Historia prawa sądowego - strona 5

Forma i treść testamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

Forma testamentu: ALR przewidywało - testament publiczny sporządzony przed sądem albo urzędnikiem sądowym albo po przez wpisanie do protokołu sądowego KN: 1) własnoręczny 2) notarialny 3) testament tajemny - oddaje się go na przechowanie notariuszowi, a ten po śmierci go wyciąga (chodziło o pewno...

Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania w prawie feudalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1449

Powstanie i wygaśnięcie zobowiązania w prawie feudalnym: wygaśnięcie zobowiązania wynikało z: 1) zapłaty długu 2) ekskomuniki 3) banicji 4) wstąpienia do klasztoru ale także należy omówić ...

Prawo socjalistyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1134

W prawie socjalistycznym: o ograniczeniu swobody umów możemy mówić na podstawie prawa dekretowego, a ściślej o dekrecie: „O publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu” 1945 - nałożono na własność obowiązki - obowiązek dostosować np. kamienicy by mogło tam zamieszkać określona ilość ludzi, cz...

Socjalizacja prawa zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

Socjalizacja prawa zobowiązań należy tutaj rozważyć: 1) funkcjonowanie klauzul generalnych 2) ograniczenia wolności kontraktowania 3) wprowadzenie umów adhezyjnych CC: 1) jest najbardziej liberalnym z kodeksów - przeważają umowy konsensualne 2) socjalizacja prawa obowiązań ma miejsce w przypadku ...

Przestępstwa i kary publiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Przestępstwa i kary publiczne średniowiecze : 1) wzrost autorytetu władzy państwowej powodował, że państwo przejęło kompetencje w sprawie zwalczenia przestępstw godzących w porządek publiczny i interesy ogółu 2) mimo trwającej jeszcze zasady prywatnoprawnej, coraz więcej przestępstw było ściganyc...

Wina umyślna, nieumylna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Wina umyślna: w działaniu sprawcy przestępstwaumyślnego naganna jest zarówno wola jego popełnienia jak i świadomość skutków umyślne przestępstwo - ma miejsce wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia przestępstwa (wola) i zdaje sobie sprawę z tego, że jego zachowanie prowadzi do wywołania określon...

W czasach nowożytnych- przeciwko władzy i religii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

W czasach nowożytnych Przeciwko władzy i religii od czasów niemieckiej Caroliny wzrosła represja za przestępstwa przeciwko władzy i religii 1) zdrada stanu - groziła kara śmierci przez ćwiartowanie, stosowana tylko wobec mężczyzn (kobiety ...

Podstawy odpowiedzialności karnej w prawie feudalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Podstawy odpowiedzialności karnej w prawie feudalnym Odpowiedzialność przedmiotowa (obiektywna) prawo germańskie pomijało czynnik subiektywny - nastawienie sprawcy i jego wola dla kwalifikacji prawnej przestępstwa liczył sie przede ...

Nieletniość i niepoczytalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Nieletniość i niepoczytalność prawo rzymskie i kanoniczne przyjęło zasadę, że nieletniemu nie można przypisać takiej samej winy, jak osobie dorosłej - 0-7 nie podlegał w ogóle odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączoną poczytalność - ...

Josephina 1787

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

Josephina 1787 pełna nazwa: Powszechny kk o zbrodniach i karach pochodzenie nazwy: cesarz Józef II zakres: wyłącznie prawo karne materialne (prawo procesowe w odrębnej ordynacji 1788) była kodeksem o wysokim stopniu techniki kody...