowało wg. czterech klas:
unde liberi - wszyscy krewni zstępni (descendenci ) spadkodawcy, bez względu na to czy byli pod jego władzą ojcowską czy też nie ( w chwili śmierci )
dzieci wnukowie
prawnukowie
syn emancypowany
Nie dziedziczyła natomiast żona spadkodawcy ponieważ nie była jego descendentką
Zstępni stopnia bliższego wykluczali tych stopnia dalszego.
Dziedziczenie odbywało się według: szczepów ( in stripes ) - jeśli dziedzice po zmarłym ojcu wstępują w jego dział spadkowy
głów ( in capita ) - podział przez descendentów tego samego stopnia
unde legitimi - wszystkie osoby uprawnione według ius civile
sui
proximus agnatus
gentiles
unde cognati

(…)

… to nie mogła odziedziczyć więcej niż otrzymywało jedno dziecko.
Liberi naturales - dzieci nieślubne zrodzone w konkubinacie - bez stosunku kazirodczego. Otrzymywały wraz ze swoją matką ¼ spadku po ojcu nieślubnym, jeżeli uznał je za swoje i nie pozostawił i dzieci ślubnych.
Quarta divi Pii - czwarta część spadku należna osobie niedojrzałej, arogowanej i wyzwolonej bez słusznego powodu przed dojściem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz