Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady) - strona 1 Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady) - strona 2

Fragment notatki:


Rozwój hipoteki (ewolucja) i prawa hipotecznego (KW, zasady) Ogólnie: hipoteka - zastaw nieruchomy bez dzierżenia, jest ograniczonych prawem rzeczowym ustanowionym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu długu pieniężnego (kredytu) w formie wpisu wierzytelności do ksiąg wieczystych; hipoteka jako prawo rzeczowe obciąża daną nieruchomość, bez względu na to kto jest właścicielem
Księgi wieczyste - jest to szczególny rodzaj rejestrów urzędowych ustalających stan prawny nieruchomości - ma charakter informacyjny, ale wywołuje skutki prawne - podstawa organizacyjno-prawna dla kredytu hipotetycznego oraz obrotu prawnego n.
Budowa ksiąg wieczystych do dzisiaj pozostała taka sama: dział I - oznaczenie nierchomości, dział II - wpis dotyczące prawa własności, dział III - wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowym, dział IV - wpis hipotek
zasady ustanawiania hipoteki: 1) zasada jawności materialnej - wszelkie nabywanie, przelewanie, umarzanie prawa rzeczowego nabywane są przez wpis do ksiąg wieczystych; istnieje domniemanie, że stan księgi jest zgodny ze stanem faktycznym 2) zasada jawności formalnej - każdy ma prawo wglądu do księgi 3) zasada rękojmy wiary publicznej księgi wieczystej - ochrona praw nabywcy - nie można doznać uszczerbku w swych prawach, jeśli działa się w zaufaniu do treści ksiąg Hipoteka w prawie rzymskim: zastaw ujmowany w sposób jednolity - z dzierżeniem lub bez (hipoteka jest jednym z trzech rodzajów zastawu)
hipoteka - czyli zastaw bez dzierżenia
ważność hipoteki nie zależy od wpisu do ksiąg
w prawie feudalnym pod wpływem recypowanego prawa rzymskiego - kw wyjdą z użycia Hipoteka francuska: Colbert w imieniu Ludwika XIV chciał zmienić prawo hipoteczne: 1) edykt nr 1: ustanowienie urzędowego rejestru wpisów hipotecznych 2) edykt nr 2: zasada pierwszeństwa wierzytelności wpisanych do ksiąg hipotecznych przed hipotekami niewpisanymi
reformy te nie odnoszą skutku - hipoteka we Francji pozostanie tajna i generalna Hipoteka pruska (ALR): istnieje obowiązek wpisu hipotek do ksiąg prowadzonych przez sądy
następnie tylko te wpisane są ważne
ALR: materialna ważność hipoteki zależna od wpisu i tylko właściciel nieruchomości wpisany do KW mógł ustanowić hipotekę Hipoteka staropolska - rządziła się następującymi prawami: 1) jawność materialna - istniały tylko takie obciążenia hipoteczne jakie ujawniono w księgach 2) jawność formalna - każdy zainteresowany mógł sprawdzić za opłatą stan obciążeń nieruchomości 3) szczegółowość - dokładne określenie wysokości wierzytelności (hipoteki) 4) pierwszeństwo - kolejność zaspokojenia wierzycieli np. kolejności wpisów do KW Kodeks Napoleona : ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz