Nieletniość i niepoczytalność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieletniość i niepoczytalność - strona 1 Nieletniość i niepoczytalność - strona 2

Fragment notatki:


Nieletniość i niepoczytalność prawo rzymskie i kanoniczne przyjęło zasadę, że nieletniemu nie można przypisać takiej samej winy, jak osobie dorosłej - 0-7 nie podlegał w ogóle odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączoną poczytalność - 7-14 była zależna od tego, czy można było przypisać im winę (biorąc pod uwagę stopień ich rozwoju umysłowego)
w prawie szczepowym - panował pogląd, że wiek nie ma wpływu przy ocenie przestępstwa (wynika to z obiektywnego postrzegania przestępstw)
po chrystianizacji prawo szczepowe ulega modyfikacji - Lex Salica: nieletni do 12 roku życia nie ponosi winy (ale ojciec/opiekun ma obowiązek wynagordzenia wyrządzonej szkody)
w średniowieczu uwzględniano wiek, jako przesłankę do uchylenia lub złagodzenia odpk
pokoje boże i landfrydy: odpk małoletnich ograniczana w ten sposób, że dziecka do 12 roku życia nie można było poddać karze mutylacyjnej publicznej (np. obcięcie rąk) - ale można było schłostać (np. na mocy pokoju bożego Kolonii 1083) - wobec nieletnich, których stopień dojrzałości zezwalał na przypisanie im winy, można było stosować karę, ale tylko na "skórze i włosach"
stan niepoczytalności (wynikajacy z choroby psychicznej) - powodował wyłączenie lub złagodzenie odpk - edykt Rotara wykluczał możliwość wystąpienia z roszczeniem o zapłatę kary kompozycyjnej w takim przypadku; podobnie Zwierciadło saskie (ale obowiązek opiekuna do wynagrodzenia) Środki zabezpieczające nie wiem czy to autorska myśl Szafrana czy kogoś innego, ale warto przytoczyć: tak długo jak będziemy się skupiać na przestępstwach, a nie na przestępcy nie ma szansy na rozwiązanie problemu przestępczości
w XX wieku pojawiła się myśl by zamiast zaostrzania kar i skupiania się na karaniu, skupić się na osobie przestępcy: 1) czy są jakieś cechy, które pozwalają zidentyfikować potencjalnego przestępcę? To pytanie pozwoliło na powstanie szkoły antropologicznej, o której w ostatnim punkcie 2) czy bycie przestępcą jest w nas wpisane czy może wynika z otaczającego nas środowiska? To z kolei zainspirowało prąd zwany szkołą socjologiczną, o której w ostatnim punkcie Pomniki: Carolina 1532: pełna nazwa: Constiutio Criminalis Carolina zakres: prawo karne materialne i procesowe przyjmuje szereg przełomowych unowocześnień: 1) zasada publicznoprawna w ściaganiu przestępstw 2) wina jako podstawa odpowiedzialności karnej 3) zniesienie systemu kar kompozycyjnych 4) przyjęcie zasady prawdy materialnej i zasady racjonalnych środków dowodowych 5) radykalizm surowości kar
czas powstania: koniec lipca 1532, Ratyzbona - uchwalona przez Sejm Rzeszy
wywarła wpływ na większośc kodyfikacji prawa karnego w Europie do XVIII wieku


(…)

… (w mniejszym stopniu - materialne)
wprowadzał zasadę znaną włoskiemu prawo statutowemu - zasadę analogii
ciekawostka - CCC znało aż 7 rodzajów kary śmierci
inne regulacje szczegółowe: 1) dopuszczalność obrony koniecznej 2) stan wyższej konieczności (np. kradzież z nędzy) 3) pierwszy raz pojawia się określenie usiłowania 4) opierała się na zasadzie prewencji ogólnej 5) recydywa - podwyższenie kary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz